top of page

Cataccrac CIVE 29 i 30 de març

Updated: Apr 5, 2022


(PDF CATACCRAC INTERACTIU)


CIVE 31/03/2022


Cobrament del 100% dels increments retributius en cas de baixa.

Ja fa temps que la IAC anem reclamant que durant un període de baixa IT, si hi ha increme


nts retributius o simplement per assoliment d’un nou trienni, p.e., aquests no són d’aplicació al treballador fins que es torna a reincorporar, però perdent el meritat entre la data de l’increment i el de la reincorporació. Per baixes curtes, poden no suposar gaires diners, però en baixes més llargues la quantitat pot ser significativa, en tot cas, pocs o molts, aquestsdiners són del treballador. La IAC-CATAC van portar a conflicte col·lectiu aquesta reivindicació, el jutjat ens ho va tombar per una qüestió de forma, no pas de raó.La IAC-CATAC hem tornat a presentar la reclamació i a dies de celebrar aquest nou judici celebrem

que Funció Pública s’avingui a solucionar aquest conflicte, esperant que a la CIVE d’abril la proposta que ens presentin vagi en la línia de les nostres reclamacions per tal de poder solucionar el conflicte.

Personal temporal, reforma laboral i llei d’estabilització, i ara què? Fins fa pocs mesos la IAC-CATAC érem titllats de temeraris, populistes i vendre fum al personal temporal per reclamar al carrer, als jutjats i ala CIVE que Funció Pública s’abstingués de realitzar oposicions ‘dures i pures’ al personal temporal amb més de tres anys de contractació. La IAC-CATAC hem interposat moltes demandes individuals per reclamar la fixesa en aquests darrers mesos i anys.


I ara? Ara tenim una llei d’estabilització i una reforma laboral que canvia l’escenari, a priori a millor, però val la pena ser cautelosos. En breu, (abans de juny) l’administració farà públic tot un llistat de places i personal que està afectat per aquest procés d’estabilització i amb quin nivell d’afectació. (catacrac 30-2021) Que recomaneu si estic en aquesta situació? Com hem comentat, l’escenari ha canviat... i la recomanació per part dels nostres serveis jurídics és la d’esperar. No iniciar cap reclamació via judicial que suposarà una despesa pel treballador i que ara per ara, podria obtenir una fixesa per aquesta nova llei d’estabilització.

Les nostres demandes continuen endavant, ja que la situació legal era diferent, però no recomanem fer de noves.

Òbviament, agraïm a totes les companyes i companys amb qui van iniciar aquest camí per la via demandes en el seu moment, quan tocava. Aquestes han servit per pressionar i fer canviar una llei injusta que van acordar el Govern juntament amb UGT i CCOO. Aquesta nova llei modificada, tot i no ser perfecte dona major cobertura.


Igual que van recomanar al Personal Temporal que no es precipités en fer grans despeses en la preparació d’oposicions, en tot cas, anar a la via judicial, ara recomanem esperar i no invertir en demandes. Com bé sabeu, IAC-CATAC és un sindicat alternatiu, els nostres ingressos principalment són dels nostres afiliats 5€/mes, que a més desgrava a hisenda, i no fem negoci venen oposicions innecessàries, o realitzant demandes quan aquestes poden esperar. Vaja, no busquem fer calaix. Ja som a l’abril, queden menys de dos mesos, ESPEREM.


Reforma laboral com m’afecta?


Primer de tot, intentar no confondre la llei d’estabilitat amb la reforma laboral.

La reforma laboral ha simplificat molt els tipus de contractes i fa una clara aposta per l’estabilització buscant com a objectiu reduir la precarietat laboral i la temporalitat. Entre d’altres ha fet desaparèixer els contractes per obra i servei. Introdueix el contracte temporal per circumstàncies molt concretes i en cas de detectar irregularitats passaria a ser indefinit. P.e.: Els contractes que es fanper campanyes entenem haurien de passar a ser contractes de fixos


discontinus.

Es manté el contracte per substitució, aquí la caducitat la marca el titular, amb l’avantatge que per absències conegudes la contractació es pot realitzar durant els 15 dies anteriors (per fer un bon traspàs).


La realitat és que tot i ja fa uns quants mesos que va entrar en vigor, Funció Pública i els departaments ara per ara, sembla no saber com donar-li sortida.Tenen la llei d’estabilització, i ara a més aquesta reforma...

La campanya d’estiu està a sobre i s’haurien de crear places d’estructura per cobrir aquest personal, però a la vegada, s’iniciaria el crono per tal que qui cobreixi aquestes places passin a ser personal fix...

Per altra banda tenim els formadors/ores dels CIFOs que ja s’han vist afectats així com els professors/ores del INEFC, entre altres col·lectius. Tanmateix, hem d’esperar a veure quina solució li donen. Finalment, tindríem els contractes indefinits, per tant, aquelles places d’estructura passarien a ser cobertes per personal indefinit amb un termini màxim de 3 anys, sinó s’ha fet la convocatòria. En casque no es convoqués, per llei d’estabilització, la plaça s’elimina i no pot crear-se cap d’igual. Caldrà estar molt a l’aguait.

Com ja sabeu en els darrers mesos hi ha hagut un degoteig de temaris que s’han portat a CIVE per la seva ratificació. Abans per la immediatesa de la caducitat de les PESCO i que NO estabilitzava el personal. Temaris que la IAC hem anat denunciant per ser massa llarg, teòrics i complicats tenint en consideració que eren pensats per personal temporal de la casa, ara el pla d’estabilitat ho canvia tot. La nostra prioritat: Com més persones passin per concurs de mèrits, millor. Mentrestant, continuem treballant.


Jubilació parcial compactada i les hores dels AP’s i els dies de vacances


Donem trasllat a Funció Pública de les negacions que sistemàticament algun departament està fent sobre aquest punt.

Cas pràctic: Personal Laboral amb calendari de 1633 hores, i amb 50 hores d’AP. Oblidem per ara els premis per antiguitat. Sol·licita una jubilació parcial50% de 2 anys. 816,5 hores/any i 25 hores d’AP.

Per acord mutu fa una compactació plurianual. Per tant, l’any 1 treballa 1633 hores i l’any 2 realitza 0 hores. La pregunta és quantes hores d’assumptes personals ha de fer l’any 1? Doncs segons algun departament l’any 1 ha de fer 25 hores, ja que aquestes diuen que no les compacta. I que l’any 2 faci les altres 25h que és quan no li toca assistir. La resposta, a la següent CIVE. Altra proposta que s’ha fet és que els premis no pateixin cap retallada en hores, encara que la jornada del jubilat parcial sigui més reduïda aquí l’administració ho té més clar. ‘Va ser que no’.


Hores extraordinàries: abonament per compensació, de mutu acord.

Compensació o pagament per acord mutu? Interior ha comunicat oficialment al Comitè Intercentres que el seu personal haurà de compensar cada hora extra. Recordeu el Catacrac de desembre, ja van parlar d’aquest tema. Primer les fas, en unes condicions, i després si et necessito, et canvio les condicions de les hores ja realitzades i t’obligo a cobrar-les. En fi, incompliment. Resum: aquell qui es vegi perjudicat a judici. El treballador guanyarà (llevat pels mals de caps) i perdrà el ciutadà que paga les costes i veu

que per temes importants els jutjats estan saturats. Però és l’única opció que ens deixen.


Internalització parcial de personal de la Fundació Institut Català de Farmacologia

Tal com va passar ambla subrogació per part del personal de forestal catalana, i en les mateixes condicions, ara es traspassa l’activitat i les 8 persones d’aquest institut al Departament de Salut. La IAC en totes les subrogacions hem demanat que el personal amb contracte indefinit ha de passar amb la mateixa modalitat de contracte, en una subrogació o successió. Més quan tots els treballadors tenen contractes indefinits amb antiguitat superiors als 15 anys. Tanmateix, ara existeix una jurisprudència que ho avala i vetllarem per tal que les futures internalitzacions es continuï complint. Estem en contra de les privatitzacions i la venda dels serveis i del patrimoni públic. Per tant, celebrem que una activitat o servei de caràcter públic estigui en mans públiques.

Comissió Negociadora 29/03/2022

Contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional Motivat per la recent reforma laboral (llei 32/2021, de 28de desembre) que modifica l’article 11de l’Estatut dels treballadors per definir uns nous contractes formatius. El passat dimarts la IAC i UGT van aprofitar l’ocasió per incloure aquest nou tipus de contracte formatiu al VI conveni únic. Dirigit a tots aquells professionals en situació d’atur i que han finalitzat els estudis en un màxim de tres anys, cinc per persones discapacitades. L’objectiu és la de reduir l’atur juvenil i el de l’obtenció de pràctiques professionals relacionades amb els estudis realitzats. Aquest contracte està vinculat a un programa finançat per Fons Europeus que és de forma temporal, dotat amb uns 14 milions d’Euros que no hem de deixar perdre i que pot arribar a les 700 contractacions.

Referent al contracte per a l’obtenció de la pràctica professional entre altres novetats destaquem:


Personal TEEI


Tot i el procés d’estabilització, algú es va donar presa en realitzar les opos pel personal TEEI. Independentment, ara ja s’ha dut a terme la primera prova i el departament té un important nombre de reclamacions i recursos d’alçada. El termini per presentar els mèrits, als aptes, és el 8 d’abril, així i tot tranquil·litzar al personal que ara no són aptes i estan en revisió, ja que si passen a ser aptes, els seus mèrits seran acceptats fora termini.

Que la durada no pot ser superior a un any. No pot ocupar places estructurals, ni de reforç, se li assignarà un tutor voluntari durant els primers3 mesos que no percebrà cap compensació econòmica, en cas de no haver-hi cap tutor serà el comandament d’unitat durant.
bottom of page