top of page

Comitè de Seguretat i Salut del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea


Abans de començar a parlar del diferents temes tractats a la reunió, des de la IAC-CATAC voldríem felicitar als responsables i treballadors del servei de prevenció per la magnifica tasca que realitzen.

A la reunió es van presentar les dades dels accidents laborals durant el tercer trimestre de l’any, pràcticament mantenim en nivells molt baixos de nombre d’accidents laborals que es produeixen. Circumstància que és d’agrair i que volem mantenir.

Al llarg del quart trimestre d’aquest últim any s’ha realitzat l’Auditoria del Sistema de Prevenció del nostre departament, pràctica que es realitza a tots els departament de la Generalitat. Aquesta auditoria serveis per detectar les possibles discrepàncies entre el que s’ha de fer i el que realment es fa. Es tenen tots el factors en compte i del resultat d’aquesta avaluació es pot millorar. Restarem a l’espera de l’informe amb les seves “conformitats”.

La IAC-CATAC valorem molt positivament l’extensa planificació de l’activitat preventiva que es vol mantenir per a l’any 2023, intentarem que aquesta estigui lliure de traves i es pugui realitzar en tota la seva extensió.

Encara que la Generalitat ha decretat la fi de la pandèmia -almenys les seves actuacions així ho demostren- el Departament d’Acció exterior vol mantenir un mínim de prevenció per si tornen a venir maldades. En l’actualitat sembla que les notícies que arriben fan valorar aquestes actuacions de manera molt positiva.


A molts departaments existeix una manca de professionals per una aplicació correcta de la medicina del treball, el nostre Departament no n’és una excepció i es veu obligat a externalitzar aquesta disciplina preventiva. IAC-CATAC estem en contra de les externalitzacions de serveis als departaments, però també exigim un correcte servei per als treballadors. El Departament es veu obligat per donar un servei correcte a contractar un servei aliè de prevenció per a la disciplina de la medicina del treball. Demanem un cop més a Funció Publica la resolució d’aquesta mancança.

El Departament ha contractat dos desfibril·ladors automàtics que estaran instal·lats a l’entrada dels edificis, encara que son de fàcil utilització, s’ha demanat formació específica.

S’ha realitzat un simulacre al edifici de la Casa dels Canonges, restem a l’espera de tota la documentació, així com de les conclusions de millora. De la mateixa manera es realitzarà una actualització dels equips d’emergència, l’aplicació de las jornades de teletreball fa obligatori establir un quadrant correcte amb la inclusió de la gent que podria fer teletreball.

Per sort no hem tingut casos d’assetjament laboral o sexual en el tercer trimestre.


Altres actuacions del servei de prevenció:

Avaluació edifici Princesa, restem a l’espera informe.

Avaluació de riscos a l’ICIP.

Simulacre emergència als SSTT del Departament de Territori on hi ha l’ICIP.

Formació als treballadors organitzada pel servei de prevenció aliè.

Curs d’autoaprenentatge de PVD de l’EAPC.

Realització de mesuraments de les condicions termohigromètriques a l’edifici Princesa.
Comments


bottom of page