top of page

Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Servei Català de Trànsit

El 15 de juny va tenir lloc el

. En aquest comitè es van tractar els següents temes:


- Actualment no hi ha casos de lipoatròfia al SCT. Des de IAC-CATAC celebrem

aquesta notícia i seguirem vetllant per a que les condicions laborals segueixen sent les òptimes perquè no es tornin a tenir casos. Cal una humitat relativa superior al 50% en tots els edificis del SCT, per això és important que la maquinària de climatització estigui sempre en òptimes condicions d’ús.


- Tot i que ja no és obligatori el seu ús, el SCT garanteix el subministrament de mascaretes diàries per al personal que ho sol·liciti. Des de IAC-CATAC creiem que és una bona notícia i instem al seu ús per tal de prevenir possibles contagis, sobretot en l’atenció públic presencial.- Pel que fa a la maquinària de climatització, al STTB ja està canviada la màquina de la tercera planta que tenia un ús obsolet, esperem que amb aquesta millora les condicions millorin, i que hi hagi un bon manteniment perquè no torni a passar.


- Sobre les obres del CIVICAT, hi ha hagut una modificació en el projecte inicial per part d’Infraestructures i hi ha un estudi en marxa per trobar la millor solució. És un projecte complex perquè l’edifici és de lloguer i la titularitat recau en la Sindicatura de Comptes. S’ha d’acordar entre totes les parts, la Sindicatura de Comptes, el CIVICAT, Infraestructures i el propietari de l’edifici, la millor solució per a una extracció d’aire òptima. IAC-CATAC esperem que no s’allargui molt més temps aquesta reforma de millora de la qualitat de l’aire de la sala de control.

Comments


bottom of page