top of page

COMITÈ INTERCENTRES. 19 D’OCTUBRE 2022


En la prèvia, IAC-CATAC mostrem la disconformitat amb els temaris elaborats per a Conductors, ja que estan molt més enfocats a personal de Territori. Volem que consti en acta que cal diferenciar els diferents tipus de personal Tècnic Operador de Control en funció del departament de destinació.


També es notifica que queda paralitzat el treball per elaborar el calendari laboral de l’Àrea d’Informació i Comunicació de la DGPEIS per a 2023, ja que Premsa de Conselleria no està d’acord amb els criteris marcats per la Direcció General d’eliminar totalment el torn de localitzables durant mig any.Criteris calendaris laborals 2023.


1.1 DS: Àrea TIC


No hi ha cap representant d’aquesta àrea perquè pugui informar a la part social.


1.2 DGP: Conductors, manteniment i telefonistes. Especial menció del càlcul de les hores d’escreix i autorització d’hores addicionals d’AP (24 i 30 de desembre que cauen en festiu).


La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la DGP, informa que de cara a 2023 es farà un calendari específic per a emmagatzemadors, que ja incorporarà la rotació de torns un cop Funció Pública hagi aprovat que el puguin fer i cobrar.

Assumeixen com a Direcció General que amb el tema de les 7 hores AP vinculades a festius, que hi ha hagut una errada i aquest any els treballadors gaudiran d’un total de 14 hores de més.

Aquesta setmana enviaran tots els calendaris per aprovar-los.


Complement productivitat, els caps d’unitat no tenen cap informació.


La part social ratifica que els caps d’Unitat encara no saben qui ha de fer les validacions finals de cada avaluació. El Subdirector General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS, explica que s’està treballant per decidir qui les haurà de fer, però que segurament penjaran aquesta informació avui mateix. Precisa que els terminis per posar en marxa aquest sistema han estat molt justos. La Secció de Gestió de Recursos Humans de la DG, explica que les autoavaluacions ja fetes no s’hauran de repetir; ara les persones que les hagin rebut les hauran de retornar a qui pertoqui.


A la DGPC es notifica que ja s’ha decidit qui validarà les autoavaluacions. A la DGAR, també; ahir es van acabar d’introduir al sistema els validadors. A la DGP ho haurà de fer el cap de Servei de cada Regió.


TALLER RÀDIO.


Sense cap informació sobre justificació i concreció a 2 mesos del suposat canvi. Es torna a demanar la presència de qui disposi d’aquesta informació.


El Subdirector de RRHH explica que no hi haurà canvis en les condicions de treball del personal afectat per la transferència de la Secció de Telecomunicacions de la DGPEIS a la Xarxa Rescat. La part social no hi donem crèdit, perquè entenem que “és el primer que desmenteix el document” que ens va passar la Subdirecció General. La part social posem l’exemple que, el segon any, i sempre segons aquest document, el personal del Taller Ràdio probablement tindrà un altre calendari laboral, per tant això ja implica un canvi en les condicions de treball del col·lectiu. La part social deixa clar que aquest document, que Interior ha enviat aquest mateix matí, cal estudiar-lo bé i treballar-lo, perquè s’hi han d’introduir canvis. Per exemple, hi ha assignació de tasques que no es corresponen amb les categories professionals.


El Director de l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat, explica que aquesta transferència de personal respon, al cap i a la fi, a uns canvis tecnològics que s’estan començant a implantar. Cal, doncs, crear una estructura adequada a aquests canvis, i això passa per redistribuir tasques. Precisa que Rescat “fa anys que prestem aquest servei a la DGPEIS”. La transferència de personal permetrà “ser més eficients”; aquesta qüestió ja està parlada amb la Subdirecció General Tècnica de la DG. Insisteix que es mantindran les condicions de treball i el calendari laboral, i que hi haurà un procés de formació i d’integració perquè tot el personal tingui les mateixes capacitats i coneixements. Aquest procés també preveu ampliar el planter; part del personal provindrà de subcontractes. L’Administració diu que “s’està analitzant” si la resta de personal de telecomunicacions de les altres Direccions Generals del Departament s’acabarà integrant a la Xarxa Rescat.


Se’ns proposa una reunió informativa amb el planter afectat durant la primera quinzena del mes de novembre i amb el document encara obert, per tant, susceptible d’incorporar nous canvis i adaptacions. El document que ja s’ha passat, al cap i a la fi, només recull allò que la DGPEIS ha traspassat a la Xarxa Rescat. Per tant, ara en la reunió prevista amb el personal, es podran incorporar modificacions.
BORSES.


DGAR: Observacions de la part social sobre la darrera convocatòria d’ampliació de borses a l’efecte d’una nova convocatòria


La part social expliquem que encara s’està revisant la convocatòria, però sí que precisa que caldria ampliar el temari de coneixement de territori, incorporant aspectes específics d’Agents Rurals.


També diem que caldria replantejar-se si té sentit mantenir la prova d’informàtica, coneixements que queden coberts amb les titulacions ACTIC.


DGPC: Consideració de la nota obtinguda pels aptes del curs selectiu per establir el número d’ordre.


La part social explica que no té sentit que, per formar part d’aquesta Borsa, es demani el nivell C1 de Català quan a les oposicions de la mateixa categoria, només es demana el B2. La Coordinadora de Gestió de la DGPC, diu que en pren nota i diu que ho consultarà.

Grup de borses: Retorn de les propostes de la part social sobre premis de maternitat i com gestionar els nous contractes de fixes-discontinus. (Reunir del grup si cal per donar aquesta resposta).


La part social remarquem la importància de resoldre aquestes qüestions abans d’oferir les places en règim d’interinitat. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, demana que el tema es parli al grup de Borses, ja que encara no té cap mena de retorn per part de les diverses unitats. Es decideix buscar data pel grup de treball de borses, per a la setmana del 7 de novembre, per no demorar-ho més.


DGAR


Proposta de modificació substancial de les condicions de treball dels TEOC de la Sala Central: fusió en una sola la dinàmica de quadrant la totalitat dels llocs de treball (els 10 ja existents i els 5 nous llocs de treball estructurals que s’han proveït a principis d’aquest estiu fan horaris diferents).


La DGAR ha passat el document a la part social amb molt poc temps perquè se l’estudiï; és un document que incorpora el que hi ha ara i el que proposa el col·lectiu afectat. La part social critiquem que el document en qüestió no proposa només una fusió d’horaris, sinó una modificació substancial de tots els horaris.


Queda clar que és una proposta base que cal estudiar, debatre i negociar; no és una proposta tancada. Per exemple, en la proposta facilitada per la DGAR es preveuen fins a 8 hores diferents d’inici de la jornada laboral, i això “grinyola”.La part social també comentem que el calendari laboral no pot estar subjecte a les vacances del personal. Es fixa per dimecres 26 d’octubre una primera reunió per a parlar-ne.


Canvi de calendari proposada pels treballadors a les seus territorials.


S’acorda que en la propera reunió es parlarà, també, d’aquests calendaris.


Informació oficial sobre la possible unificació de controls que està arribant als treballadors.


La part social expliquem que en aquest punt es tracta de confirmar amb Interior si realment es volen unificar controls. La DGAR diu que no; que l’únic que preveu el Pla Estratègic de Rurals és fer desaparèixer la sala de Terres de l’Ebre.


Quin tipus de contractació faran per la propera campanya d’estiu.


La DGAR encara no té la informació. Es va fer la consulta a Funció Pública, però encara no hi ha resposta. “Tornarem a insistir”, precisa la Cap del Servei de Coordinació Administrativa de la DGAR. La part social entén que caldria fer un redimensionament del planter.DGPEIS

Informació sobre la formació impartida als col·lectius laborals durant el 2022.


La part social exposem que hi ha col·lectius que no han rebut cap mena de formació, aquest 2022. RRHH ens diu que ja han demanat la documentació; quan la tinguin, ens la faran arribar.


Pla formatiu 2023


Només tenen un esborrany, però s’ha d’acabar de treballar; encara hi ha unitats que no han passat a Interior les necessitats de cara a l’exercici de 2023. “No ho hem pogut fer abans”, diu RRHH.


Pendent, document que reguli la excepcionalitat del pagament d’hores extres.


La part social insistim un cop més: cal que quedin per escrit tots els supòsits en què es pagaran les hores extra. El Subdirector de RRHH repeteix que la DG vol que es paguin hores extra amb un M0, un M1 i un M2 (amb independència que hi hagi activat un Pla) o quan Protecció Civil activi un Pla d’Emergències en qualsevol fase. Interior proposarà que també es pagui el primer acompanyament a un TEOC a un CCB; el segon acompanyament es compensaria amb temps. Hi continuarà havent un límit legal de 80 hores l’any a cobrar, per al personal laboral.

La part social demanem la màxima celeritat ja que es un tema massa recurrent i a data d’avui no estan clars aquests cobraments.6.4 Campanya: La roba encara és a les regions, quina es la previsió de recollida i neteja?


Encara no s’ha adjudicat l’empresa que haurà de recollir i netejar la roba. “Ara és qüestió de valorar les ofertes presentades. En breu ho sabrem”, explica Subdirector de RRHH. Un cop adjudicat el contracte, començarà el procés de recollida i neteja del material, que ara s’acumula a les Regions.


La primera quinzena de gener del 2023 hi haurà un grup de treball per parla de la campanya forestalTEOCS


a)Mínims de les sales incoherents amb el numero d’incidències.


b) “Tornar a mínims d’abans de campanya”. A Tarragona no s’està aplicant, hem canviat 3 vegades les normes dels mínims de la sala.


El Responsable de la Divisió Sala Central de Bombers, explica que ja hi estan treballant. Els mínims continuaran establerts en 3 de dia i 3 de nit, amb l’excepció de les sales de Lleida, Centre i la Central, que serà de 2.


EPAF. Cobertures baixes llargues.


Encara queden alguns serrells per tancar. RRHH explica que s’ha d’acabar de lligar amb l’Escola de Bombers el curs de formació per a les noves contractacions. Una d’aquestes formacions serà presencial; ja tenen els formadors. Només cal que Interior identifiqui el personal contractat que haurà de fer aquesta formació. Un cop el personal de borsa estigui format procediran a cobrir les places que falten per cobrir.


Torn obert de paraules.


IAC-CATAC preguntem pel pla de formació de 2022, any que està a punt d’acabar. El Subdirector de RRHH diu que, a aquestes alçades, aquest any “segur que no” se’n farà, perquè ni tan sols l’ISPC tindrà disponibilitat per acollir-la. La part social repeteix que hi ha col·lectius que no han fet cap formació, tot i que Interior va anunciar fa mesos que presentarien el programa.Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior
Comments


bottom of page