top of page

COMITÈ INTERCENTRES 21 DE SETEMBRE 2022


COMITÈ INTERCENTRES 21 DE SETEMBRE 2022

1. Temaris reduïts per la propera convocatòria d’estabilització de les categories pròpies.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, ha fet arribar els temaris i demana que la part social els revisi. Proposa aprovar-los definitivament en el pròxim Comitè. Explica que en la categoria de TEOC no se sap encara si hi haurà temaris específics segons Conselleria. La part social, però, critica el contingut d’aquesta categoria perquè considera que hi ha temaris massa tècnics (vegetació forestal, comportament dels incendis forestals...), la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que ho comentarà amb el grup que elabora els temaris.


2. Pendent documents dels uniformes i EPI’s subministrat al personal de totes les unitats del PLA PROGRAMA.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que encara no disposa de la informació de totes les unitats. En principi, només facilitaran EPI’s l’ISPC, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals. Tan aviat com disposi d’aquesta informació, la facilitarà a la part social, però la informació que té és que, de moment, s’han estat subministrant tots els EPI’s


3. TALLER RÀDIO. Informació concreta i oficial del canvi a RESCAT prevista pel dia 1 de gener, tant DGPEIS com la DGAR.

La part social manifesta que està en contra d’aquest canvi, de l’aparent unificació a Interior de tots els tècnics del Taller Ràdio que hi ha a la DGPEIS i a AR, tot i que ara sembla que els Rurals se’n quedaran al marge. Precisa que només se sap que el dia 1 de gener es materialitza el canvi i que ja no se’n tenen més dades.


El Subdirector de RRHH explica que el Departament vol unificar tot el servei de telecomunicacions d’Interior en la Xarxa Rescat. Per al personal afectat, es mantindran les mateixes condicions de treball que existeixen, ara, a la DGPEIS. Es mantindran, també, els centres de treball, els calendaris laborals i les categories professionals, però orgànicament dependran de la Xarxa Rescat. La part social, reclama un document en què s’expliqui tot el projecte. El subdirector de RRHH afegeix que la seva Subdirecció es reunirà pròximament amb tot el personal afectat per explicar-ho. Minimitza el fet de no haver explicat res, fins ara, perquè el canvi previst només és orgànic; no canvien sous, ni llocs de treball. Només variarà l’adscripció (enlloc de dependre de la DGPEIS, ara dependran de la Direcció de Serveis). Es tracta ”d’optimitzar recursos”, explica. La iniciativa parteix d’Interior i la idea és començar amb la DGPEIS i acabar incorporant-hi els tècnics de Rurals. A data d’avui la DGAR no té coneixement que es faci al canvi a la Direcció General del seu Taller Ràdio.


La part social insisteix: cal una explicació perquè canviar d’unitat orgànica i incorporar noves tasques, ja és un canvi important. Per això, demana que sigui el Departament qui convoqui el col·lectiu a una reunió i exposi el projecte. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comenta que en pren nota i ho elevarà al Departament. La part social recorda que el col·lectiu està inquiet; que es va sol·licitar a la Subdirecció publicar una nota a la Intranet per explicar el canvi, i això encara no s’ha fet.


IAC-CATAC comentem que el Taller Ràdio de la DGPEIS ha treballat al límit de feina, aquest estiu, entre d’altres coses perquè aquesta unitat no s’ha reforçat, durant l’estiu. Per tant, aquesta unificació no té sentit, si això implica haver de fer altres tasques no específiques de Bombers. El Subdirector de RRHH insisteix que no es tracta de carregar ningú amb més feina, sinó d’optimitzar-la.


IAC-CATAC hem puntualitzat que, fent noves tasques, el personal haurà de fer formació específica.


DGAR

4.1 Calendaris TEOCS Barcelona. Perquè els diferents horaris a la sala de personal de nova incorporació.

La cap del Servei de Coordinació Administrativa d’Agents Rurals, explica que hi ha càrrega de treball fluctuant; per tant, amb aquests horaris diferents es pretén cobrir les necessitats de tota la jornada i els pics de treball. La part social no ho accepta perquè els treballadors de la mateixa categoria han de fer el mateix horari. Esmenten que també existeix la “necessitat de servei”, per defensar aquesta disparitat d’horaris. Al final, però, accepta que faran una proposta de cara a 2023.


4.2 Informació de l’estat de les borses a cada seu. Seus amb borses exhaurides: quina previsió hi ha?

La Cap del Servei de Coordinació Administrativa d’Agents Rurals, explica que les borses s’han quedat curtes, perquè hi ha persones que acaben renunciant i d’altres que acaben entrant al Cos d’Agents Rurals. Tenen intenció d’ampliar la borsa de cara a novembre o desembre. En principi, i segons estipulen les bases de les borses, les persones aspirants només es presentarien a una sola Sala territorial. Això dóna el número real d’aspirants a cada seu. La part social diu que se n’ha de parlar en el marc del grup de borses.


DGPEIS


5.1 Crear el document model pel cobrament del plus de perillositat/penositat

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS, pren nota. Faran un document tipus EMER perquè sigui accessible per tothom. Un formulari normalitzat.5.2. Pla formatiu 2023

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS diu que ja s’està parlant amb les unitats per demanar calendaris, propostes de què es vol fer i fer-ho amb més temps. El Subdirector de RRHH diu que en algunes categories ja s’ha avançat força (TEOC, TEMH); en d’altres encara no hi ha res. Ho presentaran a la part social perquè s’acabi d’adaptar. La part social demana que el document sigui compartit amb temps per poder-lo analitzar i debatre abans del Comitè Intercentres. El Subdirector de RRHH diu que en uns 15 a 20 dies ho enviaran; no s’esperaran a tenir-ho tot perquè si no, s’endarreriria el calendari de treball amb la part social.


5.3 Pendent definir excepcionalitat per pagament d’hores extres (Tenim les de TEOC i TEHM així com el personal de campanya però cal saber la resta de col·lectiu)

La part social explica que continua pendent definir quines són les excepcions per pagar hores extra a col·lectius que treballen tot l’any. El Subdirector de RRHH diu que enguany ja s’ha determinat que tothom cobraria només en casos d’activacions dels plans en fase d’emergència/alerta. La part social ho contradiu: només s’havia dit que es pagarien les hores en cas d’activació d’un M2, no pas d’un pla en fase d’emergència. I demana que els criteris quedin ben especificats, per escrit i signades, perquè hi ha informacions que es contradiuen.5.4 Suficiència de personal a les borses per proveir els increments de plantilla a 15 de desembre.

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS explica que primer s’ha de veure com queda tot el moviment derivat de l’estabilització (PESCO) per veure quines necessitats queden descobertes. I a partir d’aquí, gestionar l’ampliació de les borses que calgui ampliar. Però intueix que no hauria d’haver cap problema en cap categoria.


CAMPANYA FORESTAL

a. Pendent data de reunió per treballar document de gestió de la campanya per cada col·lectiu

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS proposa deixar la reunió per a primers de gener, perquè ara es volen centrar en la confecció dels calendaris de 2023. La part social pren nota; es proposaran dates per fer una reunió al gener.


b. Revisar i concretar el canal d’informació del pagament excepcional d’hores extres durant la campanya forestal.

La part social demana que el document específic de cobrament d’hores extres sigui a l’abast de tots els treballadors, una opció seria Intranet o altres canals que siguin accessibles per consulta de tothom. A data d’avui la informació que s’ha de transmetre als treballadors no es eficient. El Subdirector de RRHH comunica que s’ha de reforçar perquè arribi a tothom i àgil. Ho deixen apuntat i es parlarà en la reunió del gener de campanya.


c. Roba i material -- Crear grup de treball amb magatzem per buscar una solució al problema del lliurament (Aquest any ha estat més greu que cap altre en anar a foc el primer dia de contracte, quan hi havia AOF al parc sense poder treballar per falta de material, les emissores de campanya van arribar una setmana tard, etc)

La part social recorda que enguany ha arribat material florit i que molts AOF han començat la CF sense la roba i no han pogut anat a foc (el primer va començar el dia que començava la Campanya). El sistema actual “no funciona” i s’ha de revisar. El Subdirector de RRHH diu que són conscients dels problemes existents i que el sistema no és operatiu. “No ho podem assumir, com a organització i cal canviar tot el procés”, afegeix. Creu que a l’octubre, el Govern aprovarà la reestructuració del servei amb els proveïdors, i confia que amb això se solucionin els problemes detectats. Al llarg del darrer trimestre de l’any, cal treballar-ho amb Logística.


5.5 GRAF. Informació sobre el futur d’aquesta categoria

Els contractes que s’han estat fent eren de tècnics especialistes. La categoria GRAF no existeix i la DG no vol que existeixi. S’ha proposat a Direcció de Serveis que les 4 places afectades siguin transformades en places de TEMHs. Es tracta de places de personal fix discontinu; això implicaria canviar la RLT.


5.6 EPAF.

a. Sobrecarrega de feina de les colles per la no cobertura de reduccions de jornada i incidències de llarga durada: Previsió de solució.


La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS diu que aquest tema l’està portant directament la Responsable de Campanyes de Prevenció d’Incendis, que està malalta i avui no ha pogut assistir al Comitè. Tot i això, comenta que s’estan demanant informes preceptius per poder cobrir tots els contractes. La Presidenta del Comitè pregunta per què es triga tant a cobrir els contractes. La Cap de la Secció de Recursos Humans explica que quan hi ha una baixa, es demana l’autorització per cobrir la plaça i, amb ella, es procedeix a buscar la persona substituta. En cas d’un TEOC, la cobertura és “més àgil”. En altres categories, el procés “triga més”, però “s’hi està donant prioritat”.


a. Data per reunió per Grup de Treball.

El Subdirector de RRHH proposa convocar al llarg de la primera quinzena d’octubre, però primer cal parlar amb l’Agustí Gatell, que ara és de vacances, i amb en Miquel López, Cap dels Grups Operatius. Es proposaran 2 o 3 dates a triar.


5.7 PREMSA. Data per reunió grup de treball.

Ara hi haurà dues persones més, a l’equip, que seran nomenades interines. Per tant, cal tornar a formular el calendari. Premsa proposarà uns criteris bàsics per poder elaborar el calendari. El grup es convocarà abans d’acabar l’any però primer cal passar a la Subdirecció aquest llistat de criteris.


5.8 CONDUCTORS. A l’RLT hi ha llocs de treball que no estan coberts i ara es troba a faltar amb la sobrecarrega de feina deguda al lliurament del nou material. Possibilitat de recuperar aquestes places

Des de RRHH s’explica que aquestes places estan al RLT però no estan dotades pressupostàriament. La part social demana si hi ha possibilitat de recuperar aquestes places per càrrega de treball. RRHH demana que enviem un informe del motiu d’aquest augment per valorar si es pot.


5.9 TEOCS. Com queden els mínims de les sales a partir del 15 de setembre.

El Cap de la Divisió Sala Central de Bombers, explica que es retornaria els mínims previs a la Campanya, menys Girona que es mantindrà el mínims a 3. La part social no està al 100% d’acord amb el sistema de cobertura d’incidències i lamenta que la DG no hagi enviat a temps la informació per preparar la reunió de demà, en què es parlarà del canvi de calendari.

El Cap de la Divisió Sala Central explica el document de mínims. La part social manifesta el seu malestar i el seu desacord sobre el mínims. Si el document diu que baixes a mínims però no es pot agafar les incidències per deixar els mínims, no té sentit el document.

La part social comunica que els TEOCs no han pogut gaudir de les festes perquè s’ha estat condicionat als comunicats de festes, no s’entén que ara tampoc tinguem possibilitat de gastar-les quan s’han baixats els mínims de torn.

La part social explica la casuística de la sala de Tarragona i Terres de L’Ebre sobre tornar a deixar a mínims la sala.

El Cap de la Divisió Sala Central tornarà a parlar amb els caps d’unitats de les Sales per saber si hi ha incidències i esmenta que l’objectiu del nou calendari es homogeneïtzar les sales i que les sales augmentin els seus mínims tenim més gent de dia i menys de nit així com a l’estiu.6. Torn obert de paraules.

La Cap de la Secció de Gestió de Recursos Humans de la DGPEIS presenta una primera proposta per fixar els criteris per comptabilitzar les hores en desplaçaments per fer la formació obligatòria, al 2023. Els problemes s’han donat, especialment, a Lleida (on en segons quins casos els desplaçaments, anada i tornada, eren de 3 hores).


La part social remarca que no hi ha problema en fixar les seus de la formació lluny del Parc de referència; el que cal és reconèixer els temps de desplaçament.


La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical conclou recordant que cal accelerar els treballs d’elaboració dels calendaris de 2023.


El pròxim Comitè serà el dia 19 d’octubre.Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interiorコメント


bottom of page