top of page

GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ DE LA MEPAGC (2)

Updated: Feb 4, 2023


Pel que fa a la reunió del 2 de febrer del Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAGC que hem tingut amb Funció Pública, també hem tractat els temes següents:


CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ


El procés es troba en la finalització de les inscripcions, hi ha hagut prop de 16.000 inscripcions entre tots els cossos i categories. La següent publicació que ha de sortir és el llistat provisional d’admesos i exclosos (on s’ha de fer el pagament de la taxa si s’ha fet una inscripció sense l’abonament). Pel que fa a la data dels exàmens, previsiblement sembla que seran cap a l’abril, ja que encara s’ha d’esperar el llistat provisional d’admesos i exclosos, el llistat definitiu d’admesos i exclosos i un termini per especificar l’àmbit del Cos Superior i del lloc on es vol realitzar l’examen. Funció Pública ha corroborat que tots els exàmens de l’oposició es realitzaran el mateix dia i a la mateixa hora.


PROMOCIÓ INTERNA


La tramitació en projecte de llei del Decret Llei 14/22, validat pel Parlament el 21 de desembre passat, fa que s’endarrereixi la seva convocatòria, ja que ara està pendent de la tramitació parlamentària i de la seva posterior aprovació. Des de IAC-CATAC iniciarem una ronda de consultes amb els partits polítics per tal d’agilitzar aquest tràmit. Tot això fa preveure que no coincidiran en el temps els exàmens de concurs-oposició d’estabilització i la promoció interna, però encara no és segur del tot perquè s’està pendent de l’informe jurídic del Gabinet Jurídic Central per determinar si es pot aplicar el Decret Llei actualment.


COS SUBALTERN


La convocatòria 243 de personal subaltern es troba encara en la fase de llistat provisional. Des de IAC-CATAC hem demanat que es modifiqui la convocatòria actual perquè sigui com els concursos-oposició d’estabilització. Funció Pública ens diu que està estudiant les dades i que ja ens donaran resposta en breu.


PACTE D’ESTABILITAT I INCOMPLIMENTS DE LES MESURES DE CONTINUÏTAT


Hem denunciat a Funció Pública que hi ha persones cessades arran del concurs de mèrits i que no és el que es va pactar. L’Administració ens diu que no li consta que hi hagi cessaments, però en faran seguiment perquè no se’n quedi ningú fora. És per això que en cas de trobar-vos en aquesta situació poseu-vos en contacte amb la secció sindical de IAC-CATAC corresponent.


AGENTS RURALS


En relació al Concurs Oposició “d'Estabilització” al Cos d'Agents Rurals (CAR) vam mostrar la nostra disconformitat amb les bases proposades per la Direcció General del CAR, perquè tot i haver estat retocades, encara són profundament injustes al tractar-se d'una convocatòria pràcticament de la mateixa dificultat que una convocatòria ordinària. La injustícia més flagrant és l'existència d'un topall: només les 100 primeres notes de la primera prova passarien a realitzar la segona!!! Això és vergonyós perquè va en contra de l'esperit del procés d'estabilització. Els interins que no obtinguin una de les 100 millors notes al carrer. Aleshores, de què els hi serveixen els serveis prestats? Això és una presa de pèl!!. A banda d'això, a les bases tampoc no hi ha reducció de temari, 4 proves físiques exigents, curs selectiu i eliminatori de 530 hores...


Des d'IAC-CATAC vam plantejar unes bases amb només dues proves, una teòrica i una prova física (únicament course-navette), sense topalls i amb 13 temes de la part específica. Però FP es va tancar en banda a negociar cap nou canvi a les actuals bases publicades amb la peregrina excusa de no endarrerir el procés... L'única "concessió" que vam rebre va ser la possibilitat que el Tribunal de la convocatòria “interpreti” que els interins pel serveis prestats estiguin exempts de fer les proves físiques i mèdiques. Veurem si això prospera...Comments


bottom of page