top of page

GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ DE LA MEPAGC


El Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAGC ens hem reunit amb Funció Pública el 15 de febrer i hem tractat els temes següents:


CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ


La llista provisional d’admesos i exclosos està prevista que surti la setmana del 20 de febrer. En publicar-se es donarà l’adscripció del lloc de realització de la prova segons el codi postal del domicili que s’ha fet constar a la sol·licitud. A les persones de fora del territori català se’ls assignarà per defecte l’examen a Barcelona. Dins el termini d’al·legacions del llistat provisional al definitiu es podrà demanar el canvi del lloc de la prova, si s’escau, així com fer el pagament aquelles persones que s’hagin inscrit sense abonar-lo. Pel que fa a les opcions del cos superior, quan s’hagi d’entrar a les aules el dia de l’examen és quan s’haurà de manifestar l’opció triada per a examinar-se i se’ls donarà l’examen corresponent.


Finalment, tots els exàmens del concurs-oposició d’estabilització seran el mateix dia i hora. Pel que fa a la data de l’examen, encara no s’ha donat una data determinada per a la seva realització, tot i que la previsió és que sigui al mes d’abril. Amb el calendari a la mà ens trobem que la primera setmana del mes és Setmana Santa, i que el dia 22 d’abril és l’examen oficial del CNL del nivell D/C2 del català. Així que poques dates més queden, la data concreta es publica amb la llista definitiva.


PROMOCIÓ INTERNA


La promoció interna excepcional queda pendent del projecte de llei del Decret Llei 14/22 que es troba actualment en tràmit parlamentari. En aquest Cataccrac informem de la nostra trobada al respecte amb el grup parlamentari d’Esquerra Republicana. Seguirem negociant amb Funció Pública perquè tot es faci segons el calendari previst amb el màxim d’exactitud possible pel bé de totes les treballadores públiques.


COS SUBALTERN


La convocatòria 243 de personal subaltern encara està en valoració per part de FP, sobretot pel que fa a les places disponibles, els temaris i les proves. S’està estudiant diferents opcions per garantir el dret del personal subaltern a tenir un altre procés d’estabilització o similar com la resta de cossos. En tot cas, no es farà al mateix temps que el concurs-oposició d’estabilització.


PACTE D’ESTABILITAT I INCOMPLIMENTS DE LES MESURES DE CONTINUÏTAT


Dels casos denunciats de persones cessades pel concurs de mèrits, Funció Pública diu que s’ha donat continuïtat a quasi tothom. Insistim que qui es trobi en una situació de cessament pel concurs de mèrits actualment ens ho faci saber a la secció sindical del Departament corresponent, per buscar solucions.


AGENTS RURALS


Finalment Funció Pública no ha fet cas de les nostres demandes i l’oposició “d’estabilització” manté una nota de tall i prova física. IAC-CATAC hem demanat la supressió de la nota de tall -totalment contrària a un procés d’estabilització- i l’homologació de la prova física amb temps de serveis prestats. Ens han dit que no és possible per la llei del cos. I què passa amb la normativa d’estabilització? On queda? S’està valorant l’adequació del temari perquè sigui com la resta de processos d’estabilització: només part específica. Tot i això, des de IAC-CATAC ens seguim preguntant on és l’estabilització en un procediment fet i pensat ordinari i denunciem l’actitud del Departament d’Interior que no ha volgut negociar les bases des de l’inici.


PAS DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


Finalment Funció Pública ens confirma que TOTES LES PLACES de mitja jornada passaran a JORNADA SENCERA: les 1.160 places de què disposa el Departament d’Educació i que durant anys les ha tingudes a mitja jornada, per fi! Això suposa una reparació a la mala praxis del Departament. En aquest Cataccrac us expliquem la lluita que ha portat IAC-CATAC pel personal PAS d’Educació. D’aquestes 1.160 places, 312 ja es van convertir en sencera el 23 de desembre amb la resolució del concurs de mèrits d’estabilització, i ara han passat a sencera també les 858 places que restaven. IAC-CATAC també hem reclamat la supressió de la clau de mobilitat i que l’adscripció sigui en un centre concret. IAC-CATAC hem demanat que la modificació de la RLT que queda pendent tingui efectes ja l’1 de març.Per tot això, i coneixent el Departament d’Educació -i sobretot els alts càrrecs de Via Augusta (11 vagues de docents en un any)-, IAC-CATAC hem sol·licitat en el marc de la Mesa Sectorial del proper dilluns 20 de febrer la creació d’un grup de treball de negociació de les condicions de treball del personal PAS. Sobretot per tenir un mecanisme resolutiu del desgavell que està duent a terme a dia d’avui el Departament d’Educació amb l’assignació de les places. Al nostre web, adjunt a aquest Catacrac es troba la RLT publicada a data d’avui amb les 1160 places (encara a mitja jornada perquè no s’ha actualitzat) però amb el codi plaça i el municipi per tal de comprovar que estigui tot correcte.AUXILIAR DE GERIATRIA


El procés d’oposició ordinària encara és en curs, es troba pendent de publicar el llistat de mèrits definitiu i la publicació dels nomenaments podria arribar a ser a principi de març. Un cop es resolgui l’oposició, hi haurà la resolució del concurs de mèrits. Des d’IAC-CATAC hem exposat el fet que es van retallar les places convocades en previsió que la majoria aprovés les oposicions en curs. Recordem que en cas de no passar així, mantindríem la interinitat i s’aniria en contra de l’esperit de l’estabilització.


Llei 20/21


IAC-CATAC considerem que hi ha hagut un error de nombre de places convocades i que en faltaven moltes, ja que hi ha moltes persones amb més del temps de serveis prestats que establien les disposicions addicionals 6a i 8a que no han estabilitzat, com els casos més flagrants del cos C1 d’administratives i la categoria de TEOC, on ha quedat gent fora fins i tot amb 62,5 punts i que veuen com en l’oposició d’estabilització només es convoquen 3 places.


També queda pendent de negociació l’aplicació de la indemnització i la borsa de treball.


CONCURS DE TRASLLATS


La previsió inicial era realitzar les convocatòries a la tardor 2023, després de l’estabilització i la promoció interna, i creiem que es podrà complir. El repte és aconseguir després que es resolguin de forma ràpida i per fer-ho encara hem de negociar-ne les bases.

コメント


bottom of page