top of page

GUIA DE VALIDACIÓ DE MÈRITSEl 22 de juliol s’han publicat les llistes d’admesos als procediments de concurs de mèrits d’estabilització per a personal funcionari i laboral:


- Admesos convocatòria 300 Personal Funcionari

- Admesos convocatòria 400 Personal LaboralUn cop hem comprovat que estem inscrits correctament al cos o categoria al qual s’opta, cal validar els mèrits dels quals disposa Funció Pública.


Per a això, haurem d’anar a la pàgina web de Funció Pública habilitada:Aquest enllaç ens portarà a la pàgina d’identificació per tal de poder validar els mèrits. Ens haurem d’identificar amb la contrasenya ATRI (per als que treballin ja a la Generalitat), amb l’Idecat Mòbil o bé amb un certificat digital:Un cop ens hem identificat, entrem a la valoració de mèrits personal. Si hi ha més d’una inscripció, caldrà escollir quina volem validar primer. Caldrà fer una validació per a cada procés al qual s’estigui inscrit.


Funció Pública ha publicat un manual d’ús de l’aplicació que és recomanable llegir abans de fer la validació:


És molt important tenir en compte aquests logos, ja que són els validadors finals de la inscripció:

El primer que sortirà seran les dades de l’aspirant i després, el resum de valoracions en dos apartats: l’automatitzada (les dades que té l’Administració) i les d’acceptació/rebuig (les que s’aporten en cas d’haver-hi un error o mancar alguna puntuació).


Cal tenir en compte que la icona significa que validem les dades tal com estan i, llavors, s’envia la sol·licitud. Un cop enviada, ja no es podrà esmenar.


Així doncs, cal repassar les dades: si hi estem d’acord, s’ha de clicar per tal d’acceptar totes les dades i posteriorment validar.


En cas que hi hagi alguna dada que no sigui correcta o que l’Administració no la tingui, cal aportar-la. L’aplicació ens permet rectificar una dada i aportar un pdf per corroborar-la.

IMPORTANT: només s’accepten els documents aportats a través d’aquesta aplicació, en format pdf i en un sol document per a cada mèrit.

(Dins de l’aplicació hi ha una icona d’ajuda que explica com adjuntar diversos documents en un sol pdf)


En cas que siguin serveis prestats en altres administracions, cal acreditar-los mitjançant el model de l’annex 2 de les bases de la convocatòria (és el mateix model tant per a la convocatòria 300 com 400) o bé mitjançant un document que contingui aquestes dades signat per l’Administració d’origen.
Els aprovats sense plaça en el darrer procés als qui no els hi consti la dada a la validació hauran d’emplenar el següent formulari i adjuntar-lo a l’apartat corresponent:Cada apartat dels barems (antiguitat, darrera oposició aprovada del cos o categoria, català o ACTIC) es pot acceptar o bé rebutjar i aportar la documentació que convingui. Es pot desar un esborrany de la validació per tal de seguir el tràmit si manca algun document.


El termini per validar és FINS al 5 d’agost.


Un cop la validació dels mèrits estigui finalitzada i/o amb tota la documentació aportada, es podrà validar. Un cop validada, ja no hi haurà modificació possible, per això és IMPORTANT certificar que totes les dades són correctes.


Qualsevol dubte, ens el podeu fer arribar a sindicat@catac.cat

Comments


bottom of page