top of page

LLISTAT PROVISIONAL DEL CONCURS DE MÈRITS


S’han publicat les llistes de Valoració Provisional al concurs de mèrits de l’Administració i Serveis de la Generalitat de Catalunya de les Convocatòries 300, personal funcionari interí, i 400, personal laboral. Aquestes llistes són provisionals i no hi estan aplicats els criteris de desempat, que s’aplicaran al llistat definitiu de mèrits.


Convocatòria 400, personal laboral.


Convocatòria 300, personal funcionari interí.


S’ha habilitat al mateix web del concurs un FAQS per tal de procedir amb aquestes llistes.


Segons les bases de la convocatòria, en el seu punt 8.3, hi ha un termini de 10 hàbils per:

  1. Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional.

  2. Presentar la documentació que es consideri oportuna acreditativa dels mèrits prèviament al·legats.


Per tot plegat, és important que cada aspirant corrobori que els punts que surten al llistat provisional siguin els que tinguin per presentats anteriorment.


Salut!


Les que hi som ens quedem!Comments


bottom of page