top of page

Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic19 de setembre de 2022


Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic

19 de setembre de 20221. Proposta d’acord de mesures laborals en relació amb el trasllat del SPIF.


El Departament d’Acció Climàtica. Alimentació i Agenda Rural amb el Departament d’Interior han decidit deixar les instal·lacions administratives de la Finca Torreferrussa (Santa Perpètua de la Mogoda) al cos d’Agents Rurals, per tant, al Departament d’Interior. Això obliga al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals a traslladar-se. IAC-CATAC, juntament amb la resta de seccions sindical de la Mesa Sectorial portem mesos negociant per aturar aquests trasllat que el considerem totalment innecessari i que va en detriment de la prestació del servei, en contra dels principis de reducció de la contaminació i que perjudica greument les mesures de conciliació del personal afectat.


Finalment, després de mesos de batallar i de presentar propostes, tenim un Acord que IAC-CATAC hem signat de manera crítica amb els punt següents:

- 1 dia addicional de teletreball durant 2 anys.

- Còmput de dedicació horària complet amb la modalitat de teletreball igual que amb presencial.

- Fomentar la possibilitat de cotreball.2. Compensació dels festius que cauen en dissabte (1 de gener, 24 i 31 de desembre).


En relació al 24 i 31 de desembre que enguany cauen en dissabte, cal tenir present el que estableix el DECRET 48/2014, de 8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat.

“14.2. Durant els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi, només s’han de mantenir els serveis essencials que determinin els secretaris i secretàries generals de cada departament dins del seu àmbit competencial. Aquests dies i aquestes tardes tenen caràcter de no recuperables i, si coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte de compensació horària.”


En aquest sentit Funció Pública ha dit avui a la Mesa Sectorial que afegirà 14 hores d’assumptes personals (el 24 i 31 de desembre són jornades de 7 hores) a la borsa d’hores ja, per tal de gaudir-les com la resta d’hores d’assumptes personals.


En relació al dissabte festiu d’enguany, 1 de gener, Funció Pública diu ara, 10 mesos després de plantejar-ho per primera vegada, que aquest any no compensarà el dissabte festiu, que ho va fer l’any passat perquè n’hi havia 3 i en va compensar 1 i ho va fer altres anys que només hi havia 1, però que aquest any no el compensarà, ja que no hi ha normativa que l’obligui. IAC-CATAC valorem aquesta decisió molt negativament i una falta de respecte envers al personal.


Fa anys que estem demanant una negociació d’un nou Decret de Jornada i Horaris i un any amb una excusa i un amb una altra seguim tenint una normativa totalment obsoleta.3. Mesures de foment del teletreball per afavorir la conciliació familiar de les persones funcionàries


IAC-CATAC i la resta de sindicats hem posat damunt la taula diferents problemàtiques que afecten negativament a la conciliació, com les obres a RENFE o el seu mal funcionament general. També hem demanat una negociació del Decret de Teletreball, que ja va entrar en vigor obsolet.


En relació a l’aplicació del Decret al Districte Administratiu, IAC-CATAC una vegada més hem posat damunt la taula la interpretació contrària al Decret sobre la fi del dia addicional. Per una banda, interpretem que els 2 anys d’adaptació finalitzarien a l’octubre del 2023, ja que la incorporació i l’aplicació del Decret només es va produir des de la Instrucció de juliol de 2021 i per altra banda, no pot ser que serveis que fa 4 mesos que s’han traslladat també finalitzin l’adaptació l’1 d’octubre. No entenem la lectura de Funció Pública del Decret: és l’edifici qui s’ha d’adaptar a les persones potser? O són les persones que s’han d’adaptar a la manera de funcionar del centre de treball del Districte Administratiu.


Hem de seguir lluitant per a una aplicació justa del Decret.

Comments


bottom of page