top of page

Nota instrucció del Secretari General del Departament d'Interior


El Secretari General del Departament d’Interior acaba de signar una nova instrucció que afecta les treballadores. Es tracta de l’adaptació a la nova instrucció 2/22 de Funció Pública, cosa que suposa la supressió dels plans de contingència. Tant el Departament de Salut com el de Presidència han considerat, en termes generals, que si no es tenen dades de Covid i

s’actua com si no n'hi hagués, aquesta desapareix. La tàctica de la supervivència dels més forts.


Cal destacar de la nova instrucció del Departament d’Interior els aspectes següents:


Afecta a tot el personal del Departament. Deixa sense efectes el Pla de Contingència del Departament. Això vol dir que el teletreball es regula, en principi, amb el Decret 77/20 del teletreball i, per tant, suposa que la combinació de teletreball amb treball presencial en una mateixa jornada deixa d'estar vigent, i s'estableixen dues jornades setmanals de teletreball. Cal destacar que el punt 3.2 especifica que les autoritzacions de jornada sencera per prestar serveis en règim de teletreball dictades en l’anterior pla segueixen “plenament vigents”. Només es podran modificar aquelles autoritzacions que combinin presencialitat i teletreball. En cas de no dir res, s’entendrà que aquella jornada serà de presencial. I, si es vol que sigui de teletreball, s’ha de fer UNA NOVA sol·licitud mitjançant el formulari de sol·licitud denominat Teletreball en situacions d’emergència, el punt 3.3 de la instrucció exposa els passos a seguir.


Un altre punt important és que les treballadores que tenen la condició de vulnerabilitat podran prestar serveis en règim de teletreball durant 5 dies. Però han de TORNAR A FER UNA VALORACIÓ per part del Servei de Vigilància de la Salut Laboral. La sol·licitud per a aquesta valoració s’ha de fer ABANS DEL DIVENDRES 20 DE MAIG. Aquell personal que NO faci la nova sol·licitud haurà de reincorporar-se presencialment a partir del dilluns 23 de maig. La sol·licitud s’ha d’adreçar a consultasalut.interior@gencat.cat (posem el correu electrònic correcte, que es veu que per a ser Secretari General no cal acreditar ACTIC).


També és important destacarque es podrà teletreballar en cas de ser positius en Covid-19 sense baixa laboral, com a màxim 10 dies naturals.

I, per a més INRI, a més d'aquests despropòsits del Govern de la mà de Salut i Funció Pública, remarcar que decauen també les mesures de flexibilitat horària i reorganització. Això vol dir que TOT el personal s’ha de regir pel Decret de Jornada i Horaris, és a dir, de 9 a 14 hores presencialitat obligatòria, i la resta en horari flexible entre les 7.30 i les 19 hores, amb un màxim de 9 hores i mitja diàries de treball. Diem despropòsit perquè la pandèmia haurà desaparegut del DOGC però no pas de les nostres vides. Volem destacar i agrair la feina feta pels serveis de prevenció que han elaborat una Avaluació de Riscos amb totes les recomanacions possibles per prevenir la pandèmia. En aquest sentit cal recordar que la ventilació forçosa dels edificis ha de ser una obligació per a tothom, cosa que no està passant en aquest impàs de fred i calor.

Des de IAC-CATAC seguim treballant per garantir els drets i la salut de les treballadores del Departament, tot i que les “autoritats sanitàries” no deixen fer la feina adequada.


Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.cat

Commentaires


bottom of page