top of page

PREACORD SOBRE EL BAREM DELS MÈRITS

Updated: May 17, 2022


La IAC hem estat negociant les bases del concurs de mèrits dels procés d’estabilització amb la voluntat que tot el personal en abús de temporalitat consolidés la seva condició. Les nostres propostes han decantat per afavorir l’experiència i que els altres mèrits no marquin tant la diferència.La part més important que hem aconseguit en la negociació és donar-li la importància màxima a l’antiguitat tenint en compte que l’Administració no ha cedit en considerar el català i l’ACTIC com a mèrits en la convocatòria. La IAC hem aconseguit que aquesta consideració sigui la menor aspiració possible, i per tant, afavorir al màxim l’antiguitat del personal en abús de temporalitat en la Generalitat de Catalunya.


La proposta inicial de l’Administració era que es considerés menys d’un 50% d’antiguitat per a mèrits i relació ininterrompuda amb els contractes. IAC ho consideràvem inacceptable, i és per això que gràcies a l’acció de la IAC això s’ha anat rebaixant fins a arribar a aquests barems que beneficien al personal que té una relació laboral més antiga i, que per tant, té un abús de temporalitat contractual. Hem aconseguit que l’experiència ponderi un 60% i que dels altres mèrits es premiï la superació d’un procés selectiu de concurs-oposició anterior, així com que l’ACTIC i el català no siguin factors tan determinants per assolir l’objectiu de la fixesa. La IAC hem fet propostes clau per tal de rebaixar la ponderació dels altres mèrits, de manera que clarament perden un valor considerable davant els serveis prestats. La nostra proposta inicial era considerar un 80% l’experiència, i tot i que aquest acord no recull els nostres plantejaments, és una millora substancial de la proposta que va presentar Funció Pública.
La següent puntuació pels serveis prestats, queda de la següent manera:


- 60 punts Experiència de serveis prestats amb caràcter temporal en el mateix cos i escala funcionarial o en la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

A raó de:

a):

o 0,666 per mes complet des de l’1 de gener de 2016 fina a la data de la convocatòria o 0,333 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015 o 0,166 per mer complet fins a 2006

b): serveis prestats amb caràcter temporal en d’altres administracions públiques en cossos, escales funcionarials i categories professionals laborals assimilades als de l’Administració de la Generalitat

o 0,222 per mes complet de l’1 de gener de 2016 fina a la data de la convocatòria

o 0,111 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015

o 0,055 per mer complet fins a 2006

- 24 punts Haver superat un concurs-oposició sense plaça de la darrera convocatòria finalitzada en el mateix cos i escala.

- 10 punts Coneixements de català, desglossat de la manera següent:

o 2,5 Coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit com a requisit o 2,5 Llenguatge Administratiu o 2,5 Llenguatge Jurídic (J) o 2,5 Certificat de traductor/a de textos (K)


- 6 punts ACTIC al personal PAS

o 6 p Avançat o 4 p Mitjà o 2 p Bàsic

També cal tenir en compte els criteris de desempat: Primer: Estar en servei actiu i situacions assimilades. Segon: Qui hagi obtingut major puntuació en el mèrit de serveis prestats, i en cas de seguir l’empat, el major temps de serveis prestats comptant tots els dies.Els procediments d’estabilització són un pas important però no el definitiu. Seguirem lluitant per l’estabilització real de TOT el personal en abús de temporalitat.


ESTABILITZACIÓ REAL JA!

LES QUE HI SOM, ENS QUEDEM!

bottom of page