top of page

REUNIÓ ORDINÀRIA COMITÈ INTERCENTRES JUNY


Identificació de les places ofertes al procés d’estabilització 2022

La responsable de Coordinació i Interlocució Social explica que Funció Pública no ha identificat cap de les place

s afectades pels concursos d’estabilització. La competència és seva, “se l’han reservada i ho estan portant directament ells”.

Programa primera experiència.

a) Identificació de places demanades per cada Direcció General d’Interior.

DGP

2 periodistes, 4 estadístics, 6 tècnics de so i imatge, 2 tècnics especialistes de telecomunicacions, 22 mitjans de manteniment, 12 emmagatzemadors, 1 metgessa per valoració mèdica, 1 auxiliar becari i 8 analistes informàtics .

ISPC

3 estadístics, 1 periodista, 1 emmagatzemador, 2 oficials de manteniment i 1 tècnic d’imatge i so.

DGAR

1 tècnic de so i imatge, 1 periodista, 1 tècnic de telecomunicacions, 1 estadístic, 2 operadors a la sala central, 1 operadors a cada sala territorial, 12 ajudants d’ofici generals, 1 especialista d’ofici, 1 oficial de manteniment, 22 oficials activa de prevenció forestal

PROTECCIÓ CIVIL

4 operadors (2 a Barcelona i 2 a Reus) horari 11 hores, no faran nits, segurament sí que faran caps de setmana.

DGPEIS

28 places de TEOC; treballaran matí o matí i tarda. Contractes de 10 mesos. Es repartiran entre les Sales territorials i la Sala Central de Bombers. 3 periodistes a l’Àrea d’Informació i Comunicació de la DGPEIS, a Cerdanyola del Vallès. Contractes de 10 mesos. Ja han arribat currículums i se n’ha de fer la selecció. Encara no han començat a fer entrevistes. 3 estadístics, que treballaran a l’Auditoria de Serveis de la DGEIS. Ja se n’han rebut currículums. 2 places de so i imatge, que aniran a l’Equip d’Enregistrament d’Imatges de la DGPEIS, amb seu a Cerdanyola del Vallès. Ja han començat a fer entrevistes. 18 places de tècnics especialistes en informàtica. Contractes de 10 mesos (2 places per a cada Regió, 2 per a la Subdirecció General i 2 per a la Subdirecció General de Recursos Humans, a Interior).

b) Les seves condicions laborals dependran d’aquest Comitè o de quin?

La responsable de Coordinació i Interlocució Social diu que el personal esmentat dependrà directament d’aquest Comitè.

c) Quines tasques faran a cada categoria.

Tasques de reforç, no faran tasques operatives o de gestió d’emergències.

d) Data d’incorporació, formació, horaris, tutors ...

A data d’avui no es té cap tipus d’informació, només que serà en horari diürn, la resta de dades a l’espera de tenir totes les persones assignades.

Aquest personal farà tasques auxiliars i no podrà cobrar dietes ni fer hores extra. Ha de tenir entre 16 i 29 anys i haver acabat els estudis, com a molt, fa un parell d’anys. Les persones aspirants han d’estar apuntades al SOC i no haver tingut mai cap contracte laboral. Des de RRHH, de la Subdirecció General explica que per cobrir alguna categoria no han rebut prou currículums, i en d’altres, cap ni un, ja que hi ha molta gent jove que no està apuntada al SOC. Si els contractes no s’han signat a 30 de juny, es perden les subvencions.

Grup de Borses

a) Considerar millora de contracte el contracte de Programa (com ja es feia amb els contractes de campanya forestal)

Explica la responsable de Coordinació i Interlocució Social que efectivament s’aplicarà el concepte de millora.

b) Necessitat de reunir el grup de borsa.

Hi ha consens a reconèixer aquesta necessitat. Donada la proximitat de les vacances d’estiu, es proposa convocar la reunió a mitjans de setembre.

Informació del procés de consolidació de les places dels Guaites

La responsable de Coordinació i Interlocució Social explica que el personal fix no es pot presentar al procés de consolidació convocat. Per tant, els i les guaites que no són personal fix, no haurien de tenir problema per consolidar la plaça que ocupen actualment.

S’ha endarrerit un mes la publicació de les llistes, que ara és prevista per a la setmana del 27. Hi ha un parell de persones que han demanat ser destinades a la seu de Regió d’Emergències de Tarragona, a Reus. Se’ls assignaran tasques de consergeria.


DGAR

Campanya Estiu: Numero de places, horaris (pendent document)


El Departament d’Interior ja ha rebut un document explicatiu. Hi ha 5 places de TEOC a la Sala central, a Torreferrussa, una a la Sala de Tarragona i una més a la Sala de Girona. Contractes de 4 mesos. Començarien a partir del 17 de juny. Només hi ha una persona contractada, que ja treballa a la Sala de Tarragona. La contractació de la resta ha estat subjecta a una ampliació prèvia de la Borsa de Treball, i per això s’ha endarrerit. La formació d’aquest personal està vinculada a la Borsa.DGPEIS

Hores extraordinàries. Informació sobre l’estat del tràmit d’excepcionalitat


La reunió del dia 22 la DGPEIS comunica que les hores extres seran autoritzades amb aquestes casuístiques:


S'autoritza a cobrar fins a 80 hores extres en casos de:

• Activacions de plans d'Emergència: Inuncat, neucat, etc.

• Plans de mobilització: M0, M1, etc...

• Guàrdies d'acompanyament de nous TEOCs


EL personal amb reducció de jornada o que cobreix la reducció no pot cobrar les hores extres, haurà de compensar-les.


El Subdirector de RRHH comunica que les baixes comunes, que normalment són de poca durada, els permisos i les hores sindicals no es cobriran amb hores. El motiu que ho justifica és que com hi ha personal de 6 mesos i de 3 mesos contractats ja queden cobertes les sales. La part social manifesta el seu desacord, se li comunica que el personal contractat de 6 i 3 mesos no compte com a mínims, que amb aquesta decisió deixarà les sales sota mínims. La resposta del Subdirector de RRHH a les nostres queixes és que li dona igual els mínims de les sales de control. IAC-CATAC considerem que aquesta actitud no és perceptiva i que calen cobrir els mínims de les sales de control.Complement perillositat /penositat per anar a PT/CCB


En la reunió del dia 22 el Subdirector de RRHH comunica que:

Pagaran el plus en concepte de penositat (8,85€) als TEOCs que es desplacin a la UCM o CCB per a qualsevol servei durant tot l'any, independentment que hi hagi plans d'emergència o no activats. IAC-CATAC manifestem que a part dels TEOCs hi ha d’altres col·lectius que també acabaran treballant fora de la seva seu, com ara Taller-Ràdio i a vegades també ha passat amb conductors. Ho revisaran i ens informaran.

CF2022


a) Informació CF2022- ja començada el dia 13 de juny.

- Pendent document de campanya: Formació, recollida de roba, etc


Ja ha arribat el document de Campanya. RRHH explica que en general és el mateix document que 2021.

La Part Social només qüestiona el barem de temps per a la recollida de roba i formació prèvia.


- Recollida de roba: 3 hores

- Formació reciclatge: 6 hores 30 minuts x 1 dia -> 6 hores 30 minuts

- Formació personal nova incorporació: 6 hores x 4 dies -> 24 hores

La Part Social insisteix que no es pot establir un barem únic per a tothom, ja que hi haurà persones que trigaran més temps a recollir la roba i a desplaçar-se per fer la formació perquè viuran més lluny. I que l’any passat ja es va quedar que aquestes diferències es tindrien en compte.

El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió de la DGPEIS, matisa que les distàncies dins de les Regions de Lleida i Tarragona, no són tan grans i que els càlculs de temps aprovats són realistes. La part social, insisteix que no i puntualitza que els calendaris són personals i, per tant, en funció dels parcs de destinació. Demana rapidesa a la DGPEIS a l’hora de calcular novament els barems, tal i com s’havia acordat l’any passat.


b) Aprovació calendaris de programa (AOF, Conductors, GRAF, Premsa, TESI i TEOC)


Són els mateixos que els de l’any passat. Per tant, no hi ha cap problema i s’aproven. L’únic que varia és el de TEOCs de 3 mesos, però l’adaptació que se n’ha fet és correcta.


c) S’han ofert les places de CF2022 sense informar els treballadors de les noves condicions del programa pel qual no podran repetir contracte el proper any.


La responsable de Coordinació i Interlocució Social, explica que no ho tenen clar si es podrà repetir contracte o no, i que ho han preguntat a Funció Pública. Encara no els han respost. Interior, diu, ha anat informant a mesura que ha tingut la informació. El Departament voldria oferir més detalls però “ens estem enfrontant a una normativa nova, que no és clara, sinó totalment interpretativa. Per això estem sent molt prudents”. Quan es disposi d’informació contrastada, es facilitarà al personal, que ja està preguntant si podrà tornar a ser contractat o no. La Part Social insisteix que caldria informar el personal d’ofici davant la incertesa actual i no generar-ne més amb aquesta manca d’informació.


TALLER-RÀDIO


- Com es farà la coordinació del suport de la xarxa rescat; quan s’activaran? Qui els activarà? Quines tasques faran? Tenen el coneixement i formació de les tasques concretes del personal de la DGEPIES?


- Sense reforç d’estiu molts dies seran un únic treballador de guardià i alguns dies cap.


La Xarxa Rescat està elaborant un document en què s’explicarà el protocol de coordinació. El document, segons la responsable de Coordinació i Interlocució Social, encara no està acabat.

La Part Social lamenta que el Taller-Ràdio no té reforç d’estiu, perquè està subjecte a aquest canvi a partir de la tardor, i que ja s’està carregant amb molta feina, com ara la de repartir actualment totes les emissores a tots els parcs.


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió de la DGPEIS, assegura que ahir es va reunir amb la Xarxa Rescat i que li van dir que encara estan elaborant aquest document. I diu que si Taller-Ràdio necessita reforç, aquest estiu, la hi oferirà el personal de la Xarxa Rescat. La Part Social es qüestiona que el personal de la Xarxa Rescat conegui bé la tasca que fa el Taller-Ràdio de la DGPEIS.


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió explica també que la Secció de Telecomunicacions de la DGPEIS va enviar ahir a Rescat una proposta de protocol d’activacions, de cara a la Campanya. Rescat ho ha de valorar. La Part Social sol·licita veure aquesta proposta per tal d’analitzar-la.


Davant la manca de resposta per part d’Interior, IAC-CATAC lamentem que cap representant de la Subdirecció General Tècnica assisteixi al Comitè. I posa com a exemple de la càrrega de treball del personal de Taller-Ràdio el fet que a la Regió d’Emergències Metropolitana Sud encara no s’han rebut les emissores.


La part social exposa el malestar pel fet que molts cops no es donen respostes a punts inclosos a l’ordre de dia precisament perquè siguin respostos.-Informació del nou model.


La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans insisteix que el canvi que es farà no suposarà canvi de places i, que per tant, no afectarà al personal en el procés d’estabilització. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió insisteix que aquesta informació l’ha de donar el Departament de Direcció de Serveis, no pas la DGPEIS.TEOC


- Incoherència amb la formació de campanya de les noves incorporacions, quins son els criteris aplicats?


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió explica que el personal que no ha fet les jornades d’implantació de la nova eina, haurà de fer el curs. La Part Social explica que hi ha persones que treballen ininterrompudament a qui els han fet seguir el curs i altres persones que s’hi han reincorporat ara i que no han treballat mai amb aquestes eines, i a qui no els han demanat que facin el curs. Són dues persones de Tarragona, que ja estan treballant a torn des d’avui.


- Document de gestió de personal.


La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS diu que el tema encara no està tancat del tot. Quan l’hagin acabat, l’enviaran a la Part Social. Que hi ha matisos que estan subjectes a la interpretació de la nova norma. No es poden precisar, encara, aspectes com ara el règim del permisos del personal ni el de les substitucions.


- Borses ja exhaurides, realitat de les borses actuals amb el treballadors que estan ja a altres categories durant la CF.


La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS explica que les borses tenen personal però, a l’hora de la veritat, hi ha persones que, quan els proposen treballar, no accepten perquè ja tenen una altra feina. La Part Social recorda que cal canviar el procés que se segueix per ampliar les borses, per canviar el perfil deles persones que s’hi acaben apuntant. Que no s’ha fet res, en aquest sentit, i que la Part Social ja ho va sol·licitar. Aquesta problemàtica es reprodueix contínuament.


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió declara que les borses no són útils des de fa 20 anys. Que sempre es reprodueixen aquests problemes. I que aquest tema s’ha de debatre en el grup específic de borses. Es debat sobre si cal fer un nou grup per debatre aquests canvis, i si és el cas, fixar-ne una data de reunió.Magatzem

- Gestió dels residus. Qui es el responsable? Quin es el protocol d’on i com s’han de llençar? El material s’acumula a les regions.

Interior considera que aquest tema no pertoca al Comitè Intercentres. En qualsevol cas, demanen informació a la Part Social per trametre’n el dubte a Riscos. IAC-CATAC expliquem que als magatzems de Bombers s’està acumulant molt de material vell i residual que no se sap on cal dur. Que no hi ha cap programa oficial de gestió de residus. La DGPEIS només dona certes pautes d’actuació però que no estan pas reglamentades oficialment. La part social pregunta si probablement s’hauria de designar alguna persona responsable del tema.

El Cap de Planificació i Gestió de la DGPEIS, diu que ho traslladaran a la Subdirecció General Tècnica perquè el tema el debati al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.


TEOC

- Informació de la implantació de la nova aplicació.

El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió explica que la implantació s’està fent més lentament del que havien previst, perquè hi ha hagut certs problemes informàtics, però que al cap i a la fi ja s’està fent. El Despatx Web està funcionant, tot i que amb algunes incidències. Tot i això, la nova versió incorpora millores que permeten avançar.

- Continuen les caigudes de comunicacions i del programari, sistemàticament.

Novament, el Cap de la Divisió de Planificació i Gestió diu que tots els problemes que es van detectant es van resolent. No han detectat problemes especialment importants, però. Sí que ha caigut la telefonia, però no és greu. La presidenta del Comitè diu que aquestes caigudes són constants i que cal deixar-ne constància en el Comitè. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió precisa que ningú culparà al personal TEOC dels problemes derivats per aquestes caigudes, i que hi ha un sistema paral·lel de contingència. S’està treballant per resoldre-ho, “ens estem barallant amb el proveïdor”, però que ara mateix no es pot garantir que això no tornarà a passar mai. La Part Social insisteix: els problemes són “constants” i afecten seriosament les comunicacions, i que el que s’està fent des de la DG per resoldre-ho no és eficaç, perquè no es nota cap millora en aquest aspecte.

- Accés dels bombers i voluntaris dels PT al 100% Despatx, pot generar problemes amb la gestió de les emergències.

La Part Social explica que, darrerament, els han confirmat que el problema d’accés universal al Despatx, de tot el personal operatiu en un Punt de Trànsit, ja està resolt. Que l’accés ja està capat. Que tothom hi pugui accedir i modificar dades, és un factor de risc i pot generar molts problemes, com ara associar un vehicle que no està operatiu en un servei concret. La Part Social deixa clar que el Despatx ha de ser de consulta i que la modificació de dades ha d’estar reservada al personal TEOC.


Torn obert


IAC-CATAC informem que a la Metropolitana Sud han arribat samarretes florides i en mal estat i això implica que hi ha personal AOF que ja està operatiu i que no té, encara, el material necessari per a fer guàrdies. Interior explica que en prenen nota per mirar què ha passat, i fer les reclamacions oportunes a l’empresa proveïdora.


IAC-CATAC insistim que hi ha personal que encara no té frontal per treballar de nit, i això posa en risc la seguretat del personal; “és un problema greu i no és un problema d’ara: porten 2 o 3 anys sense frontals”. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió informa que al 2021 es va fer una proposta de contractació i compra d’aquest material, però que el procés s’ha endarrerit.


Amb tot, IAC-CATAC expressem el nostre disgust perquè els màxims responsables de la Subdirecció General Tècnica no assisteixin als comitès per respondre aquestes qüestions.


La Part Social recorda que en una reunió prèvia, el Secretari del Departament i el Director de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments es van comprometre a tenir, a dia d’avui, una solució al problema del pagament de les hores extra. Interior diu que ja s’han autoritzat els pagaments en cas que hi hagi activat un M0, un M1 i un M2, però que això no ha quedat per escrit. Així i tot, ja s’ha autoritzat el pagament de les hores extra que tenia pendent el personal TEMHs, que seran retribuïdes en la pròxima nòmina.


La Part Social denuncia que el personal de la DGPEIS no n’ha estat informat, d’això. I insisteix: falta personal a les Sales de Control i a Taller-Ràdio, per exemple. Es demana una reunió amb el Subdirector Joan Navarro, que avui no ha assistit al Comitè. RRHH en pren nota per programar-la.

Pel que fa al complement de perillositat en cas d’anar a un CCB o a un Punt de Trànsit, encara s’està negociant. La responsable de Coordinació i Interlocució Social i RRHH indiquen, però, que abans de ser autoritzat aquest complement, la CIVE primer demanarà un informe al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. IAC-CATAC critiquem l’endarreriment del tema, que s’interpreta com una manera de “vendre fum per no pagar”. La part social considera que aquest complement ja està reconegut, només cal actualitzar el seu enunciat, perquè penja d’una CIVE de 1991 que esmenta plans d’emergències que ja no existeixen. El Comitè aprova tirar-ho endavant i continuar amb el procés i tramitar-ho.


Finalment, IAC-CATAC demanem quina és la postura de la DGPEIS en relació al projecte de crear especialitzacions dins de la categoria de TEOC (Bombers, Agents Rurals, carreteres...) que estan impulsant els 3 sindicats, la DG d’Agents Rurals i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Funció Pública manifesta que qui no vol que es creïn les especialitzacions són els departaments. Interior respon que si es fa la diferenciació entre departaments sí que hi estan d’acord (i així consta en l’acta de la CIVE), però diferenciacions dins d’un Departament, no. És un tema que ja es va debatre l’any passat. La postura actual, caldrà debatre-la amb totes les direccions generals implicades, entre elles, la DG d’Agents Rurals. Des de RRHH precisa que fer-ho “limitarà la mobilitat” del personal. Interior farà novament la consulta.
Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior

bottom of page