top of page

REUNIÓ ORDINÀRIA D’INTERCENTRES DEPARTAMENT D’INTERIOR


Identificació de les places pesco 2022


La DGPEIS informa que no tenen més informació, l’únic que sabem es el que va dir Funció Pública a dia 7 d’abril, no tenen el desglossament de les places per poder verificar-les i decidir quines van a concurs i quines a concurs-oposició. Els departaments no han participat en la valoració de mèrits. La part social manifesta que està en contra de la suposada proposta de mèrits que ha filtrat Funció Pública. Des de IAC-CATAC com a membre de la IAC estem participant en la negociació a través de la MEPAG i encara no s’ha arribat a cap

conclusió. Tan bon punt hi hagi acord, o no, us informarem.Nova reforma laboral – Afectació als contractes de campanya forestal i la resta


La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que els contractes d’interinitat, de moment es mantenen. Els nous contractes d’AOF, com a llocs estructurals que són s’hauran de fer en concepte de substitució per vacant fins als 3 anys, fins que surti la convocatòria de la plaça.

Pel que fa al personal de Campanya, aniran per programa, que ja ha estat aprovat. Per tant, no seran places estructurals, per aquest any sinó lligades al programa, l’únic contracte que es pot utilitzar es al de circumstàncies de producció. Només es podran cobrir 18 mesos, però no saben si aquests 18 mesos els podrà fer la mateixa persona o no, i si cada 6 mesos s’haurà de canviar de persona de contractació.

Enviaran a Funció Pública aquesta interpretació per obtenir el vist i blau d’ells.

Igualment per poder solucionar aquest tipus de contractacions s’hauria de demanar un dimensionament de la plantilla en els pròxims pressupostos. IAC-CATAC estarem pendents del que farà el Departament. No podem deixar que les campanyes forestals restin supeditades a programes.


Informació del procés de consolidació de les places dels Guaites.


Era d’esperar que totes les persones afectades podran concursar per mirar de consolidar la seva plaça. Encara falten alguns tràmits abans no convoquin el concurs restringit. Creuen que a finals de maig el publiquin. Hi hauria un total de 18 persones afectades.


Programa de primera experiència professional en personal laboral a l’Administració pública. Afectació al Departament.


La resolució de la concessió del programa s’està endarrerint. Estan demanant molta informació. A priori s’havia d’executar amb data 28 d’abril, però ja és segur que serà més tard. La nova Llei obliga a mirar-se amb lupa les condicions dels nous contractes en règim de pràctiques (retribucions, hores extra, formació prèvia, designació de tutors...) Interior encara no sap si totes les unitats que han sol·licitat personal amb aquest tipus de contractes n’acabaran tenint.DGP

Valoració uniformitat pels conductors per part de la DGP.


Els ha arribat la petició dels treballadors. De 68 treballadors, tenen 43 signatures que volen el canvi de vestuari. Les tasques dels conductors son polivalents (fan de conductors, emmagatzemador i receptors) per aquest motiu demanen una sèrie de vestuari: samarreta, pantalons, impermeable, armilla i mitjons. La DGP a fet valoració i els hi ha ofert una bata, però els treballadors no estan d’acord. La DGP descarta tota la sèrie de vestuari, menys l’armilla. Queda pendent pel pròxim Intercentres confirmar si només tindran l’armilla i la resposta dels treballadors davant del vestuari.

Interior diu que no hi ha possibilitat de canvi de sabates actualment.DGAR

Campanya Estiu, número de places, durada de contractes


En Reforç de Campanya, que ja està aprovat:

1 periodista de 6 mesos, esperen que entri al mes de maig (6 mesos)

1 tècnic informàtic (4 mesos)

5 Teoc a la Central (Taula A de 4 mesos), 1 Teoc a Girona i 1 Teoc a Tarragona (Taula B de 4 mesos)


Si no hi ha cap imprevist començaran el dia 15 de juny, i complementaran els forats dels torns que estan de vacances a les sales. La part social demana veure els calendaris.

IAC-CATAC preguntem quin tipus de contractes faran ja que no son d’estructura. La DGAR comenta que serien contractes de circumstància de la producció, però en el seu cas, no és basant cap programa. La part social demana tota la documentació per poder treballar-la ja que aquest tipus de contracte no és viable perquè aquestes places son cada any i no es podem considerar imprevisibles. Es demana voluntat del Departament perquè el tipus de contractes siguin fixes discontinus. Que surtin les places estructurals.

La part social informa que la plaça de tècnic informàtic, en les bases de l’ATRI, son més de programador que d’informàtic, si fos així la categoria hauria de ser B, que es tingui en compte per la pròxima convocatòria. La DGAR, informa que les tasques que fan son de perimetratge i càlcul de superfícies.ISPC

Formació:


Pla formatiu per categories:

– Incloure formació de bombers a la formació de personal laboral.

La Part Social diu que aquesta és una reivindicació històrica, cursos de conducció (per a conductors), atenció a les víctimes i anglès en les intervencions.

El Cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya diu que li sembla perfecte obrir-los al personal laboral, però no es disposa de fons necessaris per fer-ho. Els fons a cursos són per a personal funcionari, que seria el 0’10% que els hi treuen a la nòmina cada any, i aquest diners van a l’ISPC, en canvi el diners de formació del personal laboral no ho gestionen ells. L’Escola de Bombers ho ha sol·licitat més d’un cop, però no se n’ha sortit. Només veu possible obrir els curs d’anglès tècnic, per personal laboral. Queda pendent aquest curs perquè aquest es paga amb fons de formació contínua i pot ser viable que el personal laboral el pugui fer.

La part social demana saber si els diners del personal laboral, aquest 0,10% de formació que està destinat a l’escola administració pública, pugui ser derivat a ISPC. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical farà la consulta per si es viable la transició cap a ISPC.


– Cus bàsic de TEOC: el dinamitzador de la part online hauria de ser un TEOC i no un bomber.

El Cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya diu que hi ha un error conceptual, els dinamitzadors d’activitats electròniques no tenen cap funció de caràcter docent, la seva tasca es de suport a l’alumne perquè es connecti. El professor en línia ha de ser un Teoc.

La part social manifesta que el tutor del curs de la part online, està sent ocupada per un bomber, quan hauria de ser un Teoc. L’Administració s’ho mirarà.


El cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que els cursos que s’estan muntant pel col·lectiu Teoc per aquest any, són que hi hagués un coordinador amb dues persones, un Cap d’Unitat i un Teoc. Aquests treballarien amb el curs bàsic, el d’eines informàtiques, que es publicarà en breu, i el curs que es vol fer al finalitzar la campanya sobre trucades d’alta complexitat. Es convocarà un seminari pels formadors de les eines informàtiques.


Processos de selecció de Formadors:

– Quants formadors hi ha de cada categoria?

Actualment hi ha 43 formadors Teocs, 3 Tècnics de mitjans aeris i un EPAF, en breu hi haurà 2 o 3 d’EPAF més amb especialitat en motoserres.

El Cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya explica el procés de selecció de formadors: en el moment en que s’obre una convocatòria de formadors, es publica en un enllaç a la pàgina de l’ISPC on hi ha un enllaç directe a l’Intranet de Bombers. L’avançament de tot el procés es va publicant perquè tothom en sigui coneixedor. No hi ha formadors de Taller-Radio.

La part social es queixa que hi ha personal que no es formador i està fent formació. Des de l’ISPC s’ho miraran.

La part social consulta si hi haurà formació continua pels formadors. Des de ISPC informa que no està en contra. Que s’ha de generar.


La part social pregunta sobre el Pla Formatiu, el cap de la Divisió de la Sala Central de Bomber explica que quan ells tenen interès amb una sèrie de cursos es reuneixen amb ISPC per coordinar-se i col·laborar en aquesta creació de cursos.DGPEIS

Programa o contractes de reforç pel 2022. Novetats?


El Subdirector de Recursos Humans informa que s’ha aprovat el Pla Programa, només queda a expenses del Govern la seva conformitat. S’iniciaria l’1 de juny d’aquest any fins el 31 de desembre del 2024, el programa es diu “Gran Risc Climàtic” de durada de 2 anys i mig. Serien 6 Tècnics Especialistes de Manteniment d’helicòpter, 37 Teocs a torn, 2 Premsa i 19 auxiliars administratius.

El Subdirector de RRHH també diu que a causa de la Reforma laboral, no podrà una mateixa persona treballar durant tot aquest temps. Caldrà fer rotacions, de manera que una mateixa plaça serà ocupada per 3 o 4 persones. Cada 6 mesos s’haurà de buscar gent diferent perquè només poden estar amb un contracte de 6 mesos amb la mateixa empresa durant un període de 18 mesos, per tant s’haurà d’incorporar gent nova. Per un lloc de treball passaan 4 persones.

Una mateixa persona no podrà optar al mateix contracte fins que no hagi passat un any des de la finalització del primer contracte. El Subdirector de RRHH valora positivament el programa, tot i remarcar que es tracta d’una solució “insatisfactòria”. Però almenys amb aquest personal nou es podrà reduir la càrrega de treball actual en totes les unitats.

IAC-CATAC resumim el pla: “Anem fent pedaços”; “s’estan creant més despeses que beneficis”, i es generarà feina addicional, ja que contínuament caldrà formar personal nou, quan plegui el que ja ho estigui. És precaritzar l’Administració de manera barroera i en consciència. Trobem una mesura totalment insuficient i injusta.

El Subdirector de RRHH ho accepta; “és un problema addicional de gestió que se’ns presenta”. I insisteix: aquesta és l’única solució que els ha ofert el Govern. Confia que en pròxims pressupostos de la Generalitat es previngui el dimensionament real de tots els planters, incorporant les necessitats estructurals de les unitats.

La part social comunica que amb aquesta opció es crea més despeses que beneficis amb la creació de diverses convocatòries.


Hores extraordinàries. Concreció per avançat de què es considerarà caràcter excepcional i en permetrà el pagament


Des de RRHH ens diuen que de moment no hi ha cap pronunciament per part de la Secretaria General del Departament. De moment, per tant, no hi ha cap variació al respecte. La DGPEIS li va enviar el 25 de març un informe amb una proposta de replantejament. Tema pendent.


Catàleg de roba DGPEIS: Aportació Part social. Incloure roba premsa.


La Cap de la Secció d'Equipaments i Logística explica que es reuniran amb el nou Cap de Servei Tècnic, que serà a principis de maig, per valorar el nou catàleg de roba que se’ls va fer arribar, i quina postura decideixen. Queda PENDENT de resposta.


Trasllat Magatzem Central.


Problemes noves instal·lacions: confort tèrmic, accés vehicles, servei de neteja.

La cap de la Secció d'Equipaments i Logística explica que s’està treballant en el tema de la calefacció, estan buscant el dispositiu més òptim, segurament col·locaran aerotèrmia direccional, però mentrestant de manera provisional s’han instal·lat uns “xampinyos (estufes)” a la zona de piquin (on hi ha les prestatgeries) i un aereo generador (del gros) en el magatzem de palers.

La part social demana que aquests xampinyos estiguin en zona ventilades ja que fan combustió de propà. La responsable comunica que estan ubicats en zones ventilades, com la zona de càrrega i descàrrega.

L’accés dels vehicles al magatzem ens informa que no estan entrant a causa de l’antena, si es retira l’antena no ha d’haver-hi cap problema per accedir a l’interior.

El Servei de Neteja ens informa que sí que hi ha servei però hi ha d’haver-hi una ampliació de la plantilla de neteja, que encara no hi és. Es prioritza els banys i zona d’ús comú. La part social manifesta el seu malestar, per la mala previsió sobre els tempos al magatzem nou.


Concretar compensacions fins a modificació RLT.

S’ha informat als treballadors que abans havien de compensar 30’ de temps i ara és de 45’.

Des de RRHH ens informen que la modificació de la RLT serà el dia 1 de maig, que ja està aprovada.TIRVIA

Incompliment calendari dels treballadors, desplaçaments a Berga una vegada per setmana, no estan al lloc de treball a l’hora de dinar com marca el seu calendari.


La part social assegura que la DG està incomplint el calendari. Anar a Berga a purgar els dipòsits de combustible, un cop a la setmana, suposa dues hores i quinze minuts, més les dues hores i quinze minuts i una hora de treball.


Amb això, IAC-CATAC diem que al personal no li dona temps de ser al seu lloc de treball per dinar. El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers no ho accepta i assegura que la queixa “no té fonament”: al personal els dona temps a fer el desplaçament i la feina encarregada, que a Berga la tasca que han de fer no els ocupa una hora, sinó quinze minuts. A part, afegeix, que és la “primera notificació” que té d’aquest tema; “ningú s’ha queixat”. La part social assegura que això no és cert; que el personal afectat ja ho va comentar als seus superiors. El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers parlarà amb els responsables igualment.

EPAF

Valoració part social de les modificacions aportades el passat comitè.

Pendents del redactat complert de la nova instrucció.

Estan a l’espera del Secretari General validi el document per acaba de fer el redactat final

La part social diu que el document EPAF es molt ambigu demana el redactat sencer per poder valorar-ho. Des de RRHH informen que només han canviat dos punts. La part social enviarà propostes, si hi ha.


Informació CF2022

- Número de places, durada de contactes


El Subdirector de RRHH comunica que el número de places seria el que consta en el pla programa de Risc Climàtic. Hi ha unes places de més voluntat de permanència que son les 64 places esmentades anteriorment. I per altra banda, hi hauria la contractació temporal i molt taxada en el temps anual, que serien:

· 4 conductors de nivell C de 6 mesos

· 1 so i imatge de 3 mesos

· 4 Tècnics Especialistes GRAF de 4 mesos. Segons Subdirector serà l’últim any d’aquesta categoria.

· 28 Teocs a Torn de 3 mesos

· 9 EPAF de 6 mesos. S’ha de parla amb la Subdirecció Operativa on seran ubicats.

· 360 AOF de 3 mesos (Hi ha 12 AOF menys que l’any passat)

· 44 conductors B ( 42 de 3 mesos i 2 de 6 mesos).


TALLER RADIO NO TÉ REFORÇ DE CAMPANYA D’ESTIU. El motiu, segons el Subdirector de RRHH al setembre hi haurà un NOU MODEL DE GESTIÓ CENTRAL A NIVELL DEPARTAMENTAL SENSE PERJUDICI ALS TREBALLADORS.


Falta que la Subdirecció General Operativa passin les propostes. En cap cas serà abans de 1 de juny perquè va condicionat a l’aprovació per part del Govern del Programa Risc Climàtic.

La part social demana saber on estaran situades aquestes places. Segons el Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers serà com l’any passat. La part Social tornar a esmentar que la Sala Territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre té un greuge comparatiu amb la resta perquè es queda amb menys personal.


- Previsió proves de manteniment.

Estan pendent del programa, mentrestant ja s’està fent gestions amb els centres esportius per les proves físiques, serà cap al maig. En dos dies volen publicar les notes informatives genèriques perquè el treballador tingui tot el coneixement de les bases.


- Informació de l’estat de roba lliurada (identificació roba malmesa).


L’empresa de neteja ja la té neta, i a primer de maig s’anirà a buscar la roba. Quan tinguin les llistes de les persones contractades ja es farà la distribució de la roba a cada regió.

- Curs BVOL – Afectació calendari amb els treballadors de CF.

Hi ha treballadors de campanya que els hi coincideix amb el curs de voluntaris. La part social demana que hi hagi facilitats perquè puguin combinar-ho.


Des de RRHH no han detectat aquesta casuística, s’ho miraran. El Subdirector de RRHH comunica que preval la relació laboral sobre el curs de voluntaris. Igualment parlaran amb ISPC per buscar facilitats pels treballadors.

Queda PENDENT de saber número de persones afectades i propostes de ISPC.


GRAF

Modificació de la categoria adient a les noves tasques i que estigui regulada per Conveni. Proposta: Tècnic Operador de Control, adscripció GRAF.


La part social manifesta que les tasques son iguals que un Teoc, i hauria d’estar adscrit al Graf. El Subdirector de RRHH comunica que no és un Teoc, el que fan són tasques de suport a l’operativa i amb la limitació de no estar en zona calenta ni zona tèbia. La figura seria d’un tècnic especialista vinculat únicament amb GRAF. És una figura més de Bombers. Amb les noves convocatòries, on hi haurà més personal, aquesta figura no caldrà que sigui coberta per personal laboral perquè la faran els Bombers.


No cal proves de manteniment per les noves funcions.

Al no estar a camp no caldrà fer proves de manteniment. El Subdirector de RRHH ho acorda amb la part social.

En total seran 4 persones de borsa amb contractes de circumstàncies de la producció.

Taller Radio


Formació especifica personal de campanya.

Com no hi haurà personal de reforç en Campanya, no hi haurà formació especifica.

La part social manifesta el seu malestar perquè suposarà una sobrecàrrega dels treballadors.


Dietes de manutenció quan estan fora del lloc de treball a l’hora de dinar.

RRHH ens informa que no tenen dret a dietes, si estan fora del seu lloc de treball en cas de jornades contínues. En canvi si les jornades són molt amplies, com les jornades de 12 hores, si es cobra dieta la jornada serà 11 hores.

Els operatius de llarga durada on hi ha l’avituallament, no s’ha de confondre amb el seu concepte.

TEOC


Implantació nova aplicació: No s’estan complint el tempos informats en aquest comitè.

El Departament vol instal·lar la nova aplicació Despatxweb a principis de maig. La part social manifesta que el despatx de prova no està en cap sala perquè els treballadors puguin practicar. El cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que a la Regió Centre i la Regió Sud sí que hi hauria d’haver-hi, ho comprovarà. Li diem que també passa amb la resta de sales. Ho mirarà.

IAC-CATAC expliquem que a la sala Territorial Metropolitana Sud han deixat tot el cablejat sobre les taules amb el canvi de pantalles i ja porten dies. Demanem que ho solucionin al més aviat possible per evitar possibles casos de Lipoatròfia dels treballadors. Des del Departament parlaran amb Taller-Ràdio perquè ho resolguin al més aviat possible. La part social es queixa que si estan fem retallades amb el personal de Taller-Ràdio, no arribaran a fer totes les tasques.Continuen les caigudes de sistema.

IAC-CATAC exposem que encara hi ha moltes caigudes de telefonia. El cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que ha parlat amb l’àrea TIC i que li han confirmat que hi ha problemes puntuals però que aquests es solen solucionar de manera ràpida. No en saben el motiu i tampoc poden assegurar que estiguin definitivament resoltes ni que es puguin tornar a produir. Igualment tornarà a insistir amb l’àrea TIC perquè aquestes incidències no apareguin.


Pràctiques operatives- pendent del retorn.

Estan canviant la configuració de les practiques. Estan mirant diferents plataformes. Les pràctiques dels mesos de Gener, Febrer i Març no se sap si hi haurà retorn.Pla formatiu: formació necessària i obligatòria.


IAC-CATAC tornem a exposar que hi ha cursos que considerem necessaris pel lloc de treball del personal. Demanem que el Departament faci una distinció clara entre els cursos de formació voluntària i obligatòria, i que dintre d’aquesta gestió es tingui en compte els desplaçaments i que hi hagi ofertes de sessions àmplies perquè tothom pugui accedir-hi. El Departament no dona resposta, des de la part social seguirem insistint.Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior

Comments


bottom of page