top of page

REUNIÓ ORDINÀRIA D’INTERCENTRES DEPARTAMENT D’INTERIOR


Identificació de les places PESCO 2022Interior diu que l’única informació que té són els números que va donar Funció Pública de les places afectades. I que al Departament, primer ho van saber gràcies a les organitzacions sindicals, que van fer públiques aquestes dades. No saben res més; per exemple, Funció Pública no els ha dit quantes places de les categories transversals corresponen al Departament. Ni els ha passat el total i el detall per codis de les places d’Interior afectades.


La part social comenta números de categories d’Interior que no quadren amb les dades generals aportades per Funció Pública; per exemple, a primera vista hi ha molt poques places de TEOC. Tampoc no quadren les dades del Taller-Ràdio. La part social remarca que aquesta situació genera molts endarreriments, per exemple, a l’hora de fer contractacions. Interior insisteix que els falta informació i que l’ha de facilitar Funció Pública. Al capdavall, la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, es queixa que Interior ha hagut de conèixer les dades pels sindicats.


Des de IAC-CATAC no trobem normal aquesta descoordinació entre Funció Pública i el Departament, i pensem que correspon a l’Administració facilitar aquestes dades. Farem un seguiment dels processos i de les places finalment ofertes ja que encara hi ha temps per ajustar el nombre de places. La voluntat de IAC-CATAC serà sempre que les que hi som ens quedem, i vetllarem perquè així sigui.Informació programa primera experiència


La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical explica que el Secretari General d’Interior, no té coneixement que aquest programa ja hagi estat concedit al Departament. Interior no en sap res, encara: ni quan, ni com, ni quantes places ni de quines categories. Ni tan sols com es farà la selecció del personal. Per tant, ignoren si hi haurà oferta de places per a personal tècnic en informàtica.
Informació del procés de consolidació de les places dels Guaites


La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, ens diu que a final de mes s’ha de publicar la convocatòria. El procés, però, s’està endarrerint perquè encara s’està implementant l’aplicació per fer les sol·licituds telemàtiques.


Recol·locació a la categoria d’AOF no superades les proves de manteniment


La Subdirecció i la Direcció de Serveis d’Interior es reuneixen la pròxima setmana per estudiar com s’ha de fer aquesta recol·locació.


La part social sol·licita celeritat perquè tot aquest personal pugui treballar definitivament en la seva nova plaça aquesta pròxima Campanya Forestal, perquè almenys fa 3 anys que estan esperant que se’ls facin les proves.Afectació de la reforma laboral a la contractació de borses (informació dels punts plantejats a la passada reunió del grup de borses)


Interior ha fet una consulta sobre el tema a Funció Pública, però “encara no ens han contestat”, un mes més esperant resposta i la campanya forestal ja comença. Sí que sabent que cap contracte no pot superar els 6 mesos, i que aquestes persones no poden superar els 18 mesos treballant, en un període de 24. La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, entén que Interior podria fer un contracte diferent, justificat per les necessitats de la producció i no pas pel risc climàtic. I amb això es podrien salvar aquests límits temporals en la contractació d’una mateixa persona amb un mateix programa. La part social diem que l’origen del problema rau en què s’estan utilitzant contractes de reforç per fer tasques estructurals que no es cobreixen amb places permanents. No podem estar sempre pendents de programes per salvar el Departament.Modificació punt 4.6.2 de l’Acord de borses


La part social està d’acord amb la modificació proposada i, per tant, queda aprovada. Interior passarà el text per a la signatura definitiva.DGP


Proposta canvi horari magatzem


La DGP diu que treballar amb torns donaria una major cobertura al servei del magatzem. Així, a partir d’ara passaran a fer dos torns: un de matí i un altre de tarda, coincidint tots dos en la franja central de la jornada. Amb el canvi, el personal passarà a cobrar complement de rotació. La proposta de canvi ha estat acceptada per les 4 persones que treballen al magatzem de Barcelona (que és on es preveu variar l’horari), però la modificació, primer, cal consultar-la al Comitè Intercentres. Funció Pública, a més a més, també ha d’acabar aprovant el canvi.La presidenta del Comitè, diu que la informació d’aquest canvi proposat va arribar ara fa 2 dies i que la part social encara no ha tingut temps d’analitzar-la, tot i que pensa que no hi haurà cap problema per acceptar-lo. IAC-CATAC ha fet la consulta al personal i, de moment, estem estudiant la proposta.DGAR


Proposta de canvi de calendari de la DGAR a la Sala Central (DGAR)


El personal de la Sala i la DG estan d’acord amb el canvi proposat. Consisteix en incloure l’horari de dinar en la jornada laboral. En teoria ha d’entrar en vigor l’1 de juny.Informació de afectació de la sala de Tarragona per caiguda d’un llamp


Es van fer les revisions oportunes a la Sala, amb presència de l’arquitecta del Departament. En el moment que va caure el llamp, al lloc no hi havia ningú treballant. Però com que el llamp va afectar l’ordinador central i les línies telefòniques, el personal va haver de treballar amb recursos alternatius i provisionals. S’informa que ara, la situació està totalment normalitzada. L’informe derivat de la inspecció recomana revisar de forma encara més periòdica el parallamps de l’edifici i indica que el llamp va provocar una sobretensió, i això ja s’està revisant. Interior, però, consultarà l’evolució de les tasques que s’hi estan fent en l’actualitat.DGPEIS


Campanya Forestal 2022


Recursos Humans del Departament ens explica que GRAF tindrà contractes de 4 mesos; 544 hores i 20 minuts. La cadència no varia.


El personal AOF no tindrà variacions; es mantindrà la mateixa jornada de treball, de dies alterns. Amb l’excepcionalitat de la revetlla de Sant Joan, que obliga a allargar la jornada per necessitats del servei.


L’horari dels conductors, que es va tancar ahir, es mantindrà igual (els de l’ISPC –conductors B-, de dilluns a divendres; mentre que els de la DGOE –conductors C-, avançaran mitja hora l’horari; a partir d’ara, des de les 10 a les 19.45h. Els conductors B de les Regions també mantindran horari de l’any passat).


Només faltarà tancar els calendaris de Premsa i de TEOC.

Per a Premsa es proposarà mantenir l’horari de l’any passat, un cop consultat el tema amb la unitat, amb una cadència ja establerta de 2-3-3-2.


De TEOC, els contractes de 3 mesos sí que estaran subjectes a torn. La proposta s’ha de tancar. Quan la tinguin, la passaran perquè sigui estudiada. El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, diu que s’està estudiant la millor cadència. En total, es faran 34 contractes: 8 per a la Sala de Girona i la Sala Central; 4 per a la Regió Metropolitana Nord, la Metropolitana Sud, Lleida i la Centre i 2 per a la Regió de Tarragona.


Pel que fa a lliurament de vestuari i formació del personal, la Responsable de la Secció d’Organització i Normativa Interna, diu que Interior va tard i que, d’aquest tema, encara no hi ha res tancat. De moment estan centrats en el total de places a contractar; això és “prioritari”. Però la idea seria mantenir el model actual.


- Places EPAF

- Argumentació per la distribució de les places

- Problemàtica d’espai als parcs amb l’increment de places.

- Problemes amb els vehicles i mobilitat del personal.


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió, diu que hi ha 9 places, amb què es pretén mantenir l’operativitat de totes les unitats EPAF. La distribució està lligada a situacions particulars del personal de la zona, especialment a la Regió Centre, i a la darrera resolució judicial sobre la jornada de treball.


Pel que fa a l’espai disponible als Parcs, l’Administració diu que als Parcs que són d’EPAF no tindran places AOF, tot i que les Regions demanen que sí que n’hi hagi, per la qual cosa la DG entén que, als Parcs, sí que hi ha prou espai per a tot el personal. Els vehicles seran els mateixos i garantiran la mobilitat, tot i que encara estan estudiant com fer-ho. Cada Regió tindrà un sistema diferent, però els problemes només es donen a les Regions Centre i de Girona.


- Taller-Ràdio

- Hi ha afectació de condicions per manca de reforç d’estiu.


La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans explica que les possibles mancances que hi hagués per no reforçar el Taller-Ràdio durant la Campanya, serien cobertes pel personal de la Xarxa RESCAT del Departament.


El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió, precisa que en el darrer Comitè Intercentres ja es va informar que les tasques del Taller-Ràdio les assumiria el personal de la Xarxa RESCAT. La part social diu que això no és cert; que en aquell Comitè el Subdirector General d’Administració i Recursos Humans només va anunciar que a partir de setembre “es parlaria d’un nou model”, però no va especificar res més en absolut.


La part social preguntem qui resoldrà els dubtes tècnics del dia a dia del Taller-Ràdio, durant aquest estiu. L’Administració diu que el Cap de la Secció de Telecomunicacions. A partir de setembre, ja s’hi incorporarà la Xarxa RESCAT. Però que el personal del Taller-Ràdio té un contracte amb el Departament i que continuarà treballant per Interior. I si cal, faran les modificacions que pertoqui, perquè la idea és “aglutinar” tasques en una mateixa àrea. Però que això es començarà a estudiar i a treballar després de la Campanya Forestal, perquè ara mateix només tenen una idea “genèrica de model”, però que cal treballar com serà aquest nou model. De moment, per tant, diu l’Administració, es fa innecessari el reforç de Taller -Ràdio aquest estiu.

El cap de la Divisió de Planificació i Gestió insisteix, explicant que de cara a la Campanya Forestal 2022, RESCAT donarà tot el suport que calgui per cobrir les mancances causades per la manca de personal de reforç al Taller-Ràdio. “El Departament aposta per aquest nou model”.- AOF

- Curs BVOL – Aplicar calendari amb els treballadors de CF.

- Informació caducitat Granotes Epi, l’administració no respon perquè diu que no correspon a aquest comitè.


L’Administració diu que no entén la inquietud del Comitè Intercentres envers els voluntaris. Comentem que la DG ha programat un calendari del curs de voluntaris que és incompatible amb les tasques que ha de fer el personal AOF. Se’ns diu que no es poden fer distincions entre persones. Tot i això l’Administració anuncia que tant des de la DG com des de l’Escola de Bombers “es treballarà per fer compatible al màxim possible” aquest calendari amb les tasques dels AOF, “sense perjudici” del personal AOF que no està fent el curs de voluntaris. Se’ns diu que qualsevol “tracte de favor” entre persones també acabaria arribant al Comitè.


La part social diem que si l’Escola permet fer canvis de grup, durant la formació, es podrien fer compatibles totes dues activitats. L’Administració conclou que aquest tema, al capdavall, no pertoca a aquest Comitè, que ha de vetllar per les condicions laborals del personal contractat, no pas del no contractat (voluntaris).Hores extraordinàries. Informació sobre l’estat del tràmit de excepcionalitat


La Secció d’Organització i Normativa Interna, diu que Interior en va demanar l’autorització, però que encara no l’han rebuda. Per tant, continua vigent la instrucció que prohibeix retribuir amb diners tota hora extra feta si no hi ha un pla d’emergències activat. Tota hora s’ha de compensar amb temps. La DG no pot saltar-s’ho si no rep una autorització prèvia. La part social reivindica que es defineixi “l’excepcionalitat”. La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, remarca que calen instruccions des de la Secretaria General del Departament.Premsa, informació canvi de calendari sense localitzacions


IAC-CATAC expliquem l’origen de la problemàtica. La DG vol eliminar la localització del personal de Premsa de Bombers entre els mesos de novembre i abril de l’any posterior. Això implica deixar descobert el seguiment nocturn de les grans emergències en aquest període, i obligaria a treballar 12 dies seguits a una mateixa persona quan s’haguessin de cobrir els caps de setmana de la persona de guàrdia si s’agafés vacances, hores d’assumptes personals o la baixa.


La Secció d’Organització i Normativa Interna, diu que l’Àrea d’Informació i Comunicació de la DG ja ha tramès aquesta postura. I que en tot cas, els canvis s’han d’estudiar però ja de cara a l’exercici de 2023. IAC-CATAC entenem que primer cal que Interior determini quin model de comunicació vol, per a les emergències, i que per tant aquesta qüestió s’escapa del Comitè. IAC-CATAC recordem, també que la inexistència d’una rotació de localitzables a Bombers acabaria revertint en la Cap de Comunicació de Bombers, qui, per una altra banda, té aprovada i en vigor una reducció de jornada.


Taller-Ràdio, informació nou model organitzatiu


Es reitera el que ja s’havia comentat anteriorment. A pregunta de IAC-CATAC, la Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans diu que les places del Taller-Ràdio, ara assignades a la DG, es traspassarien a Interior. Però que aquest és un tema que s’ha d’acabar de parlar. “No hi ha d’haver cap canvi de plaça, però tot indica que anirà cap aquí”, diu. Pensen també que si el procés ha de perjudicar l’estabilització d’aquest personal, no es farà. IAC-CATAC recordem que el procés d’estabilització preveu que el concurs de mèrits serà per al personal amb contractes de llarga durada, i que s’ha de vigilar que el traspàs de la DGPEIS a Interior no impliqui vulnerar l’antiguitat d’aquest personal per un canvi de contracte, amb la qual cosa, aquestes persones perdrien el dret a estabilitzar la seva plaça via concurs de mèrits.


TEOC

- Implantació de la nova aplicació: no s'estan complint els tempos informats en aquest comitè.

El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers diu que es va instal·lar una part d’aquesta aplicació i que ja està funcionant. Sí que hi ha algunes incidències, però que s’estan resolent. Dóna per feta la implantació d’aquesta primera fase, tot i que arriba 15 dies tard. Queda per instal·lar la part més complexa, que preveuen fer a primers de juny. Si no passa res, aleshores haurà d’estar en funcionament.


La part social explica que ahir hi va haver moltes trucades als Controls, des dels Parcs. Bombers que tenien molts dubtes sobre la nova eina. L’Administració diu que ja es va fer una jornada d’implantació i que ja es va penjar tota la documentació relativa al nou sistema, i que li estranya que hagués hagut tanta trucada als Controls per resoldre dubtes. Es demana a les Sales que, si hi ha més preguntes dels Parcs, han d’adreçar al personal a tota aquesta documentació penjada a la Intranet i, al final, derivar els dubtes a la secció pertinent, però no mirar de resoldre’ls per no generar més feina a TEOCs.- Continuen les caigudes del sistema


L’Administració té el resum de totes les incidències registrades; són “bastantes” i s’estan gestionant sempre amb l’Àrea TIC. La presidenta del Comitè diu que a les Sales “no veiem una millora; això s’està convertint en un problema recorrent”, i recorda per exemple que cauen els telèfons, i això repercuteix en la resposta operativa i, a més, genera un estrès al personal. També diu que ja treballen amb l’Àrea TIC per resoldre-ho, i amb els proveïdors “perquè els productes siguin cada cop millors”.


- Reformulació curs bàsic.


El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, diu que quan hagi acabat el Curs, es parlarà de la seva reformulació.


- Pla de contingència. Revisió i formació dels treballadors.


L’Administració diu que ara mateix això no es pot atendre, perquè estan concentrats en la contractació del personal de Campanya i en el funcionament de les noves eines tecnològiques,


- Nou document de cobertures de sales


Se’ns diu que això s’ha de treballar.


- Pràctiques operatives – Pendent del retorn i problemàtica


El cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers, diu que s’ha donat accés als caps d’unitat a la formulació de les pràctiques, però que la DG està treballant en el canvi de model perquè les pràctiques siguin més atractives. El tema, però, està “parat”.


Quant a possibles sancions per no fer les pràctiques, la part social diu que no hi està d’acord, perquè no es pot desatendre la jornada laboral per fer les pràctiques. I que, en qualsevol cas, poder-les fer ha d’implicar que les Sales estiguin sobre mínims, perquè el personal s’hi pugui connectar. L’Administració diu que ja entenen que hi ha dies complicats en què és impossible fer-les, però que n’hi ha d’altres en què sí que es pot, perquè les pràctiques al cap i a la fi són curtes; d’un quart d’hora.


Torn obert de paraules


Funció Pública ja ha aprovat el programa de contractacions de Campanya, que ha de passar per Govern en els pròxims dies. El Cap de la Divisió de Planificació i Gestió, demana qui hauria de fer pressió per reclamar la màxima celeritat en aquest tema. La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans diu que Interior ja està hi està al damunt.

La Subdirecció explica que encara estan aturats els processos de contractació de Conductors B, EPAF i Tècnics de Manteniment d’Helicòpters; i que la resta de categories ja s’estan tramitant. La previsió d’incorporació del personal ja està publicada, i va en funció de les necessitats operatives, però està pendent de les adaptacions a la Llei de 28 de desembre de 2021, especialment pel que fa a personal AOF.
Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior

bottom of page