top of page

REUNIÓ SOBRE L’ESTABILITZACIÓ AMB FUNCIÓ PÚBLICAEl 7 d’abril Funció Pública ens ha convocat a una reunió informal als sindicats membres de la Mesa General de Negociació (IAC, CCOO i UGT) al Palau de la Generalitat per informar-nos del Pla de Reducció de la Temporalitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La reunió ha sigut un primer pas per poder impulsar l’estabilització del personal funcionari interí i laboral temporal en abús de temporalitat que ara mateix treballa a la Generalitat. Se’ns han presentat les dues vies d’estabilització que contempla la Llei 20/21, un procés extraordinari i únic de concurs de mèrits de 26.000 llocs de treball i un procés únic i extraordinari de concurs-oposició de 13.000 llocs de treball. Aquests processos són el compliment del que estipula la disposició addicional 6ª i 8ª de la Llei 20/21. Aquesta llei obliga a fer un procediment excepcional per tal de reduir la temporalitat de les administracions a un 8%. Entenem que aquesta situació límit, a la qual ens ha portat la pròpia desídia de l’Administració en no convocar els processos pertinents durant anys, s’ha de solucionar d’una manera acordada amb els i les representants del personal.

La IAC, que ha fet una lluita continuada per a la fixesa i que ha convocat dues vagues per aquest tema a les administracions públiques de Catalunya, ja ha reclamat des de l’aprovació de la Llei la convocatòria dels òrgans de negociació i així ho va reiterar al rebre la convocatòria d’aquesta reunió. La Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ens ha assegurat que s’iniciarà la negociació immediatament, i que encara no hi ha res tancat.

Així, en breu, s’iniciarà la negociació en l’àmbit de MEPAG on estan representats tots els sectors de l’Administració de la Generalitat i després es passarà a les meses sectorials. Comencem un període de negociació amb les parts que componen la MEPAG. De moment, tenim macroxifres i ja hem demanat més detall per tenir clar que totes les places que la Llei diu que s’han de convocar es convoquin. IAC seguirem treballant perquè les qui som ens quedem i per un procediment just.

Reclamem un procés clar i negociat d’estabilització del personal temporal en abús de temporalitat que garanteixi el compliment de les disposicions addicionals 6a i 8a de la Llei 20/21.

Farem un diàleg amb l’Administració allà on s’ha de portar, a les meses de negociació, per garantir un procés net. Les que hi som ens quedem!Comments


bottom of page