top of page
logo presidencia.jpg

La Secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb Recursos Humans del departament i dels òrgans de representació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i la Comissió de Formació.

 

També, i sobretot, és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions.

 

 

La Secció sindical de IAC-CATAC dóna cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

notes informatives

Contactes:

 

Coordinadora:

Teresa Ortiz

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegats de salut laboral:

Joaquim Guillén

Teresa Ortiz

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegat de formació:

Àlex González

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegats de personal laboral al Comitè d’Empresa:

Joaquim Guillén

Àlex González

Victòria Gari

Ricard Cerdan

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegats de personal laboral al Comitè Intercentres:

Joaquim Guillén

Victòria Gari

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

bottom of page