Us donem la benvinguda a la IAC CATAC, la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya que formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya.

 • Qui som ?

 

Som un sindicat assembleari, amb trenta anys d’antiguitat, per a la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, de l’Administració Local de Catalunya i de les Empreses de Serveis que treballen en el Sector Públic a Catalunya, però també de manera solidària i coordinada de la resta de persones.

 

 • Com ens organitzem?

 

L’estructura organitzativa del nostre sindicat està recollida en els nostres estatuts i reflecteix la voluntat de garantir la participació i la presa de decisions de manera col·lectiva.

 

​Les seccions sindicals estan formades per les persones afiliades i delegades del centre de treball d’un sector determinat i són l’eina més propera per garantir la participació de tothom. Actualment tenim més de 220 delegats i delegades i unes 55 seccions sindicals que s’encarreguen de la gestió diària dels assumptes que afecten a les persones en els centres de treball. Són la nostra eina bàsica d’acció sindical.

 

També tenim tres federacions territorials-Girona, Tarragona i Lleida- formades per les persones afiliades i delegades dels centres de treball d’aquests territoris.

La coordinadora general està formada per un delegat o delegada de cada secció sindical i federació territorial, com a mínim, i pren les decisions bàsiques per consens o pel vot ponderat de les seccions sindicals.

Les secretaries gestionen els diferents àmbits d’actuació del sindicat i integren les demandes, accions i estratègies que acordem a la coordinadora general.​ Les nostres secretaries són:

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Estatuts de la IAC-CATAC

L’assemblea general és al màxim òrgan entre congressos de discussió, planificació i decisió de temes del sector.

 

El congrés és l'òrgan sobirà de decisió màxim del sindicat i, entre d'altres, té la competència d’aprovar els Estatuts, acords en matèria d'organització i d'acció sindical. Formem part tant de l’assemblea general com del congrés tots els afiliats i afiliades.

 

 • Què fem?

 

A la IAC-CATAC el nostre objectiu principal és servir a la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores independentment del seu sexe, ètnia, nacionalitat, llengua, idees polítiques o religioses, en particular del nostre àmbit, i de manera solidària i coordinada amb els de la resta de sectors i territoris del món.

 

Així  treballem per: (Article 7 dels nostres estatuts)

 • Aconseguir millorar la situació laboral, social, econòmica i cultural dels treballadors i treballadores del sector, desenvolupant l’esperit d’associació, intentant contribuir a la completa emancipació dels treballadors i treballadores en una societat més justa, lliure i igualitària

 • Practicar l’ajuda mútua entre els treballadors i treballadores del sector i entre els de la resta de sectors productius i de serveis

 • Relacionar-nos i desenvolupar el comú enteniment amb sindicats afins, tant nacionals com internacionals

 • Representar, promocionar i defensar els interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels nostres afiliats i afiliades i, en general, dels treballadors i treballadores del Sector Públic a Catalunya, intervenint en les relaciona laborals i programant les accions necessàries per aconseguir-ho

 • Defensar uns serveis públics de qualitat al servei de tots els ciutadans i ciutadanes

 • Defensar la igualtat real d’ambdós sexes als àmbits als àmbits laboral, social, educatiu, incorporant a l’acció sindical quotidiana la perspectiva de l’alliberament de la dona i la lluita contra la desigualtat

 • Difondre informació d’interès pels afiliats i afiliades, treballadors i treballadores i l’opinió pública en general

 • Fomentar la formació i promoció cultural dels nostres afiliats i afiliades

 • Exercir l’activitat sindical, expressada mitjançant drets com:

  • dret d’adopció de mesures en conflictes col·lectius i individuals de treball i qualsevol altra mesura legal que decidim emprendre

  • dret de presentació de candidatures en l’elecció de comitès d’empresa, juntes de personal i delegats i delegades de personal

  • diàleg social i participació institucional ens els organismes de les Administracions públiques

 • drets de vaga, de reunió, i de negociació col·lectiva,

 

Participem en moviments socials -com les Marxes de la Dignitat de Catalunya- i solidaris -com el projecte de “Vacances per la pau” amb infants de Palestina- tant a Catalunya com arreu del món.

(Data actualització: 15/02/2018)

CATAC també és IAC
 • Telegram
 • Instagram
 • Wix Facebook page
 • Wix Twitter page
quadre oferta laborals_1.19.jpg

PERSONAL FUNCIONARI: Calendari de processos selectius

CATACCRAC calendari concurs FEBRER 2021

PERSONAL FUNCIONARI : CONCURSOS

manifest 25N

thumbnail_image001.jpg
thumbnail_image002.jpg
GUIA STEILAS.jpg
336X280-AiguaAMB.gif
25n cartell.jpg
Image-13.png.jpg
CATACCRAC calendari seleccio DES 2021-.jpg
cap-mes-mort.jpg
IMG-20190218-WA0014.jpg

PERSONAL LABORAL: OFERTA/OPOSICIONS

25N.jpg