Us donem la benvinguda a la IAC CATAC, la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya que formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya.

La IAC-CATAC és un sindicat que impulsa i desenvolupa l’associació i l’acció sindical i sociopolítica de les treballadores del serveis públics de Catalunya i es defineix com:

De classe i reivindicativa: És una organització de treballadores que defensa les reivindicacions de la classe treballadora i especialment dels sectors més desfavorits de la societat: dones, joves, col·lectiu LGTBI, persones desocupades, migrants, pensionistes i persones amb diversitats funcionals, sensorials o mentals. Col·labora amb altres organitzacions sindicals, socials i polítiques del món que tenen com objectius la superació de la societat de classes i la implantació d’una societat fonamentada en la justícia social, la igualtat i la solidaritat.

Unitària, democràtica i assembleària: La IAC-CATAC practica la unitat de les treballadores en el marc d’un sindicalisme democràtic i assembleari, fomentant la representació directa sorgida de les assemblees i centres de treball i la unitat d’acció amb la resta dels sindicats de classe.

Autònoma i plural: Pren les seves decisions segons la seva pròpia dinàmica interna, amb entitat i autonomia pròpia. És independent de la patronal, de l’aparell de l’Estat i de tota confessió religiosa, i no està subordinada a cap organització o partit polític ni a qualsevol altre grup de pressió, sigui econòmic, religiós o ideològic. I tot això per a garantir un autèntic pluralisme intern, perquè només des d’una veritable autonomia pot respondre’s a les aspiracions de les treballadores.

Feminista i igualitària: La IAC-CATAC assumeix la lluita contra la discriminació de gènere en tots els àmbits de la vida, tant la privada com la pública, assumint i potenciant la defensa de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Es compromet en el desenvolupament d’accions i mesures transversals per a promoure la igualtat en tots els òrgans de participació i decisió de la IAC-CATAC. Fomenta la coeducació com a model educatiu basat en el respecte a la diversitat que contribueix a transformar l’actual situació de desigualtat i lluita per erradicar la violència envers les dones en qualsevol de les seves formes.

Ecologista: Lluita contra la destrucció de la naturalesa i la degradació del medi ambient mitjançant accions i propostes basades en un desenvolupament sostenible.

Nacional: Lluita i defensa els interessos del poble català en el seu conjunt, el ple exercici de l’autogovern i proclama el dret a la seva autodeterminació.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Ponència Marc DEFINITIVA - full1_page-0001.jpg
Ponència marc
Ponencia organitzacio DEFINITIVA - full1_page-0001.jpg
Ponència organització

​Internacionalista i solidària: Entenem l’internacionalisme com una pràctica de solidaritat activa. Per això dona suport a tots els pobles que lluiten pel seu alliberament nacional i social; a la lluita pels drets humans, socials i econòmics; a la denúncia de les polítiques globalitzadores que empobreixen els països; a la lluita de les persones migrants i a l’establiment de xarxes i plataformes que treballen per coordinar i enfortir la lluita de la classe treballadora per la seva emancipació. Per això, treballa per la unitat de les organitzacions sindicals en la lluita comuna contra l’explotació i l’opressió

Som IAC: perquè com a membres de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) participem i col·laborem amb tots els moviments que defensen els drets socials. Treballem a favor d’objectius com la pau i la resolució no violenta de conflictes, el reconeixement i la pràctica efectiva dels drets humans, els drets a l’autodeterminació dels pobles o la justícia social.

 

L’àmbit d’actuació de la IAC-CATAC abastarà totes les treballadores, en actiu o no, dels serveis públics de Catalunya, entre altres:

 • L’Administració de la Generalitat de Catalunya i qualsevol que en depengui (organisme, consorci, corporació, fundació, empresa pública, societat mercantil pública, etc)

 • L’Administració local (ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, etc.) i qualsevol ens que en depengui (organisme, consorci, corporació, fundació, empresa pública, societat mercantil pública, etc)

 • Els ens públics atípics.

 • Els col·legis professionals i cambres oficials de comerç.

 

Ens organitzem:

L’estructura organitzativa del nostre sindicat reflecteix la voluntat de garantir la participació i la presa de decisions de manera col·lectiva.

 • El Congrés: és l’òrgan sobirà  de la IAC-CATAC. Està format per la totalitat de l’afiliació de l’organització. es reunirà en sessió ordinària una vegada cada 4 anys.

 • Comissió de garanties: té la funció d’atendre i resoldre de forma vinculant qualsevol reclamació de les afiliades, delegades o òrgans de IAC-CATAC.

 • Assemblea general: és el màxim òrgan de decisió entre congressos. Està formada per la totalitat de les afiliades de l’organització.

 • Federacions sectorials: les seccions sindicals d’un mateix sector conformaran les federacions sectorials. Aquestes són d’àmbit nacional:

  • Sector de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

  • Sector de les administracions locals i el seu sector públic.

  • Altres sectors que es puguin crear segons el nostre àmbit de representació.

 • Federacions territorials: són la base organitzativa de la IAC-CATAC en el territori i les responsables de l’acció sindical en el mateix. Les federacions territorials són:

  • Girona

  • Lleida

  • Tarragona

  • Barcelona comarques

 • Seccions sindicals: és la base organitzativa de la IAC-CATAC en l’empresa o centre de treball. Tindran un òrgan de coordinació que cobriran les següents àrees de treball:

  • Coordinadora de la secció sindical.

  • Delegada de formació.

  • Delegada de salut laboral

 • Coordinadora General: està formada per les coordinadores de les seccions sindicals de tots els sectors i per la Comissió Permanent. Entre altres funcions té la competència de debatre i decidir sobre els temes que afecten l’àmbit intern d’organització i l’acció sindical de la IAC-CATAC.

 • Secretaries: estan formades per les persones responsables de fer més efectiu el treball sindical i aprofitar al màxim els recursos disponibles. Són escollides pel Congrés.

Les secretaries que es constitueixen són:

1. Secretaria General                                                             Assumpta Barbens

2. Secretaria de Feminismes  i Polítiques d’ Igualtat            Gabriela Coderch

3. Secretaria de Salut Laboral                                               Juan Pablo Caparrós

4. Secretaria d’Acció Sindical                                                Cóncep Miró

5. Secretaria d’Administració i Finances                               Rosa valls

6. Secretaria d’Organització                                                  Montse Sala

7. Secretaria de Formació                                                     Jaume Ferri

8. Secretaria de Personal Laboral                                         Joan Martínez

9. Secretaria de Comunicació                                               Daniel De los Cobos

10. Secretaria Jurídica                                                           Víctor Saranga

11. Secretaria de Precarietat Laboral                                    Jorge H. Sánchez

12. Secretaria de Personal Funcionari                                  Mireia Herrera

13. Secretaria de Lluites Socials                                           Noemí Bosch

14. Secretaria de Personal No Actiu                                      Francesc García

(Última data d'actualització: 11-03-2022)

ABRIL_FINAL (1).jpg
CATAC també és IAC