top of page

CULTURA I LLENGUA

Sindicat en català i per la defensa del català a les institucions públiques

AHIR, AVUI I DEMÀ,

LA IAC-CATAC EN CATALÀ.

La IAC-CATAC som un sindicat de Catalunya que defensa els interessos i preserva els drets laborals del personal que treballa al territori. Com a sindicat català, la llengua vehicular que utilitzem en els comunicats és el català. La millor defensa que pot tenir una llengua en minoria és el seu ús, per això des de la IAC-CATAC comuniquem al conjunt de la societat de forma clara i en català.

Qui defensa una llengua, sigui quina sigui, defensa part de la humanitat. Les llengües són sens dubte un símbol de la identitat dels pobles, un eix primordial des d'on es construeixen les cultures i les formes de ser, pensar, sentir, estimar...

Són els pobles qui construeixen la cultura i la llengua, per això aquesta és patrimoni propi sobre el que ningú pot prendre decisions, manar sobre l'ús o determinar-ne la prohibició. La llengua és quelcom que neix i creix en llibertat, es cultiva amb l'exercici de la llibertat i és, en temps de repressió, una eina de lluita per recuperar la llibertat. En aquest sentit, la nostra llengua, el català, com també l'euskera o el gallec, han estat sovint en el punt de mira de les esferes repressives i dictatorials, que han volgut obtenir-ne el control com a puntal de l'exercici cultural i la llibertat del nostre poble. És per això que parlar el català, fer ús de la nostra llengua i defensar-la com a quelcom propi i identitari és un acte combatiu contra aquelles persones que volen sotmetre la diversitat identitària i la riquesa d'un poble a una unicitat grisa, coercitiva i autoritària.

La llengua, en aquest cas, la nostra, el català, és sens dubte un pont entre cultures i un eix fonamental per a la integració de les persones nouvingudes. Defensar la llengua és també promoure-la i ensenyar-la, perquè aquells i aquelles que no la coneixen puguin entendre plenament la nova cultura que les acull i de la qual volem que formin part plenament i, per tant, és indispensable que tinguin ple coneixement i domini de la llengua, perquè aquesta és també una eina de cohesió i que ens iguala alhora.

La IAC-CATAC volem mantenir aquest esperit de lluita i reivindicació de la llengua catalana com a eina igualadora de la societat, i no que el seu ús sigui intencionadament malinterpretat com un elitisme. L’ús del català ha de ser normalitzat a tot arreu i, per començar, cal que l’administració i les entitats amb qui té tracte en donin exemple.

A la IAC-CATAC emprem el català com a llengua vehicular en les nostres relacions amb les administracions així com en els nostres comunicats. Uns serveis públics dignes i de qualitat han de garantir un dret fonamental com és el fet de comunicar-se amb la llengua del territori. Entendre i ser entesos en la nostra llengua és un dret que a la IAC-CATAC volem preservar i lluitarem perquè així sigui.

Tot ciutadà i tota ciutadana té el dret de ser atès i atesa en la llengua oficial del seu territori, en aquest cas, a Catalunya, en català. A la IAC-CATAC vetllarem per garantir aquest dret de la ciutadania i seguirem fomentant-ne el seu ús i emprant-la com a llengua pròpia.

Cal recordar que el català ha estat una llengua perseguida a Catalunya durant molts anys i depèn de totes les institucions i organitzacions que això no torni a passar. Per això, des de la IAC-CATAC serem garants de la preservació d’aquest patrimoni lingüístic, cultural i social del territori.

La millor manera de protegir una llengua és utilitzar-la.

A la IAC-CATAC, en català.

ABRIL_FINAL (1).jpg
bottom of page