top of page

La Salut Laboral, és una part important de l’acció sindical que desenvolupa la IAC-CATAC. ​

en aquest sentit els objectius pels que treballem són:​

  • promoure una cultura entre els treballadors/es

  • control continuat de les condicions laborals

  • denúncia dels incompliments de la normativa vigent sobre la matèria

  • intervenció en les negociacions

  • fomentar i desenvolupar la participació dels treballador@s

 

Normativa:

 

Enllaços d’interès:

 

 

 

 

Informació dels diferents comitès:

 

DEPARTAMENTS: afers socials i famílies - agricultura, ramaderia, pesca i alimentació - cultura - economia i hisenda - empresa i coneixement – ensenyament - polítiques digitals i administració pública (antiga governació) - interiorjustíciapresidència - salut  - territori i sostenibilitat.

 

ORGANISMES AUTÒNOMS: agència catalana de consum (departament empresa i coneixement) - agència tributària de Catalunya (departament economia i hisenda) - servei català de trànsit (departament d'interior) - servei d'ocupació de Catalunya (departament d'empresa i coneixement) - síndic de greuges de Catalunya

 

EMPRESES PÚBLIQUES: agència catalana de l'aigua (departament de territori i sostenibilitat) - agència de l'habitatge de Catalunya(departament de territori i sostenibilitat) - agaur (agència d'ajuts universitaris. departament economia i hisenda) - forestal catalana (departament d'agricultura) - icic (institut català d’indústries culturals. departament de cultura) ​- incasol (institut català del sòl. departament de territori i sostenibilitat) - institut cartogràfic de Catalunya (departament de territori i sostenibilitat) - institut geològic de Catalunya (departament de territori i sostenibilitat) - irta (institut de recerca alimentària. departament d'agricultura) - ports de la generalitat (departament de territori i sostenibilitat) - servei català de la salut (Tarragona departament de salut) - servei meteorològic de Catalunya (departament de territori i sostenibilitat) - selsa (servicio de limpieza, s.l)

informació sobre conceptes bàsics:

PREVENCIÓ: conjunt de mesures adoptades o previstes en totes les faseds de l'activitat de l'empresa, amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

RISC LABORAL: la possibilitat que un treballador@ pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc, des de el punt de vista de la seva gravetat, s'han de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la severitat de les conseqüències.

DANYS DERIVATS DEL TREBALL: són les malalties, patologies o lesions sofertes a la feina.

EQUIPS DE TREBALL: són qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball.

bottom of page