press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

formació d'oposicions IAC-CATAC

formacio@catac.cat

tel.:699 203 019

Fa 15 anys IAC-CATAC va detectar que hi havia un buit en els programes de formació que calia cobrir: la preparació d’oposicions com a servei als treballadors i treballadores que representem, per aconseguir una feina estable com a personal laboral indefinit o personal funcionari i també la promoció interna dels companys i companyes. Els nostres cursos​ tenen molt bona acollida i un elevat percentatge de persones aprovades. Els preparadors que col·laboren amb nosaltres, son majoritàriament personal funcionari que ha superat els processos selectius corresponents i amb molta experiència docent en la preparació d’oposicions. A més, fan una tasca de tutoria i acompanyament perquè les persones inscrites als cursos assoleixin els seus objectius i es sentin recolzades en tot moment.

AVÍS DE NOVETATS FORMACIÓ OPOSICIONS!

Actualització 25 de juliol de 2022

 

Com sabeu, el nostre sindicat ha apostat de manera ferma i sense ambigüitats per aconseguir la fixesa de tot el personal temporal en frau de llei a l’administració pública i, també,  la promoció interna dels companys i companyes. El Senat va aprovar el dia 22 de desembre el “Proyecto de ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público”, que és el nou marc normatiu que regula els processos extraordinaris d’estabilització.

Gràcies al vostre suport, que fa que siguem el sindicat de representació majoritària a la mesa sectorial de personal d’administració i serveis, i a la nostra participació en la IAC, juntament amb els col·lectius de personal docent i sanitari, entre d’altres; hem pogut liderar la negociació dels processos d’estabilització i de promoció interna per al personal funcionari.

Fruit de tot aquest esforç que s’està fent en el grup de treball d’estabilització, on ja portem 15 reunions setmanals amb el secretari d’Administració i Funció Pública, el senyor Joan Jaume i Oms i altres representants de l’administració i part social: hem aconseguit un bon acord per als processos d’estabilització extraordinaris mitjançant concurs de mèrits i/o concurs-oposició i també una promoció interna amb les mateixes condicions avantatjoses que tindran els concursos-oposició d’estabilització. Això és concreta en un concurs de mèrits, que permetrà estabilitzar a la gairebé totes les persones que hagin ocupat una plaça en el mateix cos de manera ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016 i, pel que fa al concurs-oposició i promoció interna una reducció de temaris de més del 60% en termes generals:

 

  • Personal subaltern: reducció de 10 a 4 temes

  • Personal Auxiliar administratiu: reducció de 25 a 8 temes

  • Personal Administratiu: reducció de 35 a 13 temes

  • Cos de Gestió: reducció de 75 a 24 temes

  • Cos superior: reducció de 100 a 30 temes

 

El dia 14 de juliol, el secretari general d’Administració i Funció Pública va posar dates al calendari d’aquests processos d’estabilització i promoció interna: Les llistes definitives del concurs de mèrits d’estabilització  i el nomenament de nous funcionaris està previst que siguin durant el mes d’octubre enguany i la convocatòria del concurs-oposició d’estabilització i la promoció interna durant el mes de novembre. La previsió és que totes aquestes convocatòries finalitzin al finals del primer semestre de l’any 2023. La reducció de temaris i la simplificació de les proves, que seran amb exàmens tipus test, farà que es puguin complir aquests terminis. Recordeu que les proves no seran eliminatòries, però la fase d’oposició si. I per tant, cal preparar-se bé el temari perquè és una oportunitat única per estabilitzar el lloc de treball en el cas del personal interí i, també, per promocionar a una categoria superior en el cas del personal funcionari.

 

Per tal de poder programar els nous cursos de preparació del concurs-oposició o promoció interna, hem creat els següents formularis, que ja podeu emplenar. Durant el mes de setembre us enviarem un correu electrònic amb informació dels cursos i, si és possible, el pla docent del curs amb la data d’inici, la programació, temporització/calendari i horari de les classes i preus. En funció de la demanda que tinguem podrem programar més d’una edició.

Els cursos es faran per videoconferència i les classes es gravaran perquè les pugueu visualitzar en funció de les vostres necessitats. També es crearan cursos virtuals d’autoformació en la plataforma Moodle del sindicat, amb el temari, però sense servei de tutoria. Aquestes aules d’autoformació es posaran en funcionament amb posterioritat als cursos per videoconferència, un cop disposem de tot o la major part del temari.

En el cas del personal de cossos específics i personal laboral, donat que només entrarà la part específica de cada categoria professional,  no ens serà possible la programació de cursos. Però, també podeu emplenar un formulari general per a personal de cossos específics o personal laboral i intentarem donar-vos suport amb la creació d’un aula virtual d’autoformació, on podreu estar en contacte amb altres companys i companyes i compartir coneixement entre vosaltres.

 

 

Enllaços als formularis de preinscripció dels cursos de preparació del concurs-oposició d’estabilització i promoció interna per videoconferència amb el programa Zoom:

 

Agrupació professional de personal Subaltern E de la Generalitat

Cos auxiliar d’administració C2 de la Generalitat

Cos administratiu C1 de la Generalitat

Cos de Gestió A2 de la Generalitat

Cos superior A1 de la Generalitat

 

Enllaç al formulari de preinscripció de l’aula d’autoformació per a tots els cossos:

 

 

Formulari de preinscripció aula d’autoformació per a tots els cossos

 

Enllaç al formulari de l’aula virtual de suport al concurs-oposició d’estabilització per a personal de cossos específics i personal laboral:

 

Formulari aula virtual de suport

 

 

En qualsevol moment, podeu consultar els nostres butlletins informatius “Catacracs” o bé contactar amb nosaltres a través de les nostres delegades i delegats o els correus electrònics del sindicat, per obtenir informació actualitzada dels processos d’estabilització i promoció interna.

Cordialment,

Àrea de Formació d’IAC-CATAC.

 

 

 

Els formularis estan dissenyats amb un compte segur Onedrive del sindicat. És possible que els servidors corporatius bloquegin l’accés al formulari; en aquest cas heu de fer servir una connexió privada (per exemple la del vostre telèfon mòbil o la de casa vostra)