top of page

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS ADMINISTRATIU. Places amb codi lloc

Documents: Resolució del GAIP i relació de places

guia de permisos per a personal laboral i funcionari

IAC-CATAC ha elaborat la nova edició de la guia de permisos per al personal funcionari i laboral de la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició té en compte els acords sindicals vigents i les darreres normatives de conciliació i de la Funció Pública així com les circulars i instruccions específiques elaborades pel departament de Governació i Administracions Públiques.​

personal funcionari

Guia de permisos_fucionaris_2018.jpg

personal laboral

Guia de permisos_laborals_2018.jpg

Separates d'actualització de les guies de permisos (octubre 2021):

PERSONAL LABORAL - PERSONAL FUNCIONARI

calendari.jpg

DECRET JORNADA I HORARIS

resum dels decrets 56-2012 modificat pel 48-2014

calendari2022a.jpg
calendari2022b.jpg

Guia de normativa electoral:

-Personal funcionari

-Personal laboral

protocols

IAC-CATAC us ofereix una resposta ràpida i adequada a algunes situacions amb què us podeu trobar en el vostre centre de treball. Feu una mirada i, en qualsevol cas, assessoreu-vos amb els nostres delegat@s.

Condicions generals i particulars de la pòlissa

bottom of page