top of page

Ajuntament Barberà del Vallès - Fundació Barberà Promoció

secció sindical de IAC-CATAC

La Secció sindical de Barberà del Vallès de la IAC-CATAC es va constituir el 24 de gener de 2018. 

  

Està formada per treballadores i treballadors de la Fundació Barberà Promoció i el grup s'anomena TSOM - Treballadores Servei Ocupació Municipal de Barberà del Vallès 

 

 

La Fundació Barberà Promoció és una fundació pública que depèn de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i té l’objectiu d’impulsar la promoció econòmica i social del municipi. 

 

 

Per qualsevol consulta pots consultar a: tsombarbera@catac.cat

bottom of page