top of page

diputació de Barcelona

secció sindical de IAC-CATAC

ELS NOSTRES COMPROMISOS

1)TRANSPARÈNCIA. IAC-CATAC aporta transparència en l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores. Tenim un delegat a la Junta de Personal.

2)COMPROMÍS. IAC-CATAC és garantia i compromís en la representació i defensa dels interessos i drets laborals dels treballadors. Comprometem aquesta obligació enfront de tots i totes els treballadors i treballadores.

3)INFORMACIÓ. IAC-CATAC és garantia d’accés a la informació per a tothom. Ens comprometem a informar a tots els treballadors i treballadores que recorrin a ella, amb independència de la seva afiliació així com a atendre totes i cadascuna de les peticions que ens facin arribar i portar-les als òrgans de decisió.

4)RIGOR. IAC-CATAC és garantia de rigor a l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores i en la seva actuació. Es compromet a una acció responsable i plena determinació en la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores, sempre dirigida a aportar i mai a restar o dividir davant de les conquestes sindicals que cal aconseguir.

5)CONTROL. IAC-CATAC és garantia de control i denúncia d’abusos i arbitrarietats i ens comprometem a fer públiques i fer seguiment d’aquelles actuacions que no s’ajustin a dret, o que siguin irregulars, èticament qüestionables o qualsevol vulneració dels legítims interessos dels treballadors i treballadores.

Via Laietana, 57 4t 3a BARCELONA

iaccatacdiba@catac.cat

Delegat:

Feliu Madaula Canadell 

madaulacf@diba.cat 

619389173

enllaços a

bottom of page