top of page

MANIFESTOS D'ASSEMBLEES DE TREBALLADORS I TREBALLADORES

- Manifest Comitè d’Empresa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Estatuts de la IAC-CATAC

El sindicat CATAC té una estructura que garanteix la participació i la presa de decisions de manera col·lectiva.​

A més de la permanent, La Coordinadora General, formada pels delegats, afiliats i simpatitzants, pren les decisions bàsiques per consens o pel vot ponderat de les seccions sindicals.

​Les Secretaries gestionen els diferents àmbits d’actuació del sindicat i integren les demandes, accions i estratègies que acorda la Coordinadora General.

Les seccions sindicals traslladen l’opinió dels treballador@s a la coordinadora general i s’encarreguen de la gestió diària dels assumptes que afecten les persones en els centres de treball. És la nostra eina bàsica d’acció sindical

bottom of page