top of page

A la IAC-CATAC totes som treballadores públiques!
La IAC-CATAC sempre hem vetllat pel conjunt de les treballadores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. És per això que el mes de novembre de l’any 2021 ja vam registrar una petició dirigida a la Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per a l’habilitació de promocions internes especials del C2 al C1 i de l’A2 a l’A1.

Perquè a la IAC-CATAC totes som treballadores públiques!Benvolguda, IAC-CATAC us vol plantejar un problema seriós de manca de promoció del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de desajust entre les tasques que realitza el personal i el cos al qual està adscrit. En anys anteriors es van realitzar unes promocions internes especials del cos Auxiliar Administratiu al cos Administratiu mantenint-se en el mateix lloc de treball. Això demostra que les tasques i funcions del cos Auxiliar i Administratiu són les mateixes. És obvi que el canvi social i tècnic de la societat, també ha afectat a l’Administració i això ha fet que la definició de les funcions dels diferents cossos que estableix el Decret Legislatiu 1/1997 estiguin totalment obsoletes. La Generalitat de Catalunya en la seva futura llei de funció pública catalana hauria de plantejar que a l’escala administrativa, el C2 i el C1, són el mateix i que cal fer un traspàs gradual de tot el personal del C2 al C1, del cos Auxiliar Administratiu al cos Administratiu. És per això, que IAC-CATAC demana que s’habiliti la possibilitat i la dotació pressupostària per dur a terme promocions internes especials del cos auxiliar administratiu a administratiu mantenint-se en el mateix lloc de treball mitjançant concurs de mèrits. Creiem que ha de ser una proposta plurianual que permeti un traspàs gradual del personal auxiliar administratiu a administratiu, amb el reconeixement del temps de serveis prestats com a exempció de titulació si cal (tal com es va fer en les convocatòries anteriors). IAC-CATAC us demana que aquesta política d’adequació de cossos a la realitat de les tasques que es realitzen per tal d’acabar amb un gran greuge i discriminació que pateix el cos auxiliar administratiu ha de ser prioritària per aquest Govern i per això creiem que s’ha de tractaren la negociació de la llei de Pressupostos. Per altra banda, també hi ha un altre greuge entre el cos general A2 i A1, ja que actualment el sistema universitari ha fet que la titulació d’accés a ambdós cossos sigui la mateixa, un grau universitari i a més, també això ha fet que les funcions d’ambdós cossos siguin les mateixes provocant un greuge també entre les persones que ocupen un A2 i un A1. És per això que IAC-CATAC també demana l’habilitació en la llei de mesures per poder fer promocions internes especials del cos superior generalA2 a A1 i un estudi dels llocs de


treball del cos A2 que per la naturalesa de les seves funcions podrien ser transformats en llocs A1. Esperem que des de la responsabilitat que ostenta aquesta conselleria com a màxima responsable en matèria de Funció Pública es valori positivament aquesta proposta d’IAC-CATAC i es facin els tràmits que corresponguin.


Atentament,


Assumpta Barbens

Secretària General d’IAC-CATAC Barcelona, 24 de novembre de 2021

Comments


bottom of page