top of page

CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ


El dia 8 de juny ens hem reunit amb Funció Pública en el marc del grup de treball

d’estabilització i se’ns ha aportat el calendari previst per a la primera fase dels processos d’estabilització, el concurs de mèrits.

- La convocatòria sortirà a principi de la setmana vinent publicada al DOGC, i donarà 20 dies hàbils per a presentar-s’hi. No caldrà aportar els mèrits en aquest moment.

- A final de juliol sortirà la llista d’admesos i exclosos. Just després s’enviarà a totes les persones admeses un correu electrònic de validació o no dels mèrits introduïts per l’Administració i s’obrirà un termini per poder presentar al·legacions.

- A principi d’agost s’acabarà el termini per validar els mèrits o fer al·legacions i adjuntar la documentació que pugui faltar.

- A principi de setembre sortirà la llista provisional de puntuació, i s’obrirà el termini de presentació d’al·legacions.

- La llista definitiva vindrà després del període d’al·legacions.

- Esperem que abans de finals d’octubre ja estigui finalitzat aquest procés.

Nota important: els mèrits computaran fins a la data de publicació de la convocatòria del concurs de mèrits, per tal de garantir el principi d’igualtat i que els mèrits valguin igual des del primer dia de la inscripció fins al darrer.

Aquest concurs de mèrits afecta les places estructurals ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé aquelles places que estiguin ocupades per personal amb una vinculació temporal des d’abans de l’1 de gener de 2016. Això vol dir que TOTHOM es pot presentar al concurs de mèrits, ja que les afectades són les places, no les persones.

El concurs de mèrits seguirà el procediment habitual. En base a uns barems s’obtindrà una puntuació i es farà un llistat amb aquesta puntuació, i les persones que estiguin dins el nombre de places convocades a la categoria i cos obtindran una plaça de caràcter provisional.


Podeu consultar els barems i els criteris de desempat aquí.Cal destacar que Funció Pública ha habilitat una pàgina web des d’on s’anirà actualitzant tota la informació i des d’on es farà la inscripció. Aquesta inscripció s’haurà de fer amb identificació digital. Qui no disposi de cap sistema d’identificació i signatura electrònica, pot donar-se d’alta a l'idCAT Mòbil.

És important, doncs, que totes aquelles persones que es vulguin presentar al concurs de mèrits comprovin que les dades que consten a l’ATRI són correctes i estan actualitzades.

S’ha d’anar al menú Expedient/el meu expedient i després clicar sobre dades acadèmiques. Un cop en aquest menú, es poden comprovar les titulacions acadèmiques, els certificats de català i l’ACTIC.

Si teniu cap dubte o detecteu alguna errada o mancança en el vostre expedient, cal que us adreceu a la unitat de recursos humans del vostre departament perquè us ho puguin aclarir i esmenar.

Si heu prestat serveis en altres administracions en cossos o categories equivalents a les quals voleu accedir, caldrà que comproveu en el registre a través de l’ATRI si hi consten els serveis prestats. Si no és així, podeu demanar aquesta informació a l’administració corresponent i aportar-la al vostre departament perquè la introdueixin al registre informàtic de personal.

Finalment, destacar que a l’ATRI mateix Funció Pública ha publicat una nota de com es farà la inscripció al concurs de mèrits i el pagament de la taxa corresponent per inscriure’s en cada concurs.


Nota informativa ATRI


Des de IAC-CATAC hem treballat per revertir el RD 14/21, l’Icetazo signat per CCOO, UGT i CSIF al juliol del 2021, que no contemplava cap procediment de concurs de mèrits; i, tot i que la Llei 20/21 no és la Llei que volíem ni que esperàvem, també hem treballat per garantir el màxim nombre de places a estabilització i el màxim a concurs de mèrits.

Seguirem treballant per a l’estabilització de tota la plantilla en abús de temporalitat de les administracions públiques.

Les que hi som, ens quedem

bottom of page