top of page

LABORALS - CIVE 30/06/2022


A la reunió de CIVE del dia 30 de juny s’han tractat els diferents punts de l’ordre del dia que ara exposem:


Jornada partida o jornades fraccionades


S’ha tractat sobre l’abús d’interpretació en el que en alguns llocs de treball se’n fa de la jornada partida, i del temps que ha d’haver-hi dins una mateixa jornada. Quan tendim a reduir aquests temps al mínim indispensable per dinar, hi ha alguns llocs particulars on s’obliga a fer pauses que arriben fins a les 7 hores dins d’una mateixa jornada laboral.

Aquest concepte no es pot considerar jornada partida, és el que s’anomena jornada fraccionada. El nostre conveni únicament reconeix les jornades contínues, partida o a torns.


Excedència per incompatibilitat


Recordar que el personal laboral té dret a sol·licitar aquest tipus d’excedència.


Jubilació parcial discriminació per col·lectius


Se’ns planteja aquest punt a l’ordre del dia per denunciar que depèn on treballis de la Generalitat, o inclús dins d’un propi departament, pots tenir més possibilitats de gaudir d’una merescuda jubilació parcial al 50%. Un dels motius és la dificultat a trobar un rellevista que vulgui treballar al 50% de sou..

Des de la IAC no únicament reclamem que no hi hagi discriminació entre col·lectius de la mateixa Generalitat, sinó entre treballadors de la pública i la privada, i reclamen que es comenci a treballar per tal de poder merèixer dels mateixos drets. Jubilació parcial del 75%. Creiem fermament que el rellevista ha de poder entrar a fer el relleu com a indefinit a jornada completa després d’un procés d’oposició per tal de poder realitzar un relleu com cal, tal com passa a la privada. Tot és qüestió de voluntat i majories.


Temaris específics: Calendari del grup de treball temaris competència CIVE i categories no transversals.


Des de fa anys anem tractant el tema de temaris i sistemàticament funció pública juntament la resta de sindicats amb representació a la CIVE estan ratificant temaris, teòrics i memorístics i allunyats de la realitat laboral del personal al què van dirigits aquests.

IAC estem cansat de dir, sense èxit, que el govern va fer una aposta per la reducció de temari que no s’ha traslladat en cap dels temes que els departaments i sindicats signants han anat aprovant sistemàticament. Ens quedem sols.

És més, quan hi ha categories on el nombre de categories està limitat al que correspon segons el tipus d’estudis requerits. Exemple és la categoria D1 on no es requereix ni el batxillerat, per tant, el nombre de temes és de 15 temes... els departaments, amb la complicitat d’aquests sindicats, aproven temes desmesurats perquè alegen: això s’ha de preguntar, si o si, i estem limitats als temes que són 15.

De tal forma que en un únic tema barregem peix amb pastanagues, fent-se trampes. El que calgui per a preguntar-ho tot.

Fem la reflexió: reduïm temes de la part comuna, i on havia de dir: Tema 1: Articles 1 al 10 de la constitució, Tema 2: Articles 11 al 20 de la Constitució, Tema 3: Articles 21 a 30 de la Constitució, passem a un únic tema on digui: Tema 1: Articles 1 al 30 de la Constitució. Això és una reducció de temari? De debò?

Ara es reclama un calendari de grup de treball de temaris, perfecte, però continuarem amb la pantomima?

De moment Funció Pública ens informa que cap a mitjans de juliol ens presentarà els temaris de les categories transversals, serà negociat les parts als diferents comitès d’empresa? Diuen que si.

Per la resta de categories s’espera sigui cap a finals de setembre, un cop passat pels respectius comitès.

Tanmateix, aquests temaris no contemplen la reducció que correspon pels processos d’oposició d’estabilització que demanem que vagi en la línia del personal funcionari.


Contractes per programes en lloc de ser fixos i periòdics de caràcter discontinu


La nova reforma laboral al seu article 16 ho deixa ben clar:

«Artículo 16. Contrato fijo-discontinuo. 1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.”


La IAC vol saber si els contractes que s’estan duent a terme a la campanya d’estiu s’haurien de considerar contracte fix discontinu estacional. És obvi que sí.

Preguntem per què el petit empresari que té un xiringuito de platja està obligat a fer una contractació de fix discontinu per complir amb la nova realitat legislativa laboral i, en canvi, la Generalitat que és qui hauria de donar exemple, fa trampes. Crea programes de temporada, i envia a temporals discontinus que feia més de deu anys realitzaven les campanyes d’estius, a fer aquest programa l’estiu i després a anar a l’atur durant 3 anys, per evitar fer-los precisament fixos discontinus. Novament fem trampes.

De moment, el conjunt de personal afectat ja s’ha manifestat davant el parlament per plantejar aquest frau de llei, al no haver canvis, ha arribat el moment de tancar posicions i ens plantegem fer un pas més. Conflicte col·lectiu-vaga.

Comments


bottom of page