top of page

LABORALS - Temaris. CIVE 07/10/2022 – 14/10/2022


A la reunió de CIVE del dia 07 d’octubre ha anat focalitzat principalment a l’aprovació a correcuita d’uns temaris que serviran per a molts anys, i de la reducció corresponent per tal de donar sortida al procés selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, convocatòria que està prevista per finals de novembre. La del dia 14 únicament ha estat sobre temaris.


La IAC-CATAC ens hem vist obligats a dir NO als temaris per diferents motius generals que s’han anat succeint i que els nostres delegats dels diferents departaments ens han traslladat i que us exposem.


L’esperit: la nova funció pública diuen advocar per uns temaris que hagin de ser més pràctics i menys teòrics. Pel col·lectiu laboral aquest fet té un major pes, òbviament la naturalesa dels nostres llocs de treball. La realitat: majoritàriament són temaris memorístics i s’escuden en que la part pràctica radicarà en què l’oposició serà tipus test.


D’on han sortit aquests temaris?

Tenim temaris que han sortit del fons del calaix. Temaris que s’han rescatat d’una oposició de fa vint anys, d’altres d’oposicions que mai es van acabar de convocar... però aquests temaris al ser tan antics, van ser creats per convocatòries memorístiques i tenen difícil encaix en aquest esperit dinàmic que pretenia el nou equip de Funció Pública.Temps per negociar, temps per compartir: Des de l’època del PESCO 2017, IAC-CATAC hem anat demanant de treballar els diferents temaris als departaments. Des de la publicació de la Llei 20/2021 aquesta demanda s’ha intensificat a cada reunió, moltes vegades sense èxit. Ens hem trobat amb departaments que han presentat els temaris als diferents comitès a uns dies vista, i que per la ‘via de apremio’ s’havia d’aprovar si, o si, sense temps a fer cap aportació, i traslladant la pressió i la responsabilitat del que podia succeir en el cas de no signar aquell temari al si d’aquests comitès. Els delegats no han tingut temps de poder analitzar, fer propostes, ni millorar-los.

Quina durada tindran aquests temaris?

Funció Pública ens va traslladar que a priori aquests temaris no han de tenir data de caducitat. Per aquest motiu va animar a fer uns temaris innovadors, pràctics i atemporals. Han de servir per a aquest procés oposició d’estabilització, i també per concursos oposició que no sigui amb temaris reduïts. Per aquells companys que ara no tenen opció de consolidar-se, i per a futurs treballadors públics de l’administració. La realitat que s’ha viscut en alguns departaments ha estat: D’aquest temari de 35 temes, hem escollit (el departament) aquests 16 per estabilització, signeu. O amb sort: escolliu (delegats/des) 16 temes d’aquests 35, ha de ser per ja, que ho hem d’enviar a Funció Pública.

Tampoc no tenen res d’innovador, ni d’atemporal quan per exemple, en informàtica es parla de versions concretes, o en altres categories, d’aparells que fa anys que van quedar obsolets, o tècniques que fa anys no es fan servir, són alguns exemples.

Temaris amb contingut de categories superiors

Hi ha temaris on surten temes que corresponen a categories superiors.. la resposta, és que els treballadors fan aquestes tasques... perdó? I no se’ls retribueix? I per postres ho normalitzeu? Els han aprovat. Amén.

Temaris diferents per una mateixa categoria amb especialitzacions diferents.

Amb motiu del PESCO 17 la IAC-CATAC va introduir un concepte nou que era crear diferents temaris per una mateixa categoria quan les especialitzacions són totalment diferents. El sentit és que si busques un professional, posem per exemple un fontaner, no li preguntis residualment sobre aquest tema, i acabis preguntant més sobre enllumenat, o so, òbviament qui acabi guanyant aquella plaça, si no té ni idea de fontaneria, quan ocupi la plaça... no li podràs demanar ‘peras al olmo’.

L’administració es va quedar amb el concepte i va aprofitar per crear especialitzacions com les de monitor educacional amb temaris separats i específics en arts gràfiques, activitat física i esportiva, arts plàstiques i per últim arts audiovisuals, amb un argumentari que té tot el seu sentit i ens va semblar perfecte. La IAC-CATAC ha anat reclamant temaris separats pels TEOCS, així com la de detectar altres categories on també pugues succeir com ha estat la de fisioterapeutes,.... En el cas de TEOCS a la reclamació s’han sumat les diferents parts socials, així com el departament de Vicepresidència (Territori) que té TEOCS de carreteres, i diferents Direccions Generals del departament d’Interior on també hi ha la resta de TEOCS, però algú del departament d’Interior es nega sense donar més explicacions raonades a separar les especialitzacions.

Qui és aquest col·lectiu de TEOCS?

Els TEOCS són tècnics operadors de control, personal essencial, i que van viure la pandèmia amb un alt grau de professionalitat i responsabilitat. Donen suport a Bombers, Rurals, Carreteres i Protecció Civil, i han d’actuar amb diligència i celeritat en situacions molt crítiques ja que d’ells pot dependre la vida d’altres. Són cossos molt especialitzats cadascú en el seu ram. Hi ha TEOCS a Territori que controlen els túnels de competència de la Generalitat, el nivell de complexitat és elevadíssim, ventilació, accidentalitat, evacuació,.. qui no ha vist ‘pánico en el tunel’?. Tenim TEOCS que presten servei a Bombers, heu vist als bombers rescatant d’un vehicle alguna persona atrapada entre les restes de ferralla? Tenim TEOCS a Rurals, control de caça, suport als companys que estan en situació de perill per furtivisme on hi ha armes per mig, etc.. Sembla ser que algun responsable d’interior, i que aprofita per amagar-se en l’anonimat per si la ‘pifia’, decideix que tot és el mateix.... i quan passi una desgràcia? descobrirem qui és?, quan per la manca d’encert en la destinació d’alguns d’aquests professionals vagi a parar a on no toca i acabi morint algú? Qui es farà responsable? El TEOC al que van enviar on no tocava? O la ma negre que no volen desvelar? I perquè si la tasca és assimilada, les retribucions són diferents i no es volen homogeneïtzar? Calen més arguments?

Els que estan, es queden en concurs de mèrits.

No hem tingut garanties dels que estan es queden. Ens diuen que tots els que tenen 60 punts de mèrits tenen plaça assegurada però quan demanem com ho han solucionat en aquells col·lectius on la nota de tall està inclús per sobre de 60, ens remeten a uns llistats que ens facilitaran però que mai arriben.I perquè hem trigat tant en enviar el Catacrac amb el temaris?

Molts de vosaltres esteu neguitosos per començar a estudiar i ens heu preguntat per què encara no hem enviat el Catacrac amb els temaris com han fet altres sindicats. La qüestió és que els temaris (70 en total) els van rebre amb molt poc marge de temps per poder-los revisar. Alguns fins 30 minuts abans de la reunió. Tenim en consideració que alguns tenen fins a 50 temes, és impossible poder-ho fer. Després de tants mesos d’espera, no anava d’uns dies. Aquests temaris han de quedar publicats al DOGC i s’ha de ser curós i responsable amb la tasca que ens heu encomanat. Malauradament, hem detectat errades en els temaris que alguns ja han fet córrer. És el que passa quan un tira milles sense mirar. Per sort, hem estat a temps i quedaran rectificats abans que es publiquin al DOGC. La IAC-CATAC ens hem compromès amb Funció Pública en facilitar on hi ha els errors pel tal de no allargar la publicació al DOGC dels temaris que van aprovar i ratificar la setmana passada (el dia 7/10), creuem dits i esperem que els 42 aprovats el dia 14 siguin correctes.

En general aquests temaris tindran la nostra empremta, dins el marge de negociació que ens han deixat. Aprofitem i agraïm a totes i tots els delegats que han participat i que han intentat aportar el millor. Algunes vegades amb més èxit que d’altres, així com els companys que han tingut la paciència de revisar línia a línia i detectar a temps aquests errors.

Ara sí, us deixem enllaç amb els temaris per anar obrint boca, tot i que recomanem que també els descarregueu quan estiguin publicats al DOGC. No sigui que el dia de l’examen preguntin altres coses....


A1 Analista informàtic/a

A1 Antropòleg/loga

A1 Metge/essa assistencial

A1 Metge/essa treball

A1 Periodista

A1 Professor/a INEFC

A1 Tècnic/a seguretat viaria i mobilitat

A1 Professor/a escola agrària

A2 Llicenciat/da personal laboral docent

A2 Protocol relacions públiques

A2 Cap 2a Administració

A3 Tècnic/a administratiu/va EADOP

A3 Professor_a_ECNP

B1 Monitor formació ocupació Arts escèniques

B1 Monitor formació ocupació Arts audiovisuals

B1 Monitor formació ocupació Arts plàstiques

B1 Monitor formació ocupació Activitat física i esportiva

B1 Infermer/a treball

B1 Infermer/a assistencial

B1 Programador/a Informàtic/a

B1 Fisioterapeuta

B1 Dinamitzador/a lingüístic

B1 Educador/a llar infants

B1 Educador/a social

B1 Tècnic/a Gestió

B1 Tècnic/a gestió trànsit

B1 Terapeuta Ocupacional

B1 Tècnic/a gestió personal laboral docent

C1 Tècnic/a especialista explotació carreteres

C1 Tècnic/a especialista telecomunicacions

C1 Tècnic/a especialista operador/a control

C1 Tècnic/a especialista obres públiques

C1 Tècnic/a especialista inspector/a ports costes

C1 Tècnic/a imatge i so

C1 Tècnic/a especialista informàtica

C1 Educador/a educació especial

C1 Integrador/a social

C1 Tècnic/a especialista Control Pecuari

C1 Tècnic/a especialista operador control trànsit

C1 Tècnic/a Administratiu/iva

C1 Tècnic/a especialista sobreestant obres públiques

C2 Especialista oficis

C2 Auxiliar Inspecció transports

C2 Tècnic/a auxiliar obres públiques

C2 Conductor carnet C

D1 Auxiliar Administratiu/iva

D1 Auxiliar Educació especial

D1 Auxiliar Sanitari

D1 Oficial 1a cambrer/a

D1 Oficial 1a jardiner/a

D1 Oficial 1a manteniment

D1 Oficial 1a conservador carreteres

D1 Oficial 1a cuiner/a

D1 Telefonista

D1 Oficial 1a Taller radio

D1 Oficial 1a prevenció activitat forestal

D1 Oficial 1a agrari

D1 Emmagatzador/a

D1 Recepcionista

D1 Auxiliar geriatria

D1 Conductor/a

D1 Oficial 1a laboratori

D1 Oficial 1a maquinista

D2 Ajudant cuina netejador/a

D2 Personal serveis especialitzats netejador/a

D2 Personal serveis especialitzats Peo

D2 Cambrer/a netejador/a

E1 Guarda

E1 Ajudant oficis serveis generals

E1 Subaltern/a

bottom of page