top of page

MEPAG - 09/05/2022


ACORD AMB FUNCIÓ PÚBLICA


Avui 9 de maig de 2022 hem arribat a un acord històric amb la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya per signar l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització. El sindicat majoritari a l’Administració catalana a base de la lluita i les mobilitzacions va aconseguir la

modificació del pitjor acord al qual es va arribar mai en funció pública, l’Icetazo, el major ERO encobert mai signat. Ara, després d’un any de lluita intensa al carrer, vagues multitudinàries i dures negociacions, s’ha aconseguit arribar a 46.828 places per a l’estabilització extraordinària. Una convocatòria que ha costat molta lluita, lluita contra els partits polítics, el sindicalisme pactista que no va calcular bé les conseqüències del que signaven, i sobretot, la desídia de les administracions que han permès arribar fins a aquest atzucac.Concurs de mèrits

Concurs oposició estabilització

Total estabilització

Administració

9.575

2.184

11.759

Docents

12.664

14.769

27.433

Salut

5.345

2.291

7.636

TOTAL

27.584

19.244

46.828


Aquest darrer any hem convocat tres vagues, hem realitzat les mobilitzacions més grans de l’Estat espanyol per tenir un concurs de mèrits que nosaltres sempre havíem dit que seria possible. La Llei 20/21 no era la llei que nosaltres volíem perquè no reconeix l’estabilització de totes les persones en frau de llei, però hem de reconèixer que mai s’havia fet un procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits amb aquest nombre de places, cosa que el RD 14/21 -l’Icetazo- ni contemplava. Nosaltres hem demanat que tot interí i interina que portés més de tres anys en una plaça havia d’anar a un procés d’estabilització, per això hem lluitat fins al darrer moment per aconseguir la major oferta de places per concurs de mèrits. Finalment, hem aconseguit incloure en aquests processos més de 9500 places a Educació que en un primer moment estaven destinades a oposicions ordinàries i ara es destinaran a concurs de mèrits i oposicions per estabilització.


Un aspecte important també d’aquest acord amb Funció Pública és que, de les 46.828 places, es permet traspassar places del concurs-oposició d’estabilització a concurs de mèrits si es constata que les places ofertades no són suficients per integrar les persones en frau de llei d’abans d’1 de gener de 2016.


Igual que també es resol el dubte de com es distribueixen les persones que superin el procediment. S’ha acordat que, en relació al personal d’Administració i Serveis (PAS) tot aquell personal interí que aconsegueixi plaça en aquests processos d’estabilització es quedarà provisionalment en aquesta plaça fins al proper concurs de trasllat, a no ser que la plaça que ocupa interinament no hagi estat convocada, aleshores podran elegir entre les vacants restants segons puntuació obtinguda en el procés.


Però la lluita no finalitza aquí, ara queda el següent pas, més important encara, que és la negociació dels barems dels mèrits. Des de la IAC considerem que l’experiència ha de ser el punt més important a valorar, per això hem proposat que sigui un 80% d’aquests mèrits.


També és del tot incompressible, que tal i com ja dèiem a les vagues del 28 d’octubre i 30 de novembre per a l’estabilització, es seguís endavant amb els procediments que encara no s’havien iniciat ja que han comportat tot un calvari. En el sector d’Administració i Tècnic IAC-CATAC va estar reclamant repetidament l’aturada de totes les convocatòries fins que no hi hagués una normativa clara. Ara ens trobem que tots els cossos afectats per aquests processos en curs estan en desigualtat de condicions amb la resta, per minva de les places que ja estan convocades. En les diferents reunions de negociació IAC hem insistit que totes les places d’aquests processos també havien d’estar incloses en l’oferta i no entenem perquè no ha estat així.


Els procediments d’estabilització són un pas important però no el definitiu. Seguirem lluitant per l’estabilització real de TOT el personal en abús de temporalitat.


ESTABILITZACIÓ REAL JA!

LES QUE HI SOM, ENS QUEDEM!

bottom of page