top of page

SECCIÓ D’EDUCACIÓ


En l'hipotètic cas de ser prou valent per a protestar, aquesta seria la meva "Opinió personal"

No atribueixis a la maldat el que pugui ser explicat per l'estupidesa.

Carta oberta al mandamal de torn. Senyor, senyora mandamal , tinc l'atreviment de dirigir-me a vostè per a donar-li les gràcies per, amb els seus actes, demostrar-me una vegada més que soc millor persona que vostè. Si, no ha llegit vostè malament. Novament vostè oblida que forma part de la classe treballadora en ostentar un càrrec de comandament. Novament carrega vostè la seva ineptitud contra el més feble amb l'única explicació que ho fa perquè pot fer-ho, perquè vol fer-ho o simplement per represàlies al no sentir-se plenament obeït/da. De nou vostè busca castigar econòmicament “els d’abaix” pel simple fet que exposen les seves mancances (les de vostè) al no ser dòcils i servils amb els seus capricis. Li recordo, per si ho desconeix, que tots tenim obligacions i drets, també vostè. Els primers hem de complir amb prestesa i diligència i els segons respectar per tres raons. La primera perquè així ho marca la normativa, la segona per coherència i la tercera, més complexa per definició de la convivència, per empatia. Sí empatia, és la que ha de mostrar el més fort cap al més feble en la cadena de comandament, en la qual vostè sembla estar en els graons “de dalt” de l'administració. El complement de productivitat és una fal·làcia en la seva pròpia definició, tant pel concepte en si i la seva manera de valorar-lo, com per la quantitat econòmica del mateix Si l'administració funciona, i funciona bé, és per l'esforç col·lectiu que entre totes les persones que treballen en ella fem encara malgrat la manca de mitjans en la qual amb massa freqüència ens veiem immersos. Per tant aquest “complement” s'hauria de reflectir per igual en totes les nòmines i mai, mai pot dependre del mandamal de torn que, valent-se del seu càrrec i amb massa freqüència utilitzant arguments personals, penalitza a les persones treballadores que “estan al seu càrrec”. A més és vostè conscient que en massa ocasions aquesta valoració subjectiva que ha fet no serà qüestionada per por de més represàlies per part seva, també és vostè conscient, o si no és així hauria de ser-ho, que en la precària situació en què ens trobem “els d’abaix”, accentuada per la pressió inflacionista, ha minvat molt la nostra capacitat no ja adquisitiva sinó de veritable subsistència. I no és que aquest complement vagi a resoldre tots els problemes i angoixes que aquesta maleïda situació inflacionista està generant, però si ens suposa un alleujament per a estar una mica més al dia. Senyor, senyora superior jeràrquic, em reitero en la meva apreciació inicial, li torno a donar les gràcies per confirmar-me que sóc millor persona que vostè i portar-me a la memòria aquell anunci de TV en el qual algú abandona un gos per a anar-se de vacances mentre una veu en off diu “ell no ho faria” No, jo no ho faria. I vostè, ho ha fet? Acabo aquest humil escrit amb una altra asseveració que se que és certa: També hi ha molts “mandabién” que tampoc ho han fet, la qual cosa fa encara més evident la seva ineptitud.bottom of page