top of page

Secció sindical de Presidència


RESUM COMITÈ SALUT LABORAL 29.09.2022


APLICACIÓ RDL 14/2022 DE MESURES DE SOSTENIBILITAT I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS CENTRES DE TREBALL


El 2 d’agost de 2022 va entrar en vigor el “Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural”. Aquesta norma obliga a prendre mesures temporals (fins 1 novembre 2023) i d’efecte immediat per a l'estalvi i l'eficiència energètica a tots els sectors de la economia a la vegada que senyala de forma directa unes mesures que afecten a la climatització dels edificis i locals: “es modifica la limitació de temperatura de calefacció i refrigeració a 19 y 27ºC, respectivament”. Amb aquesta norma es modifica temporalment el que estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE) que preveu que “no es pot utilitzar energia convencional per a calefactar per sobre dels 21ºC ni refrigerar per sota dels 26ºC”.


Aquesta mesura d’obligat compliment durant l’agost-22 es va haver d’aplicar aquest estiu amb onades de calor extrema al país. La urgència en complimentar-la va crear dubtes a alguns gestors de com aplicar-la i es van crear situacions que van superar els llindars de confort tèrmic acceptable en un lloc de treball. Tenir en compte només limitar els graus en la maquinària de climatització de l’edifici sense valorar les condicions de l’edifici (tancaments, humitat, distribució, sistema de clima,...) pot fer que la diferència de les condicions de temperatura siguin acceptables per a treballar en uns llocs i en altres no, és a dir, pots a la vegada en un edifici rostir-te en un despatx i en l’altre haver d’estar amb la bufanda al coll.

Hem demanat que no es faci una lectura separada d’aquest Reial decret llei de la resta de normativa de prevenció de riscos laborals ja que el Reial decret llei no les ha modificat. Atenent la vigència de la normativa respecte les condicions mínimes de Seguretat i salut en els llocs de Treball, IAC CATAC ha demanat que es valori l’adequada condició ambiental de TOTS I CADASCUN dels llocs de treball i no tenir en compte el compliment en la “majoria” de casos doncs les adequades condicions de treball s’han d’obtenir per a tots els treballadors.


MAL FUNCIONAMENT DE LA MÚTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL ASEPEYO


El Comitè de Seguretat i Salut Laboral en la darrera reunió va tenir coneixement d’un inacceptable funcionament de la Mútua ASEPEYO en l’atenció d’un treballador de manteniment per un accident laboral. El treballador va tenir una lesió a la mà que li impedia fer la seva feina. El personal de la Mútua ni tant sols li va demanar quina feina feia per tal de poder valorar si la lesió podia impedir realitzar-la amb seguretat per a ell i per als seus companys. ASEPEYO es va negar a donar-li la baixa per accident laboral després que el treballador insistís en explicar quines eren les seves tasques com a personal de manteniment d’edificis. La Subdirecció de RRHH de Presidència quan va conèixer aquests fets es va posar en contacte amb la Mútua que, un cop revisat l’expedient, va tramitar per fi la baixa del treballador per accident laboral.

Aquest tipus de funcionament inacceptable de la Mútua d’accidents laboral que s’ha detectat en aquest cas no és l’únic-ni el primer -ni l’últim, així que des del Comitè de Salut Laboral es va demanar establir algun sistema per a detectar aquestes incidències. Un cop traslladat a la DG Funció Pública aquesta ha decidit posar en marxa una bústia per a poder comunicar les incidències que es considerin de mal funcionament a la Comissió de control i seguiment de les Mútues. Aquesta Comissió està formada per la DG Funció Pública, DG Política Financera i Assegurances i representants de les Mútues col·laboradores. Tindrà accés a la bústia de comunicació a la Comissió els responsables de RRHH.

Els empleats podem posar-nos en contacte amb RRHH per les vies habituals o amb els delegats de prevenció (IAC CATAC al correu presidencia@catac.cat ) per traslladar aquelles incidències que detectem de mal funcionament.


CAMPANYA VACUNACIÓ GRIP TARDÓ 2022


A la intranet del Departament s’ha publicat la campanya de vacunació de la grip i els períodes d’inscripció per tal de preveure la compra dels vials. Es pot inscriure tant el personal propi com personal d’empreses externes que treballen en edificis i locals de Presidència, també a territori. Termini 7 d’octubre.


PREVISIÓ D’OBRES AL DEPARTAMENT


El mercat internacional continua amb problemes de subministraments de materials per a la construcció i recanvis de peses que fan es retardin les obres de reparacions i manteniment. El subdirector d’Obres ens comunica que en aquest moment no hi ha cap obra en marxa que pugui repercutir als treballadors.

INEFC BARCELONA: pendent la licitació per part d’Economia el contracte de retirada de l’amiant dels conductes d’aigua. La previsió és inici obres febrer 2023.


PLANS D’AUTOPROTECCIÓ


Atenent la dualitat de la prestació del servei, presencial i teletreball, s’estan renovant tots els Plans d’Autoprotecció per tenir en compte en la col·laboració de les possibles evacuacions dels locals el personal que pugui estar present.

presidencia@catac.cat
bottom of page