top of page

DEPARTAMENT DE SALUT

Secció sindical de IAC-CATAC

La secció sindical de IAC-CATAC al departament de salut és una eina de les treballadores i els treballadors per a fer front a les nostres problemàtiques laborals.

 

La secció actua a diferents nivells. D’una banda, IAC-CATAC està present en les negociacions generals amb la Funció Pública i la secció sindical informa del desenvolupament de la mateixa. També es porten a aquest àmbit les problemàtiques concretes que patim al departament i que s’han de tractar a aquest nivell general. D’altra banda, la secció sindical, al departament de salut , manté reunions i fa consultes de diverses  temàtiques laborals i forma part dels òrgans de representació del comitè de Salut Laboral i la Comissió de Formació.

 

L’altra vessant de l’acció sindical és la de participar, fomentar i convocar reivindicacions i mobilitzacions. Per a IAC-CATAC, la lluita és l’instrument principal de defensa del  nostres drets,  i per això dóna cobertura legal a assemblees, concentracions i d’altres accions impulsades pel sindicat, i també participa en les mobilitzacions que sorgeixen per les pròpies treballadores i treballadors.

 

La secció sindical manté una comunicació habitual amb els treballadors i treballadores mitjançant el correu electrònic i el repartiment als centres de treball. IAC-CATAC publica el full sindical CATACRAC per a informar dels diferents temes. La secció sindical fem assemblees als centres de treball periòdicament i també atenem consultes per email o per telèfon.

 

Els centres del departament de salut que corresponen a aquesta secció són Serveis Centrals, ICAM, ICS, Roc Boronat i Serveis Territorials.

 

Per contactar amb nosaltres:

Georgina Moreno

Coordinadora de la Secció sindical de Salut

Delegada al Comitè de Salut Laboral

Delegada de Prevenció i Riscos Laborals

gemoreno@gencat.cat

Tel. 935 566 379

Manel Pérez

Delegat LOLS

Assessoria Jurídica IAC-CATAC

manel.perez@gencat.cat

Tel. 933 173 151

Ramon Pérez

Delegat al Comitè Intercentres

Delegat al Comitè de Salut Laboral

Delegat de Prevenció de Riscos Laborals

rperezgo@gencat.cat

Tel. 935 566 469

 

Jaume Ferri

Delegat de Formació

formaciosindical@catac.cat

Tel. 933 173 15

Ignasi Roldan

Delegat LOLS

iroldan@gencat.cat

Tel. 933 173 151

CATACCRACS

2019

2018

2016

2015

bottom of page