top of page

ajuntament de Badalona

secció sindical de IAC-CATAC

Eleccions Sindicals a l’Ajuntament de Badalona

El proper dijous 28 de novembre VOTA IAC-CATAC !!

IMG_2336.jpg
Triptic 2.jpg
Candidatura Badalona.jpg
badalona.jpg

Entrevista delegat sindical col·lectiu serveis socials Badalona tres60

 
Quadern d'estiu:
Lectures critiques.
Primera entrega de les lectures crítiques per uns #serveisSocialsdignes

CATAC-IAC BADALONA  

 

catac@badalona.cat

 

 telèfon de contacte:

93 483 26 00 (ext. 3164)

​     

 

enllaços a

COMUNICATS de la Secció Local

notes informatives

 

Article del diari El Punt-Avui:

"Badalona obre un centre de serveis socials enmig de queixes per inseguretat"

Veure en PDF o LINK

Manifest per la dignitat municipal

 

Les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament de Badalona manifestem:

 

- Que des del 2008 l'Ajuntament de Badalona està sotmès a dures polítiques d'austeritat que han reduït de manera alarmant la plantilla municipal, els recursos disponibles per atendre a la ciutadania i el manteniment de les infraestructures.

- Que aquestes retallades han tingut un impacte molt negatiu en la qualitat dels serveis municipals i en el funcionament ordinari de l'Ajuntament, que molts departaments i serveis han quedat seriosament afectats o, fins i tot, han deixat d'existir o de funcionar.

- Que aquestes retallades han suposat, per a les persones que treballem a l'Ajuntament, un deteriorament significatiu de les nostres condicions de treball i una sobrecàrrega de responsabilitats, acompanyades d'una important pèrdua salarial en relació al cost de la vida.

- Que els problemes derivats de les retallades de personal i de la mala gestió de la direcció política de Recursos Humans, per part dels diferents partits que s'han succeït en el govern, han esdevingut el principal problema per al bon funcionament del Consistori.

- Que, des de la formació de l'actual govern, la mala gestió dels Recursos Humans s'ha agreujat, fins al punt de dificultar el funcionament mínim de la resta de departaments.

- Que s’han succeït 3 responsables de Recursos Humans en menys d'un any, però que encara no s'han corregit les males pràctiques característiques dels anteriors mandats.

- Que s'han deteriorat les relacions entre la corporació municipal i la representació sindical, ja que no s'han constituït les comissions marcades per llei i només s'han celebrat 3 meses de negociació en 12 mesos, en les quals no s'ha tancat cap acord important.

- Que com a conseqüència del deteriorament dels serveis i de la crisi social s'han multiplicat els incidents i les agressions contra el personal municipal sense que els responsables hagin pres mesures de cap tipus per aturar la violència ocupacional. Ni tan sols es comuniquen  les alertes de seguretat que poden posar en risc el personal municipal.

- Que com a treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Badalona no podem mantenir-nos impassibles davant d'aquesta situació de degradació continuada dels serveis municipals i de les nostres condicions de treball.

 

 

Per tot això, exigim:

 

- El compromís de tots els grups polítics en la defensa dels serveis municipals i en la destinació efectiva de recursos a personal i a manteniment de les infraestructures.

- L'assumpció de responsabilitats polítiques per més d'un any de completa inoperància del Departament de Recursos Humans que ha paralitzat l'activitat ordinària de l'Ajuntament de Badalona.

- La declaració de nul·litat dels recents processos irregulars de selecció de personal directiu i de gerència efectuats en el darrer any.

- L'anul·lació de totes les acumulacions de tasques directives, les comissions de servei de comandaments fraudulentes i la supressió immediata de totes les hores extra, llevat de les que siguin estrictament justificables.

- El reconeixement a la tasca professional de les treballadores i els treballadors de l'ajuntament, amb la designació d'una correcta interlocució amb la representació sindical, que permeti avançar en les negociacions ara aturades sobre les retribucions salarials, els calendaris, la negociació col·lectiva i una revisió estratègica de la Relació de Llocs de Treball des de la base.

- L'obertura de noves bosses de treball que permetin l'entrada de nou personal imprescindible i que garanteixin el dret a la igualtat d'accés a la funció pública per a tota la ciutadania.

- Un compromís d’estabilitat de la plantilla que permeti acabar amb l’elevada temporalitat, l’obertura de processos de promoció interna i l'establiment de mecanismes transparents de reconeixement de la carrera professional.

- El compliment estricte de la legalitat en els Plans d'Ocupació que han estat utilitzats fraudulentament pels diferents governs per a suplir les mancances de personal estructural.

 

Així mateix, anunciem:

 

- Que tirarem endavant una campanya de mobilització fins aconseguir l’assumpció de responsabilitats polítiques i la superació de l'actual situació de bloqueig i inacció del Departament de Recursos Humans amb l’obertura de negociacions.

- Que, emprendrem la denúncia de totes les irregularitats esmentades anteriorment en relació als llocs directius davant les instàncies pertinents: la inspecció de treball, l'oficina antifrau i la ciutadania que ha de ser coneixedora d'aquesta situació.

- Que, en la defensa dels principis d’aquest manifest, donarem el nostre suport solidari a tots els col·lectius de treballadores i treballadors municipals que decideixin plantar-se davant les seves condicions indignes, tal com ha succeït recentment en l'àmbit d'esports o de serveis socials.

- Que difondrem aquest manifest entre totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Badalona i entre el conjunt de la ciutadania a través de meses informatives i tots els canals de comunicació

 

Comitè Unitari

 

PSU

CCOO

CATAC

SFP

UGT

CONSULTA EL NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL

bottom of page