top of page

Secció Sindical Brians1

 

Tel:      93 3173151

Fax:     93 3173202

e-mail:    penitenciari@catac.cat

e-mail:    sindicat@catac.cat

Aquesta Secció Sindical la formem companys i companyes treballadors, com vosaltres, afiliats a IAC-CATAC i el nostre funcionament és fonamenta en la democràcia interna i directa tant en l’adopció d’acords com en l’elecció de representants (art. 8 Estatuts de la IAC-CATAC).

  • Vigilem el normal funcionament del Centre (compliment de les lleis, procediments, etc.)

  • Atenem, informem i assessorem els/les treballadors/esdins el marc estatutari de la d'acord amb els seus nivells i en funció dels criteris organitzatius existents

  • I preparem propostes de negociació.

 

​Des de la Secció Sindical mantenim una comunicació habitual amb els treballadors i treballadores mitjançant el correu electrònic i el repartiment de fulls informatius al Centre. Fem assemblees al Centre i també atenem consultes per e-mail o per telèfon.

IAC-CATAC publica periòdicament el full sindical CATACCRAC per a informar dels diferents temes i que podeu trobar penjats en aquest mateix web.

Una altra vessant important de la nostra acció sindical és participar, fomentar i convocar reivindicacions i mobilitzacions.

Per a IAC-CATAC, la lluita és l’instrument principal de defensa dels  nostres drets,  i per això donem cobertura legal a assemblees, concentracions i altres accions impulsades pel sindicat, i també participem de les mobilitzacions que sorgeixen de les pròpies treballadores i treballadors.

Aquest és un espai virtual per compartir, facilitar la comunicació, la consulta i la formació.

notes informatives

2019

2018

2017

2016

presons IAC-CATAC

CP BRIANS 1

bottom of page