top of page

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Secció sindical de IAC-CATAC

La secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb recursos humans del departament, i dels òrgans de representació del comitè de Salut Laboral i la Comissió de Formació. Però, principalment, la secció sindical és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions i mobilitzacions.

La secció sindical de IAC-CATAC dóna cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

El dijous 29 d'abril

 

Eleccions al Comitè d'Interior de Barcelona

 

VOTA IAC-CATAC!

IAC-CATAC és un sindicat assembleari i participatiu on les treballadores poden fer sentir la seva veu. En aquestes eleccions sindicals a Barcelona volem que se t’escolti. Com sempre per nosaltres els teus drets van per davant de tot. Per això, IAC-CATAC t’emplaça a assistir a l’Assemblea Virtual que es farà per la plataforma Zoom el proper dilluns 19 d’abril a les 13.30h amb el següent ordre del dia: 

eleccions-int.jpg

 

- Importància de la CIVE,  el Comitè Intercentres i els comitès territorials. Funcions.  

- Retribucions 2021.  

- Retorn de les retallades del 2010-2014. Paga extra.  

- Situació dels processos selectius generals.  

- Situació dels processos al Departament d'Interior.  

- Torn obert de paraules  

  • Twitter
  • Instagram

CONTACTES:

Coordinadora i delegada de prevenció:

Isabel Asensio

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegat de prevenció:

Miquel Rovira

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegat de formació:

Dani de los Cobos

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegada de prevenció del Servei Català de Trànsit:

Encarna Campo

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Aquest cop, la Mesa electoral ha decidit que només hi haurà un únic punt de votació. Així doncs, per poder votar presencialment s’haurà d’anar a la Seu Central del Departament d’Interior, concretament a la Sala d’Actes. L’adreça és C/ de la Diputació, 355, planta -1, Barcelona. L’horari de votació serà de 9 a 17 hores

  

Aquelles persones que optin pel vot presencial disposaran del permís regulat per l’article 1 de la Circular 7/2006:

1.- PERMÍS PER A L’EXERCICI DEL VOT 

1.1.- El personal que presti serveis a l’Administració de la Generalitat mitjançant una relació de caràcter administratiu o laboral que tingui la condició d’elector en les corresponents eleccions sindicals del personal funcionari, estatutari i del personal laboral disposa, en funció d’on es trobi ubicada la mesa electoral en la qual ha de votar, del següent permís retribuït i no recuperable. 

1.1.1.- Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un màxim de mitja hora. 

1.1.2.- En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins de la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja. 

1.1.3.- En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus serveis: fins a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada ordinària i fins a un màxim de dos hores per aquell que la tingui inferior a l’ordinària. 

Treballem per revertir l’abús de temporalitat de la Generalitat de Catalunya

En els darrers quatre anys el nombre de laborals temporals s’ha incrementat més d’un 28%, arribant a gairebé 5000 persones a l’Administració i Serveis. Es tracta, en molts casos, de treballadors i treballadores que realitzen funcions estructurals en abús de temporalitat, frau de llei (contractes temporals de fa més de 3 anys). Els casos més flagrants poden arribar a superar els 15; alguns, els 20 anys de contractació temporal.

 

Des de IAC-CATAC lluitem perquè l’Administració apliqui la Sentència del TJUE de 19 de març de 2020 i acabi amb el frau de llei d’aquestes contractacions fent un procés d’estabilització de les persones i no de les places. S’ha de sancionar l’abús que ha fet la Generalitat de la contractació temporal incomplint la Directiva 1999/70/CE.

 

VOTA IAC-CATAC

 

VOTA PER L’ESTABILITAT LABORAL

D’altra banda, les persones que optin pel vot per correu hauran de sol·licitar-lo mitjançant l’enllaç activat a l’ATRI o bé per correu administratiu certificat dirigit a la Mesa Electoral, amb seu al Departament d’Interior. Un cop s’hagi fet aquesta sol·licitud, es rebran al domicili les paperetes i el sobre per poder votar per correu, com en qualsevol procés electoral. S’haurà de desplaçar a les oficines de correus per poder exercir el vot per correu. En aquestes eleccions NO hi ha disponible el vot telemàtic. Es pot sol·licitar el vot per correu fins el dia 24 d’abril.

atri.jpg
IMG-20210407-WA0042.jpg

ELECCIONS AL COMITÈ D’INTERIOR A BCN

 

TREBALLEM SÍ, PERÒ AMB DIGNITAT

 

Companyes i companys dijous 29 d’abril de 9 a 17 hores es vota per constituir el nou Comitè Territorial d’Interior a Barcelona. Es votarà a la Mesa de la seu central del Departament com a únic punt de votació.

 

ELS TEUS DRETS SÓN PRIORITARIS

 

Company@s, tot està a les nostres mans, no en les de les cúpules sindicals, sinó en les de totes i cadascuna de les persones que conformem el col·lectiu.

 

A la secció sindical de CATAC, al nostre sindicat tots els col·lectius, per petits que siguin, tenen veu i vot per poder defensar davant el Departament les reivindicacions de cadascun d’ells i de portar-les si cal fins a la via judicial.

 

La nostra feina consisteix en informar, assessorar i defensar els interessos i els drets de tots els treballadors/res per davant d’estratègies i d’interessos sindicals. IAC-CATAC com a sindicat lliure, defensem i defensarem, per davant de tot, els llocs de treball i el dret a fer-ho dignament.

 

EL NOSTRE COMPROMÍS ÉS FER UNA ACCIÓ SINDICAL DIGNA I COMPROMESA

 

Cal identificar i defensar de forma honesta els punts comuns i concrets que afecten al personal i treballar sense falses promeses en la seva solució a tots els escenaris: centres de treball, departaments, meses de representació i arribant fins i tot a la via judicial si fos necessari.

 

Continuem batallant per recuperar les millores socials i econòmiques perdudes:

-Recuperar el 100% dels drets i condicions que ens han tret des de 2010: pagues extra, 100% FAS, ajudes al menjar, productivitat.

-Recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys.

-Oferta pública de tots els llocs de treball ocupats temporalment.

 

Des de les Meses del Conveni: Mesa negociadora  i Comissió per la interpretació, vigilància i estudi del Conveni (CIVE) treballem i vigilem:

•Que es compleixi la norma, per una interpretació flexible i positiva envers els interessos del personal, de tot el personal.

•Rebutgem les retallades de treballadors i treballadores públiques i de les magres retribucions.

•La denúncia de la subcontractació de serveis que entre d’altres coses contribueixen a buidar de contingut la feina dels treballadors públics i a justificar que no són necessaris.

 

Denúncia de la substitució d’una plantilla estable per personal precari, cada vegada més precari  que posa en perill el Servei i la salut del personal.

•La convocatòria d’oferta pública per blindar tots els llocs ocupats de forma temporal des de fa molts anys.

•Exigència del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en tota la seva extensió. Amb la solució als problemes detectats i l’eliminació dels riscos, de forma especial els psicosocials.

 

Per a les treballadores i els treballadors, la presència d’una força alternativa com CATAC a les diferents meses negociadores del personal de l’Administració suposa:

 

 

1.Tenir la capacitat de decidir sobre temes que els afecten mitjançant consultes prèvies i la presa de decisions a les assemblees de centres.

2.Disposar d’una informació puntual i transparent de totes les propostes que es tracten als comitès i  les meses.

Volem comptar amb la teva confiança i  vigilarem de no defraudar-te.

tu decideixes!!

 

El 29 d’abril.   VOTA   CATAC-IAC!!!

bottom of page