top of page

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Secció sindical de IAC-CATAC

La secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb recursos humans del departament, i dels òrgans de representació del comitè de Salut Laboral i la Comissió de Formació. Però, principalment, la secció sindical és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions i mobilitzacions.

La secció sindical de IAC-CATAC dóna cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

notes informatives 2022

notes informatives 2021

  • Twitter
  • Instagram

CONTACTES:

Coordinadora de la secció:

Isabel Asensio

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

 

Delegats de Prevenció CSSL: Isabel Asensio i Jordi Tarroc,  Correu-e: tarroc@hotmail.com (personal de PATL)

Delegat de Prevenció Laborals (personal de la Direcció General d'Emergències):

Sebastià Francia

Correu-e: sfrancia@gencat.cat

 

Delegat de formació:

Dani de los Cobos

Correu-e: iaccatacinterior@gmail.com

Delegats intercentres:

Ester Amaro i Àlvaro Orts

Correu-e:

caliope.ester@gmail.com alvaro.orts@gencat.cat

Delegada de prevenció del Servei Català de Trànsit:

Encarna Campo

Correu-e: interior@catac.cat


 

notes informatives 2020

notes informatives 2019

notes informatives 2018

notes informatives 2015

notes informatives 2014

bottom of page