top of page

LABORALS RETRIBUCIONS IT - CIVE 26/05/2022


Cobrament del trienni perfeccionat i els increments retributius, durant la situació de baixa (IT)


A la CIVE 99 de Maig de 2020 la IAC vam demanar que es reconeguessin els increments retributius als treballadors que estan en situació d’IT, amb caràcter retroactiu al moment en què es meriti el trienni o s’acordi l’increment i no des que es reincorporin de la IT (Catacrac 29/2020). Fins avui, això suposava una pèrdua econòmica substancial pel treballador, en funció de la durada de la baixa, i els mesos transcorreguts des de la meritació d’un nou trienni, o increment salarial i l’alta, diners que perdíem. La IAC vam portar-ho a conflicte col·lectiu, però, per error en la forma, en la sentència de 2 de juliol de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ens va donar la raó. Tanmateix, fent una lectura de la mateixa sentència ja s’entreveia que formulat tal com se’ns demanava, el personal laboral es podria beneficiar.


Per aquest motiu, a la CIVE del 26 de Novembre de 2021, la IAC va tornar a plantejar la qüestió a Funció Pública, advertint d’un nou conflicte col·lectiu (Catacrac 29/2021).


A data d’avui, celebrem i tenim la grata notícia de dir que els nostres esforços han valgut la pena i que amb caràcter retroactiu amb data de l’1 d’abril de 2022, tot el personal laboral tenim dret a cobrar el nou trienni i/o increments retributius que s’hagin vist modificats, durant la baixa laboral.


Com hem dit, això també afectarà els que van estar, o encara estan de baixa des de l’1 d’abril de 2022 i en aquest període haguessin consolidat un nou trienni, així com les futures IT. Pels que ara es troben en aquesta situació la data prevista de cobrament serà la nòmina de juny, per a futures IT, serà efectiu el segon mes que s’està de baixa.

Comments


bottom of page