top of page

NO compensació dels dissabtes 24 i 31 de desembre de 2022 per al col·lectiu de veterinaris


NO compensació dels dissabtes 24 i 31 de desembre de 2022 per al col·lectiu de veterinaris d'escorxador del Grup 2

Els representants sindicals, de forma unànime, han demanat el reconeixement de la compensació dels dies 24 i 31 de desembre respecte al col·lectiu de veterinaris d'escorxador del grup 2. La no compensació suposa una discriminació respecte de la resta de col·lectius i vulnera tant l’Acord de Salut Pública, ja que a altres grups que es regeixen pel mateix sí que han estat compensats de forma automàtica al punt 7.4.5 del III Acord de Condicions del 19 de setembre de 2022, i la normativa vigent.

Des de la IAC-CATAC, a l’octubre d’aquest any vam sol·licitar, juntament amb d’altres sindicats, la inclusió a l’ordre del dia de la Mesa Sectorial d’aquest punt, i va ser rebutjat per Funció Pública perquè es va considerar que això era un tema a tractar a la comissió paritària de seguiment del famós acord dels equips de Salut Pública i s’havia de tractar aquí i elevar-ho a la mesa sectorial.

En aquesta mesa sectorial del mes de novembre, l’Administració ens ha respost que la compensació dels dies que es demana suposa una modificació de l’Acord de 5 de març de 2020 i, per tant, per aplicar-se, caldria modificar-lo prèviament amb la tramitació procedent. Aquesta modificació, que Funció Pública es mostra oberta a negociar en una Mesa Extraordinària, només podrà dur-se a terme si s’acredita que no té una afectació pressupostària ni trenca l’equilibri global de l’Acord.

Davant d’aquesta postura, IAC-CATAC es ratifica, juntament amb la resta de seccions sindicals, en què no cal modificar l’Acord per reconèixer el dret de gaudiment d’aquests dies, i que la negativa de l’Administració únicament es fonamenta en una interpretació restrictiva del marc jurídic vigent atès que als art. 16 i 21 del l’Acord s’especifica que la jornada de treball dels veterinaris del grup 2 és equivalent a la jornada ordinària en els termes del Decret 56/20212 sobre jornada i horaris de treball. A més a més, es dona la circumstància que al 2021 a la comissió paritària va quedar per escrit en diversos documents que: “Pel que fa als dies 24 i 31 de desembre, també s’hauran de descomptar quan es fa el càlcul inicial de les hores brutes a treballar cada any, en els termes del Decret 56/2012, de 29 de maig. Es dona el cas que en l’any 2022 aquests dos dies cauen en dissabte i, per tant, no modifiquen el còmput anual. En cas que des de la Direcció General de Funció Pública es decideixi alguna cosa en relació amb aquests dos dies per al personal a qui és d’aplicació al Decret, entenem que aquest criteri també s’hauria d’aplicar al personal veterinari del grup 2”.


Per tant, considerem i entenem, com s’ha manifestat de manera unànime per totes les seccions sindicals, que la compensació s’ha de fer de forma immediata tal i com es va acordar al punt 7.4.5 del III Acord de Condicions, en la sessió de 19 de setembre de 2022 de la Mesa Sectorial del Personal d'Administració i Tècnic.
Comments


bottom of page