top of page

MESA SECTORIAL FEBRER 2023


A la reunió de la Mesa Sectorial d’aquest mes de febrer s’ha incorporat la nova Directora General de Funció Pública, la sra. Marta Martorell, i a diferència de la Sectorial del mes de gener que va començar amb males sensacions, celebrem que en aquesta sembli que hi ha un canvi de rumb de l’Administració. Tot i això, des de IAC-CATAC seguirem treballant pel conjunt de les treballadores públiques. Pel que fa als temes tractats en la reunió, aquests són els punts més destacats:Compensació dels dies 24 i 31 de desembre


S’acorda -ja al mes de febrer- incloure a la borsa d’APs les 14 hores dels festius del desembre com a compensació horària pels dies 24 i 31 de desembre de 2023, que cauen en diumenge. Celebrem aquesta fita, que ja a principi d’any es puguin disposar d’aquestes hores per tal de tenir una millor previsió durant tot l’any. De fet, celebrem que es pacti el calendari laboral de l’any tan aviat. Des de IAC-CATAC sempre hem demanat que les compensacions horàries fossin al final de l’any anterior per tal de tenir una millor planificació i complir la normativa del calendari laboral. A més a més, IAC-CATAC hem demanat que es revisi, sobretot ara amb el registre electrònic i la cita prèvia, si cal que els registres romanguin oberts en aquestes dates tan senyalades. Es pren nota, i s’analitzaran les dades per tal de prendre una decisió. Aquesta compensació comportarà 7 hores per dia a tothom, que tindran el tractament d’assumptes personals i es regularan pel decret de jornada i horaris.Permís per matrimoni als centres penitenciaris


Amb el Departament de Justícia hi ha la problemàtica que els permisos de 15 dies, per matrimoni o per inici de convivència en unions de parella estable, regulats per l’article 9 de la Llei 8/2006 de mesures de conciliació no es poden gaudir tal com estableix la normativa. Aquesta diu que: “S’han de gaudir de quinze dies naturals de manera ininterrompuda i dins el termini d’un any a comptar de la data de casament o inici de la convivència”. El Departament de Justícia limita aquest dret reconegut per a totes les treballadores perquè l’aplica dins el 25% de les absències màximes de les treballadores. És a dir, en limita el seu gaudiment, com les vacances o els assumptes propis. Des de IAC-CATAC demanem que aquest permís extraordinari quedi fora del pacte del 25% d’absències, donat el seu caràcter excepcional. En altres departaments de la Generalitat de Catalunya no existeix aquest problema, és exclusiu del Departament de Justícia. Considerem que limitar aquest dret fora dels mesos d’estiu, Nadal i Setmana santa és una vulneració de drets. No es pot considerar el permís de matrimoni com a absentisme donat el seu caràcter extraordinari. Des de l’Administració faran un seguiment de les dades per arribar a una posició de consens entre el Departament i la part social. IAC-CATAC ens preguntem: quines dades? No és un fet tan habitual el permís per matrimoni i considerem que amb planificació l’ús de la borsa està més que justificat en aquests casos.PAS Educació


Celebrem la conversió de totes les mitges places d’auxiliars administratius a jornada sencera després de la demanda de IAC-CATAC i de la lluita duta a terme. La Directora de Funció Pública ens confirma que aquesta conversió es realitzarà a data 1 de març i que ja està en tràmit la modificació de la RLT. Ara bé, pot ser que fins que no s’estabilitzi tot, algunes places quedin en “clau de mobilitat” provisionalment fins que estiguin totes les places cobertes. IAC-CATAC exposem que la gran transformació del Departament d’Educació té nerviós i ansiós el Personal PAS per la manca d’informació dels serveis territorials en la conversió i adjudicació de les places.


A més a més, a demanda de IAC-CATAC es crearà un grup de treball del personal PAS entre el Departament d’Educació, la part social i Funció Pública –amb el compromís de fer-lo efectiu al mes de març- per tractar les demandes històriques que portem reclamant des de fa temps. Agraïm la predisposició de FP per tal de dur a terme aquesta proposta i tractar tots els temes pendents des de fa molts anys, com poden ser, entre molts altres:


-La definició de tasques del personal auxiliar administratiu i subaltern dels centres.

-Horaris establerts.

-La valoració del complement de productivitat (per definir qui serà l’avaluador: els serveis territorials o l’equip directiu?) i aclarir l’ambigüitat de les persones responsables de valorar.

-El dret a teletreball.

-Un canal de comunicació fiable que acabi amb l’opacitat del Departament d’Educació, i tenir un interlocutor vàlid.


IAC-CATAC reiterem que ja és hora de seure i parlar de les condicions del personal PAS dels centres educatius i equiparar-les a les condicions laborals de la resta de personal de la Generalitat de Catalunya. Demanem que aquest grup de treball arregli la dificultat de tracte amb el Departament d’Educació i que els seus acords siguin d’obligat compliment i amb reunions periòdiques. Esperem que en un mes, data aproximada per a la primera reunió del grup de treball, ja estiguin resoltes les incidències de les conversions o s’hi puguin tractar aquelles que sorgeixin.


Supressió de la tarda obligatòria del personal de les comissaries.


Des de IAC-CATAC, considerem que no té sentit treballar una tarda obligatòria a les comissaries i que no hi ha justificació per tal de dur-la a terme. La supressió de la tarda obligatòria al personal administratiu de comissaries és una demanda històrica del nostre sindicat per tal d’eliminar-la. Volem una justificació per tal de mantenir-les o, en el seu cas, que s’apliqui un complement al personal administratiu i auxiliar administratiu obligat a treballar una hora i mitja un dia a la setmana, o dos dies de tarda, segons els tipus de comissaria. L’Administració ens diu que és necessari mantenir la tarda pel suport en tasques administratives al cos de ME, però no ens justifica el perquè. Amb aquest argument també podrien fer treballar els caps de setmana o els torns de nit... IAC-CATAC considerem que l’horari especial de les comissaries venia donat perquè havien de treballar una tarda diferent al dimarts (recordem que abans la Generalitat treballava la tarda dels dimarts obligatòriament, i hi havia llocs que ho havien de fer altres tardes). Amb la supressió de la tarda obligatòria a la Generalitat el Departament d’Interior no n’ha de quedar exempt, ja que no té justificació possible. Hi ha prop de 1000 places que han de treballar una o dues tardes de “suport” a les comissaries, causant un greuge amb la resta de personal del mateix cos en altres departaments.

Celebrem que la Directora de Funció Pública reculli la nostra petició i vulgui reunir-se amb la DGP per tractar el tema de personal administratiu de comissaries. Estarem pendents del resultat de la reunió i seguirem treballant per la supressió de la tarda i la incorporació d’un complement al personal de les comissaries, com el que té el personal administratiu dels centres penitenciaris.


Torn obert


IAC-CATAC demanem que de cara als exàmens del concurs oposició d’estabilització es tingui en compte el desplaçament i l’examen com a permís per a aquell personal que ha de realitzar la prova. També que es tingui en consideració el dia anterior, ja que aquest desplaçament pot comportar pernoctació al lloc de la realització de la prova. També sol·licitem que es tingui en compte, de cara a les substitucions de torns, la realització de l’examen.


IAC-CATAC també preguntem per les persones que encara no han cobrat el complement de productivitat del 2022. Funció Pública ens diu que no és un problema pressupostari i que no els consta aquesta incidència, però que els fem arribar els casos concrets per mirar de resoldre-ho. I així ho farem.


Pel que fa als exàmens del concurs oposició d’estabilització, encara està la data per confirmar, tot i que sembla que seran a final d’abril.


8 MARÇ VAGA FEMINISTA

El concurs de trasllats encara està aturat a l’espera del projecte de llei del Decret Llei 14/22 que es troba en tràmit parlamentari. Funció Pública no publicarà res fins que estigui aprovat aquest projecte de llei.Commentaires


bottom of page