top of page

SECCIÓ D’EDUCACIÓ DE IAC-CATAC


PUNTUALITZACIONS IMPORTANTS PER A TOT EL PERSONAL PAS


El personal PAS del Departament d’Educació no és un personal aliè sinó que forma part de l’estructura de la funció pública i com a tal te prou definida les seves tasques als seus llocs de treball; tot i això, a vegades sembla que surten dubtes al respecte, moltes vegades per desconeixement de qui pertoca saber-ne la normativa i d’altres perquè hi ha algú amb càrrec que fa servir l’argument d’”aquí mano jo”

Res més lluny de la realitat, totes i cadascuna de les tasques del personal PAS són definides pel mateix EBEP i ratificades cada inici de curs pel propi departament amb la publicació dels documents d’organització i gestió de centres.

Per refrescar memòria deixem un petit recull que heu de tenir sempre present.


El personal pas

NO és policia ni guarda jurat, sinó treballadors de l'administració amb les seves funcions ben definides.

NO ha de dur a terme les tasques d’un altre col·lectiu en absència del personal destinat a fer-les.

NO ha de realitzar transaccions monetàries.

NO correspon al personal PAS fer tasques de neteja més enllà del que suposa la seva higiene i seguretat personal.

NO ha de fer-ne recepció de paqueteria aliena al centre i/o personal.

NO ha d’obligar a ningú a què porti mesures de protecció, en tot cas la seva tasca és orientativa i ha de comunicar als responsables en cas de detectar mancances al respecte.

NO té autoritat per fer-ne cures mèdiques ni valorar la salut de cap persona, sigui personal del centre o alumnat. Tampoc no ha d’acompanyar a malalts o accidentats a cap servei de salut, en qualsevol cas sol·licitarà telefònicament ambulància o assistència mèdica.

NO ha de fer-ne seguiment d’absentisme a l’alumnat (aquesta tasca pertoca als tutors dels mateixos).

NO ha de buidar papereres ni recollir brutícia d’espais del centre, pes això hi ha personal de neteja.

NO ha de fer triatge de restes a les papereres per reciclar.

NO ha de fer tasques de manteniment, aquesta tasca l’ha de fer l’empresa adequada.

NO ha de fer tasques de jardineria, no son part de les seves obligacions.

NO té cap responsabilitat ni ha de donar suport a les empreses d’activitats extraescolars.

NO té l’obligació ni la responsabilitat necessària per mantenir el centre obert sense la presència d’un membre de l’equip directiu al centre.

... I recordeu que el personal PAS es digne de tot el respecte a la seva persona i al reconeixement de la seva professionalitat sense que haver de demanar-ho.bottom of page