top of page

SOC: Junta de Personal Octubre


El passat sis d’octubre es va reunir la Junta Permanent del SOC i aquests són els aspectes més destacats que s’hi van tractar:


La incorporació dels llocs de programa a la relació de llocs de treball del SOC sortirà a ATRI dins la primera quinzena. Quedarà pendent encara el REAC, que són 170 persones i MRR, que afecta a 73 persones.

Sobre la modificació de la instrucció de gaudiment d’assumptes personals i vacances del personal substitut seleccionat mitjançant la borsa de treball, la Junta Permanent dona el vistiplau a la nota elaborada per Recursos Humans.

També es va tractar el canvi d’adscripció del personal de Meridian al nou centre de treball de Bac de Roda que està prevista de cara a la segona setmana d’octubre.

Un altre tema tractat va ser el concurs de places de caps d’àrea on l’Administració ens ha comunicat que es pretén publicar pel desembre i finalitzar el procés cap al primer trimestre del 2023.

IAC-CATAC ha insistit, un cop més, amb el tema de desequilibris del personal a les OTS, i la resposta ha estat que s’intentarà resoldre, com sempre, no saben com fer-ho.

Sobre la pregunta del canvi de contracte als experts de CIFOS, a l’Administració no els hi consta que hi hagi cap canvi de contracte.


Finalment, IAC-CATAC hem sol·licitat el complement d’atenció al públic C2 a la tarda dels CIFOS. L’Administració ens diu que no els consta que s’hagi demanat. Si fan atenció al públic que ho demanin ens responen. Així doncs, des de IAC-CATAC instem al personal que faci atenció al públic a que demani el complement.


Per a qualsevol dubte ens podeu contactar a treball@catac.cat
Comentarios


bottom of page