top of page

secció sindical d'agents rurals de IAC-CATAC

forestal@catac.cat

tel.699245929

Manifest:
"Per l’aturada del procés d’aprovació del Decret d’armes del Cos d’Agents Rurals i obertura de període de debat i reflexió"

La secció sindical dels Agents Rurals del sindicat IAC-CATAC manifestem: 

Des de la Direcció General del Cos d’Agents Rurals (CAR), del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha pres la decisió d’armar el CAR. Això es fa amb l’argument que les armes donaran seguretat ens les tasques ordinàries. Amb aquesta premissa es vol aprovar un decret d’armes que pretén que tots i totes les agents anem armats en la nostra feina del dia a dia.  

La voluntat d’armar el CAR amb porres i armes de foc ha sorgit a conseqüència d’un fet que va provocar molta commoció i molt de dolor. El gener de 2017 un usuari de l’àrea privada de caça d’Aspa va assassinar a dos companys disparant-los dos trets amb l’arma de caça. El Departament ha respost a la demanda de seguretat armant el CAR. Això es fa sense cap estudi que ho avali i justifiqui.  

A més, els funcionaris que no superin les proves i cursos per portar les armes hauran de passar a segona activitat quan correspongui o se’ls adaptarà a la baixa el complement específic a la nova situació funcional.  

Quan es va accedir al CAR, ningú ho va fer amb la previsió de desenvolupar les funcions quotidianes amb l’ús de les armes. Obligar a portar una arma no és solament una qüestió tècnica de seguretat sinó una opció política amb repercussions humanes i ètiques importants sobre els propis agents i sobre tercers. 

Amb aquest decret d’armes es vol fer un canvi molt important en les atribucions com a funcionaris. Això pot implicar l’ús de la força posant en risc les vides dels i les agents i les vides de terceres persones en l’exercici del càrrec. Els Agents Rurals no som un cos policial ni de seguretat ciutadana encara que tinguem funcions de policia administrativa especial i policia judicial. 

Demanem: 

• Que s’aturi el procés d’aprovació del “Decret d’armes del Cos d’Agents Rurals” tal com està redactat. 

• Que s’iniciï un procés de debat on hi siguin representades totes les parts implicades, administració, persones treballadores, administrats, experts i filòsofs que aportin reflexions d’ètica professional, política i mediambiental. 

• Una justificació de la necessitat o conveniència de portar armes sobre la base d’estudis científics empírics que fonamentin que això donarà més seguretat o que reduirà el nombre d’agressions. Si armar el cos ha de tenir un benefici per les persones que hi treballen i  ha de ser beneficiós a l’hora de protegir  la societat i la natura d’actes criminals volem que ho avalin estudis rigorosos. 

• Que es demostri amb dades que armar el CAR no pot significar un mal. Que l’ús de les armes no acabi tenint com a conseqüència mals majors (accidents, errors, ús criminal, ús per part de persones amb trastorns mentals…) . 

• Una justificació ètica que demostri que és just bo i raonable portar armes. Que és necessari i imprescindible portar armes en lloc d’altres mesures de seguretat. Fer l’anàlisi de quines conseqüències pot tenir, si és just d’acord amb el perfil dels agents, els costos, riscos i conseqüències per a tercers i pels agents. 

• Que es posi en valor tota la feina que s’ha fet fins ara per part de les persones que treballen al CAR.  

bottom of page