top of page

MEPAG març 2023


Acord amb Funció Pública de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida personal, familiar i laboral.


El dia posterior al 8 de març ens hem reunit en la MEPAG per tal d’acordar amb Funció Pública unes mesures per a millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de l’Administració. Aquestes mesures es resumeixen en:


· Increment de l’edat del/de la menor de 12 a 14 anys per al gaudiment de les diferents mesures de cura de fill/a (la flexibilitat horària d’entrada recuperable i la reducció de jornada per cura).

· Acumulació de dos permisos per lactància (2 hores diàries) en el cas de famílies monoparentals.

· Declaració responsable per justificar les 15 hores per absència per motius de salut (sense IT).


Les dues primeres mesures restaran pendents de l’aprovació dels Acord de Govern, mentre que la declaració responsable entrarà en vigor amb la signatura. Aquestes mesures surten del Grup de Treball de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida personal, familiar i laboral on fa temps que estem reclamant una sèrie de mesures que encara no arriben. Les demandes que portem sobre la taula les podeu trobar al Cataccrac d’octubre 2022 i encara queden pendents de negociació algunes d’elles.

Paral·lelament també hem acordat l’aprovació de dos protocols després de la negociació que s’ha portat en l’àmbit de la paritària de Salut Laboral:


- PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORAL I ALTRES DISCRIMINACIONS A LA FEINA


- PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE,


Creiem que l’aprovació d’aquests dos protocols poden beneficiar clarament les condicions laborals de les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya i milloren els existents, que clarament eren insuficients.

En aquesta reunió de la MEPAG volíem portar, també, altres punts a l’ordre del dia, com són la negociació de la jornada laboral de 35 hores, on se’ns ha informat que properament es convocarà un grup de treball per tal de començar la negociació; l’actualització dels imports del Decret d’indemnitzacions per raó de servei, on se’ns ha comunicat que el Departament d’Economia i Hisenda n’està fent una anàlisi i revisió d’aquests imports; i la negociació del Decret de Teletreball, on també se’ns indica que properament es tractarà en negociació.


Sembla doncs, que les propostes portades per IAC-CATAC, a través de la IAC (sindicat amb representació a la MEPAG) poden ser l’inici de negociacions per a futures millores de les condicions laborals. Seguirem treballant perquè així sigui.


També, Funció Pública ens confirma que l’augment retributiu del 2023 s’aplicarà a la nòmina del mes de març amb efectes retroactius des del gener. Recordem que aquest augment no s’ajusta amb l’increment del cost de la vida que estem patint actualment, podeu trobar la nostra opinió a Retribucions: la gran estafa. Aquest augment vindrà condicionat amb l’aprovació dels pressupostos generals aquest proper divendres dia 10 de març, on sindicats membres de la IAC ens concentrarem a les portes del Parlament, seguint amb les protestes per a denunciar que aquests pressupostos són totalment insuficients per a la millora de les condicions laborals de tothom, i que perpetuen grans cadències que portem arrossegant des de fa molts anys, així com l’especulació amb el territori i l’aposta pel ciment i els desitjos de Foment del Treball, tal com vam fer el passat dissabte.


Acords:Comments


bottom of page