top of page

PROMOCIÓ INTERNA


PROMOCIÓ INTERNA


Al novembre de l’any 2021, ja quasi fa un any, IAC-CATAC va sol·licitar per escrit a la Consellera de la Presidència que es realitzés una promoció interna especial per pal·liar el dèficit de convocatòries que arrossegava l’Administració en aquest aspecte. I hi hem anat insistint en les reunions que hem mantingut amb la Generalitat de Catalunya. Finalment, l’executiu va aprovar un Decret Llei per donar cabuda legal a una promoció interna especial. Aquesta norma no l’hem pogut negociar, però s’hi ha fet constar part de les demandes del nostre sindicat. La convocatòria especial de promoció interna serà del 45% del total de places convocades disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització.


Aquesta promoció interna està prevista que es publiqui al novembre. A la Mesa de Negociació, la IAC, de la qual forma part IAC-CATAC, ja va demanar que es realitzés per mèrits, com el procés d’estabilització. Davant la negativa de Funció Pública al final vam aconseguir que es fes amb la reducció de temaris del concurs-oposició d’estabilització. A més a més, la tipologia d’exàmens serà la mateixa, és a dir, examen teòric i examen pràctic tipus test. Tot seguit, us adjuntem el quadre dels cossos susceptibles de Promoció Interna amb el número total de places segons l’oferta publicada:
bottom of page