top of page

MESA SECTORIAL OCTUBRE 2022


El 17 d’octubre s’ha reunit la Mesa Sectorial i aquest és un resum dels aspectes més importants que s’hi han tractat.

S’ha acordat fer una addenda a l’acord de condicions laborals del cos de bombers. On hi haurà una actualització de l’import de les guàrdies. En aquest aspecte celebrem que l’Administració vulgui actualitzar els imports dels complements. És per això, que també hem demanat una actualització d’altres complements, com per exemple, la indemnització per raons de serveis, com el preu del quilometratge, que amb l’augment del preu de la benzina, està totalment obsolet. Ja hem demanat que es negociï en l’àmbit de la MEPAG


Sobre el trasllat de la Subdirecció General de la Renda Garantida de Sepúlveda a Taulat (Barcelona) denunciem que hi ha hagut una manca de negociació amb la part social i una manca d’informació amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, que és l’encarregat de totes les qüestions que afecten als espais de treball. IAC-CATAC hem volgut remarcar, que si finalment es tracta d’un trasllat forçós, tal com diu la disposició addicional segona del Decret de Teletreball la jornada de teletreball ha de ser de tres dies. El Departament diu que encara és només una idea i que ens convocaran, com sempre, en els àmbits de negociació que corresponguin. IAC-CATAC amb la resta de la part social ja hem demanat reunió amb les persones responsables del Departament.


IAC-CATAC ja hem sol·licitat la convocatòria de la MEPAGC per negociar l’actualització del decret de teletreball. Considerem que tot el personal hauria de tenir ja 3 dies.


Per altra banda, IAC-CATAC demanem un protocol clar per a tots els trasllats de centre de treball, que considerem forçosos. Cal negociar tota la modificació de condicions prèviament i les compensacions. Les persones afectades han de tenir clara la situació futura. També exposem la problemàtica de “les taules calentes” i tenir clar els percentatges d’ocupació dels centres.


IAC-CATAC també hem demanat la negociació del Decret de Jornada i Horaris. Cal tenir present que també hem demanat en àmbit de MEPAGC la jornada laboral de 35 hores. Una demanda històrica de IAC-CATAC que no entenem com amb la crisi energètica en que estem instaurats, la Generalitat ni tan sols s’ha plantejat i que cal tenir en compte que ja tindran la major part d’administracions.


En el torn obert de paraula, IAC-CATAC hem plantejat problemàtiques concretes que ja havíem fet constar per escrit:


- complement de productivitat. S’està revisant i introduint validadors directes que ara no constaven. També s’informa que les persones que hagin estat en més d’un lloc, els avaluarà on estiguin actualment. Les persones que ja no estiguin en actiu segueixen tenint accés a ATRI, i han de fer també l’autoavaluació.


- Aprovats sense plaça de les convocatòries en curs se’ls apliqui el recent publicat al DOGC Decret Llei 12/22, ja en vigor i que creiem que l’Administració no es pot permetre que cap de les persones que han passat un procés d’aquestes característiques -temaris, temps, COVID...- es quedi sense un lloc de treball.


- Promoció Interna. IAC-CATAC demana la interpretació clara sobre la possibilitat de presentar-se des de la situació d’excedència. Nosaltres considerem que sí, igual que es va fer al 2002, amb el mateix redactat de l’actual Decret Llei. És URGENT una resposta a aquesta qüestió que ja hem plantejat de manera reiterada per escrit


Finalment, l’Administració ens ha comunicat que els temaris de personal laboral i de funcionari que queden pendents es publicaran cap a finals de setmana.bottom of page