top of page

presons CATAC-IAC

PROCESSOS SELECTIUS

Oposicions de tractament

Rebuig a la proposta de bases plantejada per l'Adm. 23.12.16

CSIF-Menteix. Reunió bases de rehabilitació 13.12.16

Escrit unitari reunió bases psicòlegs 12.12.16

 

CONVOCATÒRIES

 

Anunci per a la cobertura provisional de tècnic especialista del CP Mas Enric

JU/CP003/2015 convocatòria de provisió
Acord 02/02/17 Valoració definitiva.

Nous cursos valorats. Annex 1.

Al·legacions. Annex 2.

Mèrits definitius. Annex 3.

Proposta definitiva de resolució. Annex 4.

Queixa per  el número de vacants concurs general

NI 09.09.15

Resolució convocatòria DOGC 09.09.2015

JU/CP001/2015 GO i GMO al CP Obert Tarragona

NI 28.07.15

NI 02.07.15

NI 16.04.15

JU026 Adscripció definitiva CP Puig de les basses

NI 15.05.14 JU026 CPPB

Resolució JU026 DOGC

JU/CP003/2008 concurs comandaments àmbit interior:

DOGC 27.02.2016 nomenament 

Acord 29.09.16 proposta definitiva de resolució

Annex 1: Resultat total del concurs

Annex 2: Llocs adjudicats

Annex 3: Proposta definitiva

NI Acord 30.08.16

Acord 30.08.16 Junta de mèrits i capacitats

Acord 26.03.09 modificació mèrits

Acord mèrits primera fase 27.02.09

Mèrits primera fase: dni1 - dni2 - dni3

Mèrits de la segona fase

Annex 2: Resolució definitiva del concurs

NI 09.10.14 especial exec. sent. com. int. 2008   

Auto 30.09.14 de suspensió executivitat auto 13.03.14

NI 01.06.14 especial exec. sent. com. interior 2008

NI 28.03.14 especial exec.sent. comandaments interior

NI 12.03.14 sentència concurs de comandaments interior 2008

NI 24.02.14 execució sentència com. interior 2008

NI 29.12.12 especial sentència TSJC

NI 15.12.12 assessoria jurídica. sentència núm. 701-2012 11.05.2012

 

JU/CP006/2010 Coordinador equip multidisciplinar CP Puig de les Basses: 

NI 28.03.14 concurs comandaments rehabilitació

 

JU/CP007/2010 cap de programes d’educació social CP Puig de les Basses:

NI 28.03.14 concurs comandaments rehabilitació

 

JU/CP003/2011c ap de programes de treball social dels SSAP, CP Puig de les Basses:

NI 28.03.14 concurs comandaments rehabilitació

 

JU/CP003/2010 CUSI CP Puig de les Basses

NI 22.04.14 Resolució parcial concurs comandaments àmbit interior

DOGC 22.04.14

NI 09.04.14 concurs mandaments àmbit interior

proposta definitiva Resolució Acord 09.04.14 provissió caps d'Unitat

 

JU/CP004/2010 CAF CP Puig de les Basses

NI 09.04.14 concurs mandaments àmbit interior

proposta definitiva Resolució Acord 09.04.14 caps Àrea Funcional

NI 24.04.14 concurs comandaments àmbit interior CAF CPPB

Resolució concurs de comandaments àmbit interior CAF CPPB

 

JU/CP004/2011 EAA CP Puig de les Basses

NI 24.04.14 convocatòria EAA CP Puig de les Basses

DOGC resolució parcial EAA  CPPB

 

CP Mas Enric:

NI 31.01.14 convocatòria vacants

 

JU/CP011/2010 GMO i GO CP Obert Girona

NI 25.04.14 concurs restringit GMO i CO CP Obert Girona

Resolució DOG 25.04.14 GMO i GO CPOGI

 

JU/CP001/2011 CRIMO CP Obert Girona

Acord proposta definitiva resolució 06.05.14

NI 006.05.14 CRIMO CPOGIRONA

bottom of page